Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 1: Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóc học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ – Cánh diều

Tuyển tập Câu hỏi và Đáp án Ngữ văn 10: Cách phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ (Có đáp án) Đề 3 hay nhất sách diều. Luyện tập trả lời câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 giúp nắm vững nội dung bài học tốt hơn.

Bài 1: Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ – GDQP 10 Diều

Câu 1: Phòng chống bom, đạn, thiên tai của nhân dân Việt Nam luôn được coi là cuộc đấu tranh nào?

A. Sinh tồn, gắn liền với đấu tranh dựng nước và giữ nước

B. Dựng nước và giữ nước

C. Một thua một còn trong việc giữ nước

D. Dựng nước dựng nước

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của tên lửa hành trình?

A. Được phóng từ đất liền, tàu mặt nước, tàu ngầm hoặc máy bay.

B. Được điều khiển theo chương trình lập sẵn đến mục tiêu xác định.

C. Dùng để tiêu diệt các mục tiêu cố định như nhà ga, khu dân cư…

D. Dùng để theo dõi và bắn phá các mục tiêu đang di chuyển: người, xe tải, v.v.

Câu 3: Bom phát quang là tên gọi khác của loại bom nào sau đây?

A. Bom CBU-24.

B. Bom CBU-55.

C. Bom GBU-17.

D. Bom MK-82.

Câu 4: Tác dụng chính của bom, đạn chứa khí độc hóa học là gì?

A. Sát thương sinh lực đối phương

B. Thay đổi môi trường sống của địch

C. Phá hủy vũ khí địch

D. Đầu độc nguồn nước của đối phương

Câu 5: Loại bom nào sau đây dùng để phá hủy các thiết bị điện tử?

A. Bom Mềm.

B. Đốt bom.

C. Bom điện từ.

D. Bom trường.

Câu 6: Một quả bom hóa học là

A. Loại bom dùng để phá lưới điện của địch.

B. Bom chuyên dụng để phá hủy các thiết bị điện tử của đối phương.

C. Dùng để bắn phá các mục tiêu giao thông: cầu lớn, nhà ga…

D. Là loại bom chứa khí độc, chủ yếu để sát thương sinh lực địch.

Câu 7: Muốn ngụy trang thật tốt để tránh bom đạn địch phải làm như thế nào?

A. Đánh trả địch hiệu quả

B. Chuẩn bị tinh thần thật tốt

C. Không chủ quan coi thường kẻ thù

Xem thêm bài viết hay:  Khi nghiên cứu sinh học cần lưu ý những vấn đề gì để không trái với đạo đức sinh học?

D. Ngụy trang kết hợp với nghi binh lừa

Câu 8: Bom mềm là

A. Loại bom dùng để phá lưới điện của địch.

B. Bom chuyên dụng để phá hủy các thiết bị điện tử của đối phương.

C. Dùng để bắn phá các mục tiêu giao thông: cầu lớn, nhà ga…

D. Là loại bom chứa khí độc, chủ yếu để sát thương sinh lực địch.

Câu 9: Bom điện từ là

A. Loại bom dùng để phá lưới điện của địch.

B. Bom chuyên dụng để phá hủy các thiết bị điện tử của đối phương.

C. Dùng để bắn phá các mục tiêu giao thông: cầu lớn, nhà ga…

D. Là loại bom chứa khí độc, chủ yếu để sát thương sinh lực địch.

Câu 10: Trong chiến tranh, kẻ thù thường sử dụng loại bom, đạn nào để phá hoại hệ thống điện của ta?

A. Ngư lôi từ tính

B. Tên lửa hành trình

C. Bom điện từ

D. Bom Từ Tính

Câu 11: Loại bom nào sau đây dùng để phá lưới điện của địch?

A. Bom phát quang.

B. Bom mềm.

C. Bom hóa học.

D. Bom GBU-17.

Câu 12: Nội dung cụ thể của biện pháp phòng tránh bom, đạn địch không bao gồm nội dung nào sau đây?

A. Phải tổ chức trinh sát kịp thời

B. Ngụy trang, giữ bí mật chống trinh sát của địch

C. Phải thông báo, báo động kịp thời

D. Nên hoạt động ở nơi ít bom đạn

Câu 13: Loại bom nào sau đây dùng để phá hủy các thiết bị điện tử của đối phương?

A. Bom CBU-55.

B. Bom hóa học.

C. Bom xung điện từ.

D. Bom CBU-24.

Câu 14: Để khắc phục có hiệu quả, kịp thời tình trạng bom, đạn do địch gây ra cần lưu ý điều gì?

A. Nhanh chóng rời khỏi nơi xảy ra tình huống

B. Cứu người trước, cứu mình sau

C. Nhất định phải có lực lượng y tế cứu người

D. Tự cứu là chính, nhanh chóng thông báo cho đội cấp cứu

Câu 15: Bom CBU-24 và CBU-55 đều là

A. Loại bom chùm.

B. Chuyên dùng để phá hủy các thiết bị điện tử.

C. Chứa khí độc, gây sát thương cho đối phương.

D. Dùng để phá lưới điện.

Câu 16: Bom CBU-55 thường được dùng để

A. Phát quang cây cối, dọn bãi đáp cho máy bay trực thăng.

B. Gây bỏng, ho, ngứa, suy nhược thần kinh… cho đối phương.

Xem thêm bài viết hay:  Sơ đồ tư duy Sinh học 12 Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

C. phá hủy mạng điện của địch, không làm thiệt hại sinh lực địch.

D. phá hủy các thiết bị điện tử của địch, không làm thiệt hại sinh lực địch.

Câu 17: Thiệt hại nào sau đây không phải do bom, đạn của địch gây ra?

A. Lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét phá hủy đường giao thông

B. Chất cháy napan gây cháy rừng trên diện rộng

C. Chất độc hóa học đã phá hủy môi trường sống của con người

D. Vũ khí chính xác gây nhiều thiệt hại về người và của cho địch

Câu 18: Bom hóa học thường được dùng để

A. Tấn công trực diện vào các mục tiêu kiên cố: cầu, cống, sân bay…

B. Gây bỏng, ho, ngứa, suy nhược thần kinh… cho đối phương.

C. làm hỏng thiết bị và hệ thống điện của địch.

D. phát quang cây cối, dọn bãi đáp cho máy bay trực thăng.

Câu 19: Nội dung nào sau đây không phản ánh các biện pháp phòng chống bom, đạn?

A. Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động.

B. Ngụy trang, giữ bí mật chống trinh sát của địch.

C. Làm hầm, hố tránh bom, đạn.

D. Để tập trung, dồn dân vào một khu vực.

Câu 20: Để khắc phục có hiệu quả, kịp thời khi bom đạn địch gây cháy cần lưu ý điều gì?

A. Phải cứu người trước

B. Sơ tán các vật dễ cháy trước

C. Ưu tiên dập lửa trước

D. Cô lập khu vực cháy để ngăn cháy lan trước

Câu 21: Loại bom nào sau đây không gây thiệt hại về sinh lực địch?

A. Đốt bom.

B. Bom CBU-24.

C. Bom CBU-55.

D. Bom mềm.

Câu 22: Loại bom nào sau đây dùng để tấn công trực diện vào các mục tiêu kiên cố như cầu, cống, sân bay, đài phát thanh, truyền hình?

A. Bom hóa học.

B. Bom GBU-29/30/31/32/15JDAM.

C. Bom điện từ.

D. Bom Từ Tính.

Câu 23: Muốn ngụy trang và giữ bí mật tốt để chống trinh sát địch phải làm gì?

A. Giữ bí mật mục tiêu

B. Phải cố giữ mục tiêu khi địch lùng sục

C. Không sử dụng vũ khí khi kẻ thù tấn công

D. Đánh giặc phải giữ bí mật

Câu 24: Nội dung nào sau đây không phản ánh các biện pháp phòng chống bom, đạn?

A. Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động.

B. Ngụy trang, giữ bí mật chống trinh sát của địch.

C. Làm hầm, hố tránh bom, đạn.

Xem thêm bài viết hay:  Sơ đồ tư duy Sinh học 8 Bài 8 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

D. Để tập trung, dồn dân vào một khu vực.

Câu 25: Lực lượng nào chịu trách nhiệm chính trong việc ứng phó kịp thời, hạn chế tác hại của bom, đạn địch?

A. Dân quân đánh trả là chủ yếu

B. Thanh niên xung kích đánh trả

C. Lực lượng vũ trang đánh trả

D. Không quân đánh trả

Câu 26: Thiệt hại nào sau đây không phải do bom, đạn của địch gây ra?

A. Lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét đã phá hủy đường giao thông.

B. Chất cháy napan gây cháy rừng trên diện rộng.

C. Chất độc hóa học đã hủy hoại môi trường sống của con người.

D. Chất độc hóa học gây hậu quả lớn đối với sức khỏe con người.

Câu 27: Khi bom napal bắn vào quần áo thì xử lý như thế nào?

A. Bình tĩnh, dùng tăm bông hoặc vải nhẹ nhàng loại bỏ bom napal.

B. Nhanh chóng cởi bỏ quần áo hoặc dùng chăn/lưới ướt quấn kín người.

C. Ra khỏi khu vực Napan cho nhanh, chạy theo chiều gió.

D. Bình tĩnh, dùng tay dập tắt ngay đám cháy.

Câu 28: Hiểu biết về một số loại bom, đạn, thiên tai có ích lợi gì?

A. Khắc phục triệt để mọi sự cố do thiên tai, bom đạn gây ra

B. Để ngăn chặn, giảm thiểu hoặc loại bỏ thiệt hại do chúng gây ra

C. Khẩn trương chủ động xử lý mọi sự cố do bom, đạn để lại

D. Chủ động xử lý mọi tình huống khi có bão, lũ xảy ra

Câu 29: Một nội dung biện pháp phòng tránh bom, đạn của địch là gì?

A. Khẩn trương sơ tán khi có bom, đạn

B. Ngụy trang thân thể kín đáo

C. Sơ tán, giải tán các điểm tập trung dân cư

D. Tập trung vào nơi an toàn nhất có lực lượng bảo vệ

Câu 30. Nhôm, photpho, bom napalm hoặc xăng, dầu hỏa, benzen… thường được dùng để chế tạo loại bom nào sau đây?

A. Bom Mềm.

B. Bom phát quang.

C. Đốt bom.

D. Bom trường.

>>> Xem trọn bộ: Trắc nghiệm Giáo dục 10 có đáp án Cánh diều

tải về máy in download

Nhớ để nguồn bài viết: Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 1: Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóc học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ – Cánh diều của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Sinh học

Viết một bình luận