[Sách mới] Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 CTST: Khái quát về tế bào

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Sách mới Sinh học 10 Bài 4 Sáng tạo: Đại cương về tế bào có đáp án đầy đủ nhất.

Bài 4: Khái quát về tế bào

1. Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 Chân trời sáng tạo

Câu 1: Khoảng giữa thế kỉ XIX, có bao nhiêu nhà bác học đề ra học thuyết tế bào?

MỘT.1

B. 3

C. 2

mất 4

Câu 2: Khoảng giữa thế kỉ XIX, ba nhà khoa học Matthiass Schleiden, Theodor Schwwann và Rudolf Virchow đã đề ra học thuyết tế bào với nội dung?

A. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ một hay nhiều tế bào

B. Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống

C. Tế bào được sinh ra từ tế bào có sẵn

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 3: Ai là người đưa ra khái niệm Omnis cellula-e- cellula?

A. Antony Von Leeuwenhoek

B. Matthias Schleiden

C. Theodor Schwwann

D. Rudolf Virchow

Câu 4: Nhà khoa học nào sau đây không đóng góp vào học thuyết tế bào?

A. Robert Koch

B. Matthias Schleiden

C. Theodor Schwwann

D. Rudolf Virchow

Câu 5: Nhà khoa học nào sau đây đã xây dựng học thuyết tế bào?

A. Robert Koch

B. Matthias Schleiden

C. Theodor Schwwann

D. Rudolf Virchow

Câu 6: Học thuyết tế bào có những nội dung chính nào?

MỘT.1

B. 2

c.3

mất 5

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không thuộc thuyết tế bào?

A. Các tế bào mới nhân lên với nhân của các tế bào trước đó

Xem thêm bài viết hay:  Sơ đồ tư duy Sinh học 6 Bài 1 ( Lý thuyết + Trắc nghiệm)

B. Tế bào là đơn vị chức năng trong cơ thể sống

C. Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể sống

D. Các tế bào mới đến từ các tế bào có sẵn

Câu 8: Nội dung của học thuyết tế bào là gì?

A. Tất cả các tế bào được sinh ra từ tế bào trước bằng cách phân bào

B. Các tế bào có thành phần hoá học giống nhau, đều có vật chất di truyền là ADN

C. Hoạt động sống của tế bào là sự phối hợp hoạt động của các bào quan

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Thuyết tế bào cho rằng tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi sinh vật, tế bào có từ tế bào có trước và?

A. Các tế bào chuyên biệt cho các nhiệm vụ cụ thể

B. Tế bào tạo nên mô

C. Tế bào thực hiện các chức năng của mọi cơ thể sống

D. Không ý nào đúng

Câu 10: Nhận biết và phản ứng lại những thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài được gọi là khả năng ứng phó?

Một sự phản ứng

B. Khó tiêu

C. Khả năng làm sạch

D. Khó chịu

2. Soạn Sinh học 10 bài 4 Những chân trời sáng tạo

>>> Soạn Sinh học 10 bài 4: Đại cương về tế bào

3. Lý thuyết Sinh học 10 bài 4 Những chân trời sáng tạo

>>> Tóm tắt Lý thuyết Sinh học 10 bài 4: Đại cương về tế bào

tải về máy in download

Nhớ để nguồn bài viết: [Sách mới] Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 CTST: Khái quát về tế bào của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Sinh học

Viết một bình luận