Top 10 bài Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?”

Trường THCS – THPT Âu Lạc xin giới thiệu bài văn mẫu Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?” hay nhất, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến ​​thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Mời các bạn đón xem:

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?”

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?” – Mẫu 1

Tài liệu Các loài sống với nhau như thế nào? là một văn bản thông tin độc đáo, cung cấp thông tin hữu ích về sự đa dạng của các loài và qua đó nói về ảnh hưởng của con người đối với các sinh vật sống. Mở đầu bài viết, tác giả đã trình bày về sự đa dạng sinh học với hàng triệu loài đang sinh sống và có ảnh hưởng lẫn nhau trên hành tinh. Các loài động vật trên Trái đất tồn tại trong mối quan hệ đối kháng và hỗ trợ lẫn nhau tạo nên sự đa dạng, tồn tại và tiến hóa của động vật. Đặc biệt ở hành tinh này, con người được coi là động vật bậc cao với khả năng sáng tạo và tác động đến thế giới. Nhiều hành động của con người đã ảnh hưởng đến môi trường, gây tác động tiêu cực đến động vật. Cuối văn bản, tác giả mượn lời trong phim để nêu lên những mong muốn, quan điểm của mình về sự đa dạng của các loài trong cuộc sống.

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?” – Mẫu 2

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Làm một bài thơ lúc bát – hay nhất Chân trời sáng tạo

Theo ước tính của nhiều nhà khoa học, có khoảng 10.000.000 loài sinh vật trên Trái đất. Hiện nay con người mới ghi nhận được khoảng 1.400.000 loài, trong đó có hơn 300.000 loài thực vật và hơn 1.000.000 loài động vật. Động vật và thực vật thường tồn tại và phát triển thành quần xã, trong các quần xã sinh vật khác nhau. Tính đa dạng của mỗi quần xã sinh vật phụ thuộc vào sự cạnh tranh giữa các loài, quan hệ con mồi – vật ăn thịt và sự thay đổi của các nhân tố vật lý, hóa học của môi trường. Giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Trên trái đất, con người chỉ là một sinh vật sống, cần phải biết cách chung sống hòa hợp với muôn loài.

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?” – Mẫu 3

Có khoảng 10.000.000 loài sinh vật sống trên Trái đất. Nhưng con người mới chỉ công nhận khoảng 1.400.000 loài, trong đó có hơn 300.000 loài thực vật và hơn 1.000.000 loài động vật. Động vật và thực vật thường tồn tại và phát triển thành quần xã, trong các quần xã sinh vật khác nhau. Tính đa dạng của mỗi quần xã sinh vật phụ thuộc vào sự cạnh tranh giữa các loài, quan hệ con mồi – vật ăn thịt và sự thay đổi của các nhân tố vật lý, hóa học của môi trường. Giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Trên trái đất, con người cũng chỉ là một sinh vật, cần phải biết chung sống hòa thuận với muôn loài.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Thạch Sanh – hay nhất Cánh diều

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?” – Mẫu 4

Tất cả sự sống trên Trái đất và sự cân bằng đều rất dễ bị tổn thương. Động vật và thực vật thường tồn tại và phát triển thành quần xã. Ngoài việc nhận dạng theo đặc điểm sống, chúng còn được phân chia theo bản chất của loài. Sự phân bố của các loài làm giảm sự cạnh tranh giữa các loài và cho phép mỗi loài sử dụng tài nguyên của môi trường một cách hiệu quả nhất. Giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Trên trái đất, con người chỉ là một loài. Họ tự hào và nghĩ rằng họ là chúa tể của thế giới. Nhưng họ đã bắt đầu tỉnh ngộ, biết nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn.

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?” – Mẫu 5

Tất cả sự sống trên Trái đất và sự cân bằng đều rất dễ bị tổn thương. Động vật và thực vật thường tồn tại và phát triển thành quần xã. Ngoài việc nhận dạng theo đặc điểm sống, chúng còn được phân chia theo bản chất của loài. Sự phân bố của các loài làm giảm sự cạnh tranh giữa các loài và cho phép mỗi loài sử dụng tài nguyên của môi trường một cách hiệu quả nhất. Giữa các loài trong một quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Trên Trái đất, con người chỉ là một loài và họ đang tàn phá thế giới này.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Ôn tập trang 79, 80 – hay nhất Chân trời sáng tạo

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?” – Mẫu 6

Giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Sự tồn tại song song của các mối quan hệ này đã tạo ra một sự cân bằng hoàn hảo cho loài. Bởi vì con người là một thực thể cao hơn trên Trái đất, con người trở nên kiêu ngạo và tùy tiện sắp xếp lại trật tự của tạo hóa. Điều này dẫn đến sự cân bằng trong đời sống của muôn loài bị phá vỡ, thiên nhiên cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Phim hoạt hình vua sư tử đưa ra thông điệp rằng tất cả chúng ta đều thuộc vòng luân hồi bất tận của cuộc sống, vì vậy con người hãy tìm cách chung sống với muôn loài và cùng tồn tại cân bằng.

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?” – Mẫu 7

Văn bản “Các loài sống cùng nhau như thế nào?” là một văn bản đa phương tiện, cấu trúc đầu cuối tương ứng, đặt vấn đề liên quan đến bộ phim The Lion King. Văn bản này phác thảo sự đa dạng của các sinh vật cũng như cách các loài chung sống với nhau. đồng thời đề cập con người là chủ thể tác động đến tự nhiên.

Nhớ để nguồn bài viết: Top 10 bài Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?” của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Ngữ văn lớp 6

Viết một bình luận