Quy định mua bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng

Bạn đang xem: Quy định mua, bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng tại aulacschool.vn

Các vấn đề liên quan đến trái phiếu. Các quy định liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng.

Hiện nay, ở nước ta ngày càng có nhiều doanh nghiệp được đăng ký. Một trong những hình thức huy động vốn cho doanh nghiệp là phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Dưới đây là phân tích về quy định mua, bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Các vấn đề liên quan đến trái phiếu:

– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có thời hạn từ 1 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. xí nghiệp. Nhà đầu tư. một phần nợ của người phát hành. Nói cách khác, trái phiếu là một chứng khoán vốn hóa quy định rằng người phát hành (người đi vay) phải trả cho nhà đầu tư (người cho vay) một khoản tiền với lãi suất cố định trong một khoảng thời gian. Tổ chức phát hành trái phiếu phải hoàn trả các khoản vay cho nhà đầu tư khi đáo hạn. Tổ chức phát hành có thể là một tập đoàn, một tổ chức chính phủ như Kho bạc Nhà nước, hoặc chính phủ. Người mua trái phiếu, hoặc trái chủ, có thể là một cá nhân, một doanh nghiệp hoặc một chính phủ. Đây được coi là một trong những cách lấy vốn cho doanh nghiệp.

– Hiện nay, trái phiếu thường được phân loại dựa trên nhiều đặc điểm khác nhau, trong đó phổ biến nhất là theo tổ chức phát hành, bao gồm:

+ Trái phiếu ngân hàng: Tổ chức tín dụng, ngân hàng phát hành trái phiếu để tăng vốn hoạt động.

+ Trái phiếu chính phủ: Chính phủ phát hành trái phiếu để phục vụ chi tiêu. Ngoài ra còn có mục tiêu huy động tiền nhàn rỗi của người dân và các tổ chức kinh tế – xã hội. Trái phiếu chính phủ được coi là uy tín và ít rủi ro nhất trên thị trường.

+ Trái phiếu doanh nghiệp: Là loại trái phiếu do doanh nghiệp, xí nghiệp phát hành để tăng vốn hoạt động. Trái phiếu doanh nghiệp có rất nhiều loại.

– Trái phiếu có những đặc điểm chính làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đó là: Giá trị danh nghĩa – giá mà trái phiếu được bán lần đầu trên thị trường; Tiền lãi trả cho người nắm giữ trái phiếu – số tiền này thường cố định; Ngày gọi – khi mệnh giá của trái phiếu phải được trả lại cho trái chủ.

Xem thêm bài viết hay:  Giỏi Văn – Bài văn: Soạn bài: Tiếng gà trưa

2. Các quy định liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp:

Phát hành trái phiếu là sự hỗ trợ của các chứng chỉ hoặc mục xác nhận nghĩa vụ nợ của người hỗ trợ (người phát hành) và quyền sở hữu một khoản tiền cùng với thu nhập của người nắm giữ.

Người hỗ trợ trái phiếu được gọi là người phát hành trái phiếu và khi đáo hạn có nghĩa vụ hoàn trả cho người nắm giữ trái phiếu một số tiền bằng mệnh giá trái phiếu kèm theo lãi suất. Lãi suất trái phiếu có thể được tính theo tỷ lệ phần trăm của mệnh giá trái phiếu hoặc theo một số tiền cố định. Tổ chức phát hành trái phiếu có thể là doanh nghiệp hoặc chính phủ.

– Mục tiêu lớn nhất của phát hành trái phiếu là huy động vốn đầu tư. Trái phiếu giúp doanh nghiệp và doanh nghiệp huy động vốn để đầu tư. Bởi trên thực tế, bằng việc đầu tư vào trái phiếu, nhà đầu tư cho doanh nghiệp vay và doanh nghiệp vay nhưng không được phép can thiệp vào công việc nội bộ của doanh nghiệp. Điều này đảm bảo duy trì bộ máy quản lý và điều hành, cũng như cơ chế chung trong quản lý và điều hành doanh nghiệp. Cùng với đó, quyền lợi của nhà đầu tư trái phiếu cũng được đảm bảo. Khi doanh nghiệp, tổ chức gặp khó khăn phải giải thể thì các doanh nghiệp này phải ưu tiên trả nợ cho trái chủ trước, sau đó mới đến nhà đầu tư sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. Có thể thấy, bản chất của việc phát hành trái phiếu là để vay vốn từ nhiều nhà đầu tư lớn nhỏ khác nhau.

3. Nguyên tắc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng:

Tổ chức tín dụng là tổ chức kinh tế kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi, cấp tín dụng và làm dịch vụ thanh toán. Xung quanh vấn đề mua bán trái phiếu doanh nghiệp, nhiều nguyên tắc, quy định đã được đưa ra. Như sau:

– Thứ nhất, tổ chức tín dụng được mua, bán trái phiếu doanh nghiệp theo nội dung mua, bán trái phiếu doanh nghiệp quy định tại Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp. Việc tổ chức tín dụng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi, bổ sung), Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Thông tư 16/2021/TT-NHNN và Thông tư số Thông tư số quy định pháp luật liên quan.

– Thứ hai, tổ chức tín dụng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động mua, bán trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 16/2021/TT-NHNN và quy định của pháp luật có liên quan.

Xem thêm bài viết hay:  Tiêu chuẩn thi Hoa hậu Việt Nam là gì? Bật mí tiêu chí, thể lệ cuộc thi

Thứ ba, tổ chức tín dụng mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền phải tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về góp vốn. . , mua cổ phần và pháp luật có liên quan. . Do đó, tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tổ chức tín dụng đó có tỷ lệ nợ xấu tại kỳ phân loại tài sản gần nhất thấp hơn 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có. . . , tỷ lệ trích lập, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng trước thời điểm mua trái phiếu doanh nghiệp.

Thứ tư, tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật. Đó là:

Tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi mục đích sử dụng tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp hợp pháp, phù hợp với phương án phát hành trái phiếu và/hoặc phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành được phê duyệt theo quy định của pháp luật. với các quy định của Nghị định này. pháp luật (gọi tắt là phương án);

+ Trường hợp tổ chức phát hành cam kết mua lại trái phiếu trước hạn sau khi phát hành và thay đổi mục tiêu sử dụng thu nhập từ đợt phát hành trái phiếu trong thời gian tổ chức tín dụng nắm giữ trái phiếu; tổ chức phát hành trái pháp luật trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Nếu tổ chức phát hành vi phạm phương án, tổ chức tín dụng có quyền mua trái phiếu doanh nghiệp

+ Tổ chức tín dụng chỉ mua trái phiếu doanh nghiệp khi công ty phát hành không có nợ xấu với tổ chức tín dụng trong 12 tháng gần nhất trước thời điểm tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp.

– Thứ năm, tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp nếu tổ chức phát hành đã thay đổi mục tiêu sử dụng thu nhập từ đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật trước thời điểm tổ chức tín dụng mua trái phiếu. nhưng tổ chức phát hành đã định giá trái phiếu ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật. quy chế xếp hạng tín dụng nội bộ của tổ chức tín dụng chậm nhất. Ngoài ra, tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho doanh nghiệp con, trừ trường hợp tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển nhượng buộc phải bán trái phiếu doanh nghiệp cho ngân hàng thương mại. chuyển nhượng doanh nghiệp.

Xem thêm bài viết hay:  Mơ thấy mộ thường là điềm lành

– Thứ sáu, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bán trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp. không niêm yết. mà tổ chức tín dụng đã bán hoặc chưa niêm yết. trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành trong cùng một đợt phát hành như trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết do các tổ chức tín dụng bán ra.

Nhà nước đã ban hành các quy định rất cụ thể, rõ ràng về việc mua bán trái phiếu của các tổ chức tín dụng. Các quy định này được coi là cơ sở pháp lý để các tổ chức tín dụng điều chỉnh hoạt động kinh doanh trái phiếu của mình. Thực chất của việc mua bán trái phiếu là huy động vốn, tìm nguồn vay để kiếm lời. Quy định về việc tổ chức tín dụng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp nhằm góp phần ổn định giá trị tài chính trên thị trường doanh nghiệp; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người liên quan.

Bạn thấy bài viết Quy chế mua, bán trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng đã khắc phục được vấn đề bạn tìm hiểu chưa?, nếu chưa, vui lòng góp ý thêm về Quy chế mua bán trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng của các tổ chức tín dụng. bên dưới để aulacschool.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: aulacschool.vn

Bạn thấy bài viết Quy định mua bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Quy định mua bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Quy định mua bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng

Viết một bình luận