Trắc nghiệm Sinh học 9 Chương 4 có đáp án (Bảo vệ môi trường)

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 chương 4 có đáp án hay nhất, chi tiết và đầy đủ giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Sinh học 9 Chương 4 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án (Bảo vệ môi trường)

Câu 1: Các nguồn năng lượng như năng lượng gió, năng lượng mặt trời,… thuộc loại tài nguyên thiên nhiên nào?

A. Tài nguyên tái tạo được.

B. Tài nguyên không tái tạo.

C. Nguồn năng lượng vĩnh cửu.

D. Tài nguyên sinh vật.

Câu 2: Đối với đất trống, đồi núi trọc có những biện pháp chủ yếu và cần thiết nào?

A. Xây dựng nhà ở.

B. Chăn thả gia súc

C. Trồng cây.

D. Cày và trồng lương thực.

Câu 3: Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng là

A. xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia.

B. trồng rừng, phòng chống cháy rừng.

C. khai thác hợp lý tài nguyên rừng.

D. tất cả các biện pháp trên.

Câu 4: Các loại tài nguyên sẽ cạn kiệt sau một thời gian sử dụng được gọi là

A. tài nguyên tái tạo

B. tài nguyên không tái tạo.

C. tài nguyên sinh vật.

D. nguồn năng lượng vĩnh cửu.

Câu 5: Ai chịu trách nhiệm chấp hành Luật Bảo vệ môi trường?

A.Học sinh.

B. Tất cả mọi người.

C. Người già.

D. Cô giáo.

Câu 6: Cho các mệnh đề sau

1. Biển là hệ sinh thái lớn nhất trên Trái đất.

2. Tài nguyên sinh vật biển phong phú và vô tận.

3. Rừng ngập mặn là hệ sinh thái nước mặn.

4. Môi trường biển ngày càng bị ô nhiễm.

Trong số các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

MỘT.1

B. 2

c.3

mất 4

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Đốt rừng làm mất cân bằng sinh thái.

B. Bón phân hợp lý, hợp vệ sinh giúp hạn chế ô nhiễm môi trường.

C. Trồng rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài động vật.

D. Rừng là tài nguyên tái tạo nên có thể khai thác bừa bãi.

Câu 8: Năng lượng thủy triều là loại tài nguyên gì?

A. Tài nguyên sinh vật.

B. Tài nguyên tái tạo.

Xem thêm bài viết hay:  Tóm tắt Lý thuyết Sinh 10 Bài 19 Kết nối tri thức: Công nghệ tế bào

C. Tài nguyên không tái tạo.

D. Nguồn năng lượng vĩnh cửu.

Câu 9: Nêu biện pháp khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường?

A. Xử lý chất thải bằng công nghệ thích hợp.

B. Trồng rừng, khai hoang làm rừng.

C. Xây dựng và áp dụng Luật Bảo vệ môi trường.

D. Tất cả các biện pháp trên.

Câu 10: Cho các tài nguyên sau: dầu mỏ, than đá, năng lượng gió, tài nguyên đất, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều, tài nguyên nước. Số tài nguyên thuộc dạng tài nguyên không tái tạo là

A. 2

B. 3

C. 4

mất 5

Câu 11: Tổ chức, cá nhân để xảy ra sự cố môi trường phải chịu trách nhiệm

A. bồi thường và khắc phục hậu quả môi trường.

B. nộp phạt cho tổ chức quản lý môi trường địa phương.

C. Di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư.

D. thay đổi công nghệ sản xuất không gây ô nhiễm môi trường.

Câu 12: Biện pháp nào sau đây không góp phần bảo vệ tài nguyên rừng?

A. Đốt rừng làm nương.

B. Khuyến khích nhân dân trồng rừng.

C. Cấm phá rừng, đốt rừng.

D. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước giống nhau về tính chất vật lí và hoá học.

B. Hệ sinh thái trên cạn và dưới nước khác nhau về tính chất lí hoá và giống nhau về tính chất sinh học.

C. Hệ sinh thái trên cạn và dưới nước khác nhau về tính chất vật lý, hóa học và sinh học.

D. Hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước giống nhau về tính chất vật lí và giống nhau về tính chất hóa học.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tài nguyên thiên nhiên là vô tận.

B. Tài nguyên nước là tài nguyên không tái tạo.

C. Nguồn năng lượng vĩnh cửu, khi sử dụng không gây ô nhiễm môi trường.

D. Tất cả các loại tài nguyên đều không thể tái tạo.

Xem thêm bài viết hay:  [Sách mới] Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 CTST: Khái quát về tế bào

Câu 15: Các biện pháp giúp cải thiện hệ sinh thái đang bị suy thoái gồm:

A. Bón phân hợp lý, hợp vệ sinh.

B. Chuyển đổi cây trồng thích hợp

C. Chọn giống cây trồng vật nuôi phù hợp, có năng suất cao.

D. Cả A, B, C

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Bảo vệ rừng là góp phần bảo vệ các loài sinh vật, điều hòa khí hậu, cân bằng hệ sinh thái Trái đất.

B. Trồng rừng giúp chống xói mòn, lũ quét.

C. Rừng nhiệt đới không phải là một hệ sinh thái.

D. Rừng là môi trường sống của nhiều loài sinh vật.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tài nguyên nước?

A. Tài nguyên nước nếu không được sử dụng hợp lí sẽ bị ô nhiễm và cạn kiệt.

B. Tài nguyên nước là tài nguyên tái tạo nên sẽ không bị cạn kiệt.

C. Tài nguyên nước tái tạo theo vòng tuần hoàn của nước.

D. Trồng rừng có tác dụng bảo vệ nguồn nước.

Câu 18: Việc đốt rừng, chặt phá rừng bừa bãi gây hậu quả gì?

A. Mất nguồn tài nguyên sinh vật quý giá.

B. Gây hạn hán, xói mòn, sạt lở đất.

C. Gây biến đổi khí hậu.

D. Cả A,B,C.

Câu 19: Nêu các biện pháp giúp bảo vệ hệ sinh thái biển?

A. Có kế hoạch khai thác cầm chừng tài nguyên biển.

B. Bảo vệ và nuôi trồng các loài sinh vật biển quý hiếm.

C. Chống ô nhiễm biển.

D. Tất cả các biện pháp trên.

Câu 20: Trồng rừng có vai trò?

A. tạo môi trường sống cho sinh vật.

B. Chống xói mòn đất.

C. tạo sự cân bằng cho hệ sinh thái.

D. cả A, B, C đều đúng.

Câu 21: Hành vi nào không phải là chấp hành Luật Bảo vệ môi trường?

A. Săn thú rừng.

B. Sử dụng đất hợp lý, cải tạo đất.

C. Cấm đổ rác bừa bãi.

D. Cấm chặt phá rừng bừa bãi.

Câu 22: Ứng dụng của công nghệ sinh học vào việc bảo vệ thiên nhiên là gì?

A. Bảo tồn nguồn gen quý hiếm.

Xem thêm bài viết hay:  Đề thi Học kì 2 Sinh học 8 có đáp án - Đề 11

B. Lai tạo để tạo ra giống sinh vật có năng suất, chất lượng cao.

C. Tạo giống chống chịu tốt.

D. Cả A, B, C

Câu 23: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau. Nội dung phòng ngừa suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường được quy định như thế nào?

A. Quy định về phòng ngừa suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường.

B. Cấm nhập phế liệu vào Việt Nam.

C. Cấm khai thác rừng bừa bãi.

D. Đáp án A và B.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tài nguyên thiên nhiên?

A. Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng cho cuộc sống.

B. Có 3 loại tài nguyên thiên nhiên chính: tài nguyên tái tạo, tài nguyên không tái tạo và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

C. Mọi dạng tài nguyên thiên nhiên khi sử dụng đều gây ô nhiễm môi trường.

D. Các nguồn năng lượng vĩnh cửu có thể thay thế dần các dạng năng lượng đang cạn kiệt và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Câu 25: Cho các biện pháp sau:

1. Trồng cây gây rừng.

2. Bón phân hợp lý, hợp vệ sinh.

3. Chọn giống cây trồng vật nuôi phù hợp, có năng suất cao.

4. Cấm săn bắt động vật hoang dã.

Trong số các biện pháp trên, số biện pháp giúp cải thiện hệ sinh thái đang bị suy thoái là

MỘT.1

B. 2

c.3

mất 4

Câu 26: Nêu hậu quả của việc khai thác rừng bừa bãi?

A. Mất nơi ở của nhiều loài.

B. Mất cân bằng sinh thái.

C. Xói mòn, sạt lở đất.

D. Cả A,B,C.

Câu 27: Hậu quả của việc phá rừng, đốt rừng là

A. gây xói mòn đất.

B. làm mất cân bằng sinh thái.

C. ảnh hưởng đến sự điều hòa khí hậu.

D. tất cả các đáp án trên.

máy in download

Nhớ để nguồn bài viết: Trắc nghiệm Sinh học 9 Chương 4 có đáp án (Bảo vệ môi trường) của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Sinh học

Viết một bình luận