Quyết định số 900/QĐ-UBND công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội

Quyết định 900/QĐ-UBND công bố định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị TP Hà Nội

Hình ảnh về: Quyết định 900/QĐ-UBND công bố định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị TP Hà Nội

Video về: Quyết định 900/QĐ-UBND công bố định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị TP Hà Nội

Wiki về Quyết định 900/QĐ-UBND công bố định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị TP Hà Nội

Quyết định 900/QĐ-UBND công bố định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị TP Hà Nội –

Quyết định 900/QĐ-UBND công bố dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị TP Hà Nội

Quyết định số 900/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội: Về việc công bố định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn TP.Hà Nội.

THÔNG BÁO Về việc công bố dự toán duy trì công viên, cây xanh nội thành Hà Nội___________

ỦY BAN NHÂN DÂN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm hoàn chỉnh và dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí công ích đô thị;

Xem thêm bài viết hay:  Tông Chó Đánh Số Mấy – Nằm Mơ Thấy Chó Đánh Con Gì

Căn cứ văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc thông báo dự toán duy trì công viên, cây xanh;

Căn cứ Quyết định số 113/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng dịch vụ đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của liên sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 11997/TTr-LS ngày 31 tháng 12 năm 2010,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Thông báo cho Bộ định mức và dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo xác định chi phí duy trì công viên, cây xanh đô thị. thị trường trong khu vực. bàn TP Hà Nội.

Định mức dự toán này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị khu vực nội thành Hà Nội công bố tại Quyết định số 6749/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 2. Căn cứ định mức dự toán công bố tại Quyết định này, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan lập đơn giá dự toán và thanh, quyết toán khối lượng công tác bảo trì. duy trì. công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Trong quá trình thực hiện, hàng năm, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, rà soát định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị. . Hà Nội để báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và thực tiễn duy trì công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Sơn Tây và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– TTC, TPI; (báo cáo) – Ông Chủ tịch UBND TP; (báo cáo)– PCT: Nguyễn Văn Khôi, Hoàng Mạnh Hiền;– Như Điều 3;– VPUB: PVP (LVGiao, N.T.Tinh), GTDDep, KT, TH;– Lưu: VT, GT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN. CHỦ TỊCHPhó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khôi

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Quyết định #Không. #900QĐUBND #công bố #định mức #dự toán #dự toán #bảo trì #công viên #cây xanh #green #urban #city #city #Hà Nội #Hà Nội

Bạn thấy bài viết Quyết định số 900/QĐ-UBND công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Quyết định số 900/QĐ-UBND công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Xem thêm bài viết hay:  Tả mảnh vườn của gia đình em

Nhớ để nguồn: Quyết định số 900/QĐ-UBND công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội

Viết một bình luận