Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ năm 1917

Bạn đang xem: Tình hình nước Nga trước Cách mạng tháng 11 năm 1917 tại aulacschool.vn

Chủ nghĩa xã hội ra đời ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và thắng lợi. Trong thời kỳ khó khăn, được sự ủng hộ của nhân dân thế giới, nông dân Liên Xô đã đấu tranh để thoát khỏi giai cấp cũ và đấu tranh cho một giai cấp mới. Là điểm mốc của chuyển đổi cơ chế, nông dân đã xây dựng và bảo vệ vững chắc thành quả của Cách mạng Tháng Mười.

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:

Sau Cách mạng 1905 – 1907, nước Nga vẫn theo chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Sa hoàng Nicholas II. Chế độ quân chủ, phong kiến ​​vẫn tồn tại khiến đời sống của người dân Nga ngày càng khó khăn và hơn hết là cản trở mạnh mẽ sự lớn mạnh của chủ nghĩa tư bản ở nước này.

Năm 1914, Sa hoàng tham gia vào cuộc chiến tranh đế quốc, dẫn đến những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng cho đất nước như suy sụp kinh tế, nạn đói ở nhiều nơi, v.v.. Quân đội liên tục bị đánh bại. Mọi nỗi đau đè nặng lên mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân Nga, những người lao động và hơn 100 dân tộc khác trong đế quốc Nga.

Lúc bấy giờ, phong trào phản đối chiến tranh, muốn lật đổ cơ chế Nga Xô lan rộng khắp cả nước. Chính quyền Nga hoàng ngày càng bất lực, không thể tiếp tục thống trị đất nước như trước; Như vậy, nước Nga tiến tới một cuộc cách mạng nhằm chấm dứt cơ chế bài Do Thái cũ và xây dựng nước Nga với một diện mạo hoàn toàn mới.

2. Cách mạng tháng Hai ở Nga năm 1917:

Sự phát triển:

Ngày 23-2-1917, cuộc cách mạng dân chủ tư sản nổ ra ở Nga với cuộc biểu tình của 9.000 phụ nữ lao động ở Petrograd.

Tổng đình công ở Petrograd, tháng 2 năm 1917

Phong trào nhanh chóng lan rộng khắp thành phố và chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. Những người nổi dậy đã chiếm giữ các cơ quan công quyền, bỏ tù các bộ trưởng và tướng lĩnh Nga hoàng, đồng thời lãnh đạo phong trào, Đảng Bolshevik.

Lực lượng tham gia gồm công nhân, binh lính và nông dân. Với sức mạnh đại đoàn kết và một lòng thay đổi đất nước, quần chúng nhân dân đã lật đổ chế độ cũ, bầu ra Xô viết mới, giai cấp tư sản thành lập chính quyền tay sai.

Tin tức về cuộc khởi nghĩa thành công ở thủ đô nhanh chóng lan truyền khắp cả nước. Trong vòng tám ngày, nhân dân cả nước vùng lên lật đổ chế độ cũ, bầu ra các Xô viết đại diện cho công nhân và nông dân.

Tháng 4 năm 1917, Lênin gửi cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bonsevich một báo cáo quan trọng, chỉ rõ mục tiêu và con đường chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm bài viết hay:  15 quán ăn ngon Nha Trang ai cũng mê, không nên bỏ lỡ

Kết quả:

– Chế độ quân chủ Nga hoàng bị lật đổ.

Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập (tháng 3-1917, toàn Liên bang Nga có 555 Xô viết).

Đồng thời, giai cấp tư sản cũng thành lập chính phủ lâm thời.

– Nước Nga trở thành nước Cộng hòa.

Đặc điểm: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

3. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917:

Bối cảnh lịch sử:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 trở thành Xô viết công nhân và nông dân.

Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã sẵn sàng kế hoạch tiếp tục cách mạng và đảo chính lật đổ Chính phủ lâm thời để chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song.

Lúc này, chính phủ lâm thời tiếp tục chống lại cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của nhân dân.

Sự phát triển:

Đầu tháng 10, không khí cách mạng bao trùm nước Nga. Với khát vọng lớn lao thay đổi đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Ngày 7 tháng 10, Lê-nin bí mật rời Phần Lan trở về Pê-tơ-rô-grát, khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền dưới sự chỉ huy trực tiếp của Người. Hồng vệ binh được thành lập, kế hoạch dẹp loạn được vạch ra chi tiết, chu đáo và quyết định rất nhanh chóng.

Đêm 24 tháng 10, Lênin đến điện Smoni trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Ngay đêm hôm đó, quân nổi dậy đã chiếm được toàn bộ Petrograd và bao vây Cung điện Mùa Đông, nơi ẩn náu cuối cùng của Chính phủ tư sản.

Đêm 25-10, Cung điện Mùa đông bị chiếm, các bộ trưởng trong chính phủ bị bắt, Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn.

Tấn công Cung điện Mùa Đông: Sau đó, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi ở Mát-xcơ-va và đến đầu năm 1918, Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đã giành được thắng lợi hoàn toàn trên cả nước Nga rộng lớn.

Kết quả:

Sau Cách mạng Tháng Mười Nga đã thực hiện được tâm nguyện mà mục tiêu quan trọng là lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời để xây dựng cơ chế mới.

Chính quyền thuộc về tay giai cấp vô sản -> Nước Nga Xô Viết.

Tính chất: Cách mạng Vô sản – Cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

4. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917:

4.1. Xây dựng chính quyền Xô viết:

Đêm 25-10, chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu được thành lập. Các sắc lệnh đã được thông qua: sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh của đất đai.

Xem thêm bài viết hay:  Kể về một lần đi thăm mộ người thân

Chính quyền Xô viết đã nhanh chóng thực hiện các giải pháp xóa bỏ dấu vết của chế độ phong kiến, xóa bỏ sự phân biệt xa xỉ, đặc quyền nhà thờ, thực hiện quyền bình đẳng giữa nam và nữ, giữa các dân tộc. ngang nhau. ngang nhau.

Chính quyền Xô viết trung ương và địa phương được thành lập, thay thế hoàn toàn chính quyền tư sản. Hồng quân Công nhân và Nông dân được thành lập để bảo vệ chính phủ mới…

Hòa ước quy định: “Chính phủ công nông do các cuộc cách mạng ngày 24 và 25 tháng 10 thành lập trên cơ sở các Xô viết đại biểu công nông đề nghị nhân dân các nước tham chiến và chính phủ các nước đó can thiệp. ngay lập tức tham gia vào các cuộc đàm phán cho một hiệp ước hòa bình dân chủ và công bằng.

Pháp lệnh đất đai:

Ngay lập tức và không bồi thường cho chủ sở hữu của đất.

Các trang trại của chủ sở hữu, cũng như của các ngôi làng nhỏ, của các nhà sư và của Giáo hội, cùng với tất cả gia súc và xe cộ, đều được chuyển giao cho ủy ban ruộng đất ủy thác. ruộng đất và Xô viết đại diện nông dân huyện. cho đến khi sự việc được khắc phục. của Quốc hội lập hiến.

Pháp lệnh ruộng đất nhanh chóng được thi hành. Hơn 150 triệu ha ruộng đất của địa chủ được chia cho nông dân. Lần đầu tiên ở Nga, tất cả nông dân đều ra đồng.

4.2. Bảo vệ kết quả:

Cuối năm 1918, quân đội của 14 nước đế quốc câu kết với bọn phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm xóa sổ nước Nga Xô viết mới ra đời. Trong ba năm liền (1918-1920), nhân dân Nga đã tập trung mọi nỗ lực đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài trong những điều kiện hết sức khó khăn để giữ gìn tổ quốc.

Đầu năm 1919, chính quyền Xô Viết thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.

Nội dung chính sách:

Nhà nước kiểm soát toàn bộ ngành công nghiệp.

– Tận dụng nguồn lương thực dư thừa của nông dân.

– Cơ chế làm việc là bắt buộc.

Chính sách đã phát huy tối đa nguồn nhân lực của đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Vừa đấu tranh vừa xây dựng, Hồng quân và nhân dân Liên Xô đã từng bước đẩy lùi các cuộc tấn công của các thế lực phản cách mạng trong và ngoài nước. Cuối năm 1920, chiến tranh kết thúc, nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ gìn

5. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga:

Cho nước Nga

– Lật đổ chế độ phong kiến ​​và giai cấp tư sản để xây dựng nhà nước kiểu mới.

– Lần đầu tiên nhân dân Nga thực sự làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình.

Xem thêm bài viết hay:  Ví dụ về vật chất trong tự nhiên

– Chính quyền: không còn người bóc lột người.

– Giải phóng các dân tộc khỏi Đế quốc Nga.

cho toàn cầu

– Phá vỡ chiến tuyến của chủ nghĩa tư bản

– Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc trên toàn cầu.

6. Một số câu hỏi liên quan:

Câu 1: Những nét chính về tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là:

A. Tình hình chính trị – xã hội ổn định

B. Người nước ngoài chạy đua với nhau

C. Tình trạng hai chính quyền song song

D. Nhân dân ta bắt tay ngay vào xây dựng cơ chế mới

Câu trả lời:

Câu 2: Sau Cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có gì nổi bật?

A. Hai chính quyền song song tồn tại

B. Chính Phủ Lâm Thời Tiếp Tục Tham Chiến

C. Chính phủ Liên Xô tuyên bố Nga rút khỏi chiến tranh

D. Quần chúng phản đối mạnh mẽ chiến tranh

Câu trả lời:

Câu 3: Chính phủ được thành lập sau Cách mạng tháng Hai là:

A. Chuyên chính vô sản

B. Chính phủ của giai cấp tư sản

C. Cơ chế quân chủ của quý tộc phong kiến

D. Chính phủ tư sản lâm thời và chính quyền Xô viết song song

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 4: Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ

A. Đó là một chế độ quân chủ tuyệt đối lỗi thời về chính trị và lỗi thời về kinh tế

B. Hậu quả của chiến tranh (1914) đè nặng lên mọi tầng lớp nhân dân, nhất là nông dân, các mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.

C. Chính quyền Nga hoàng bất lực, không thể cai trị được nữa

D. Tất cả những điều trên

Trả lời: DỄ DÀNG

Bạn thấy bài viết Tình hình nước Nga trước cách mạng 1917 đã giải quyết được vấn đề bạn tìm hiểu chưa?, nếu chưa, mời bạn bình luận thêm về Tình hình nước Nga trước cách mạng 1917 ở bên dưới. để aulacschool.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: aulacschool.vn

Bạn thấy bài viết Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ năm 1917 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ năm 1917 bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ năm 1917

Viết một bình luận