[Sách mới] Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 2 Kết nối tri thức: Phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Sách mới Sinh học 10 bài 2 Mối liên hệ kiến ​​thức: Phương pháp học tập và nghiên cứu môn sinh học có đáp án đầy đủ nhất.

Bài 2: Phương pháp học và nghiên cứu sinh học

1. Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 2 Nối kiến ​​thức

Câu 1: Để đảm bảo an toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm cần đáp ứng các yếu tố nào?

A. Những lưu ý về an toàn cháy nổ, an toàn hóa chất

B. Cần ghi nhật ký làm việc và tình trạng hoạt động của máy

C. Có trang thiết bị cá nhân, chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn trong phòng thí nghiệm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Xác định kính hiển vi quang học có độ phóng đại bao nhiêu?

A. 1500 lần

B. 15 lần

C. 150 lần

D. 5100 lần

Câu 3: Để quan sát hình dạng, kích thước tế bào thực vật ta cần dụng cụ gì?

A. Kính hiển vi quang học

B. Kính hiển vi điện tử

C. Kính lúp cầm tay

D. Kính lúp

Câu 4: Phương pháp sử dụng tri giác để thu thập thông tin về đối tượng quan sát là:

A. Phương pháp quan sát

B. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm

C. Phương pháp thực nghiệm khoa học

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5: Phương pháp sử dụng dụng cụ, hóa chất, quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm để thực hiện các thí nghiệm khoa học là:

Xem thêm bài viết hay:  [Sách mới] Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 Cánh diều: Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

A. Phương pháp quan sát

B. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm

C. Phương pháp thực nghiệm khoa học

D. Cả 3 đáp án trên

Q6: Độ phân giải của kính hiển vi quang học là gì?

MỘT.200nm

B. 2000nm

C. 20nm

D. Đáp án khác

Câu 7: Công dụng của kính hiển vi là gì?

A. Nghiên cứu về công nghệ tế bào

B. Nghiên cứu công nghệ sinh học vi sinh vật

C. Nghiên cứu công nghệ sinh học vi sinh, công nghệ tế bào

D. Đáp án khác

Câu 8: Nêu những đồ dùng trong phòng thí nghiệm?

Tủ lạnh

B. Kính hiển vi

C. Máy ly tâm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Trong quá trình tiến hành thí nghiệm sử dụng dụng cụ hóa chất cần chú ý:

A. Lưu ý về cháy nổ, an toàn hóa chất

B. Quy tắc vận hành máy móc trong phòng thí nghiệm

C. Trang thiết bị cá nhân

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Máy ly tâm được ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây?

A. Nghiên cứu công nghệ vi sinh

B. Nghiên cứu công nghệ tế bào

C. Nghiên cứu công nghệ sinh học vi sinh vật

D. Nghiên cứu công nghệ sinh học vi sinh vật, nghiên cứu công nghệ tế bào

2. Soạn Sinh học 10 bài 2 Nối kiến ​​thức

>>> Soạn Sinh học 10 bài 2: Phương pháp học tập và nghiên cứu Sinh học

3. Lý thuyết Sinh học 10 bài 2 Nối kiến ​​thức

>>> Tóm tắt Lý thuyết Sinh học 10 bài 2: Phương pháp học tập và nghiên cứu Sinh học

Xem thêm bài viết hay:  Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 17 (có đáp án)
tải về máy in download

Nhớ để nguồn bài viết: [Sách mới] Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 2 Kết nối tri thức: Phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Sinh học

Viết một bình luận