[Sách mới] Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 1 Kết nối tri thức: Giới thiệu khái quát môn sinh học

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Sách mới Sinh học 10 bài 1 Mối liên hệ kiến ​​thức: Đại cương về môn sinh học có đáp án đầy đủ nhất.

Bài 1: Nhập môn sinh học

1. Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 1 Nối kiến ​​thức

Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của sinh học đối với sự phát triển kinh tế?​

A. Tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao.

B. Cung cấp kiến ​​thức, công nghệ xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường.

C. Góp phần xây dựng chính sách môi trường.

D. Đưa ra các biện pháp kiểm soát sự gia tăng dân số cả về chất và lượng.

Câu 2: Ngành học nào sau đây được coi là “ngành học của tương lai”?​

A. Công nghệ sinh học.

B. Dược học.

C. Chăn nuôi.

D. Quản lý tài nguyên rừng.

Câu 3: Có thể chia các lĩnh vực nghiên cứu sinh học thành hai loại chính: nghiên cứu?

A. Nghiên cứu cơ bản

B. Nghiên cứu ứng dụng

C. Cả A và B

D. Đáp án khác

Câu 4: Lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng khám phá thế giới sống nhằm tìm kiếm những khám phá mới về cái gì?

A. Sinh học ứng dụng

B. Sinh học nâng cao

C. Sinh học tế bào

D. Sinh học khác

Câu 5: Chương trình sinh học lớp 11 THPT nghiên cứu những lĩnh vực nào?

A. Sinh học tế bào và thế giới sinh vật

Xem thêm bài viết hay:  Kể thêm vai trò của sinh học trong cuộc sống hàng ngày?

B. Sinh học Tế bào và Sinh thái học

C. Sinh học cơ thể

D. Sinh học Tế bào và Sinh học Cơ thể

Câu 6: Theo phân ban trình độ THPT vào lớp 10 em sẽ học những lĩnh vực nào của sinh học?

A. Sinh học cơ thể và sinh học tế bào

B. Sinh học tế bào và thế giới vi sinh vật

C. Di truyền học, Tiến hóa và Sinh thái học

D. Di truyền, tiến hóa

Câu 7: Ứng dụng sinh học của giải trình tự ADN nhằm mục đích gì?

A. Nhận dạng

B. Xác định quan hệ huyết thống

C. Cả A và B

D. Không có ứng dụng

Câu 8: Nêu những nét cơ bản của thế giới sống?

A. Cấu tạo, phân loại

B. Phương thức vận chuyển

C. Tiến hóa

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Nêu những hành động của con người không ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững?

A. Chặt phá rừng, thải khí vào khí quyển

B. Săn thú rừng

C. Khai thác triệt để tài nguyên thiên nhiên

D. Sử dụng năng lượng tái tạo thay cho năng lượng hóa thạch

Câu 10: Nêu vai trò của ứng dụng sinh học trong công nghệ chế biến thực phẩm?

A. Sản xuất nhiều loại thực phẩm, đồ uống

B. Sản xuất nhiều loại thực phẩm, đồ uống có giá trị dinh dưỡng cao

C. Sản xuất nhiều loại cây trồng

D. Sản xuất nhiều giống vật nuôi mới

Xem thêm bài viết hay:  Sơ đồ tư duy Sinh học 11 Bài 9 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

2. Soạn Sinh học 10 bài 1 Nối kiến ​​thức

>>> Soạn Sinh học 10 bài 1: Nhập môn Sinh học

3. Lý thuyết Sinh học 10 bài 1 Nối kiến ​​thức

>>> Tóm tắt Lý thuyết Sinh học 10 bài 1: Nhập môn Sinh học

tải về máy in download

Nhớ để nguồn bài viết: [Sách mới] Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 1 Kết nối tri thức: Giới thiệu khái quát môn sinh học của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Sinh học

Viết một bình luận