[Sách Cánh Diều] Soạn văn 6 bài 6 Truyện (ngắn nhất)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Soạn văn 6 bài 6 Truyện (ngắn nhất) trang 3 trong sách Cánh diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục. Hi vọng với hướng dẫn cụ thể và lời giải chi tiết các em sẽ nắm bắt bài học tốt hơn.

A. Yêu cầu cần đáp ứng

+ Xác định một số yếu tố về hình thức (nhân vật, cốt truyện, ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba,…), nội dung (chủ đề, chủ đề, ý nghĩa,…) của lời thoại; Câu chuyện của Pushkin và Andersen.

+ Mở rộng chủ ngữ trong viết và nói.

+ Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ.

+ Trân trọng những ước mơ cao đẹp và đồng cảm với những con người có số phận bất hạnh; biết hối hận về những việc làm sai trái; không tham lam, bội bạc.

B. Kiến thức ngôn ngữ

1. Truyện cổ tích: đề tài, chủ đề

Truyện cổ tích là truyện thường lấy con vật làm nhân vật. Các con vật trong văn học dân gian được nhà văn miêu tả, khắc họa thành người (gọi là nhân cách hóa).

Chủ đề là phạm vi của cuộc sống được mô tả trong văn bản. Ví dụ: Chủ đề của truyện Sự tích Hồ Gươm là đánh giặc cứu nước.

Chủ đề là vấn đề chính được trình bày trong văn bản. Ví dụ: Chủ đề của truyện Sự tích Hồ Gươm là tinh thần yêu nước và khát vọng hoà bình của nhân dân ta.

Xem thêm bài viết hay:  [Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài Trình bày giải pháp và sản phẩm

2. Mở rộng chủ thể

Chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu; chỉ sự vật hoặc hiện tượng có hoạt động, trạng thái, đặc điểm nêu ở vị ngữ; Trả lời các câu hỏi Ai?, Cái gì?, Con gì?. Chủ ngữ thường được diễn đạt bằng danh từ hoặc đại từ. Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ.

Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và bộc lộ tình cảm, thái độ của người viết (người nói), chủ ngữ là danh từ, người ta thường mở rộng thành cụm danh từ, tức là cụm có danh từ làm thành phần chính. (giữa) và một hoặc nhiều phần tử con.

Nhớ để nguồn bài viết: [Sách Cánh Diều] Soạn văn 6 bài 6 Truyện (ngắn nhất) của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Văn học

Viết một bình luận