Sơ đồ tư duy Sinh học 11 Bài 2 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Tóm tắt lý thuyết bằng Sơ đồ tư duy Sinh học 11 Bài 2 hay nhất. Hệ thống kiến ​​thức Sinh học 11 Bài 2. Vận chuyển các chất ở thực vật qua Sơ đồ tư duy và bài tập trắc nghiệm.

Sơ đồ tư duy Sinh học 11: Bài 2. Vận chuyển các chất ở thực vật

Tóm tắt lý thuyết Sinh học 11 bài 2 bằng Sơ đồ tư duy (ảnh 2)

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2. Vận chuyển chất ở thực vật

Câu 1. Tế bào mạch gỗ của thực vật bao gồm chất bảo quản và

A. tế bào nội mô. B. tế bào lông hút.

C. mạch ống. D. tế bào biểu bì.

Câu 2. Động lực của dòng điện mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

A. lá, rễ. B. cành, lá.

C. rễ và thân. D. thân, lá.

Câu 3. Nước được vận chuyển trong cơ thể chính

A. qua mạch rây từ trên xuống dưới.

B. từ mạch gỗ đến mạch rây

C. từ sàng đến thớ gỗ

D. qua mạch gỗ

Câu 4. Trong các đặc điểm sau:

(1) Các tế bào kết thúc với nhau trong một ống dài đi từ lá đến rễ.

(2) Gồm các tế bào chết.

(3) Thành tế bào bị hóa lỏng.

(4) Đầu tế bào này dính với đầu tế bào kia thành ống dài từ rễ đến lá.

(5) Gồm các tế bào sống.

Mạch gỗ có bao nhiêu đặc điểm nêu trên?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 5. Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ thống rây là

A. fructozơ. B. glucôzơ.

C. sacarozơ. D. các ion khoáng.

Câu 6. Trong một thí nghiệm chứng minh sự chảy của mạch gỗ và mạch rây, người ta bơm một dung dịch màu đỏ vào các mạch rây ở đoạn giữa thân của một cây gỗ đang lớn; Đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào các gân gỗ của thân cây ở cùng độ cao. Điều nào sau đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?

A. Ngọn cây (phần xa mặt đất nhất) chỉ có thuốc nhuộm màu đỏ, còn ngọn rễ (phần sâu nhất dưới đất) chỉ có thuốc nhuộm màu vàng.

B. Ngọn cây chỉ nhuộm vàng; Đầu rễ chỉ có màu đỏ.

C. Ngọn cây có cả màu đỏ và vàng; Đầu rễ chỉ có màu đỏ.

D. Ngọn cây chỉ nhuộm màu đỏ; Đầu rễ có cả màu đỏ và vàng.

Câu 7. Dịch mạch rây được cấu tạo chủ yếu từ

A. hoóc môn thực vật. B. axit amin, vitamin và ion kali.

C. sacarozơ. D. cả A, B và C.

tải về máy in download

Nhớ để nguồn bài viết: Sơ đồ tư duy Sinh học 11 Bài 2 (Lý thuyết + Trắc nghiệm) của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Sinh học

Xem thêm bài viết hay:  Trắc nghiệm Sinh học 8 học kì 1 có đáp án (Phần 1)

Viết một bình luận