Mẫu Hợp đồng thuê nhà

Mẫu Hợp đồng thuê nhà

Hình Ảnh về: Mẫu Hợp đồng thuê nhà

Video về: Mẫu Hợp đồng thuê nhà

Wiki về Mẫu Hợp đồng thuê nhà

Mẫu Hợp đồng thuê nhà –

Mẫu Hợp đồng thuê nhà

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO xin giới thiệu mẫu Hợp đồng thuê nhà ở để bạn tham khảo lúc cần sử dụng tới mẫu văn bản hành chính nào đó liên quan tới vấn đề thuê nhà ở, văn phòng cho doanh nghiệp. Mẫu hợp đồng thuê nhà ở được lập ra lúc 2 bên thực hiện ký liên kết đồng thuê nhà làm căn cứ pháp lý quy định trách nhiệm, quyền lợi của bên cho thuê và bên thuê, buộc hai bên phải thực hiện.

Mẫu hợp đồng thuê nhà nhằm đảm bảo được quyền lợi của các đối tác tham gia ký liên kết đồng như: quy định giá và phương thức trả tiền cụ thể, quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê nhà ở. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——***——

Bạn đang xem: Mẫu Hợp đồng thuê nhà

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở (1)

(Số: ……………./HĐTNO)

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., Tại …………………………………………..Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A) (2):

a) Trường hợp là tư nhân:

Ông/bà: …………………………………………………………………………. Năm sinh: …………………..

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

Hộ khẩu: …………………………………………..………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………..………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………..…………………………………………………………….

Là chủ sở hữu nhà ở: …………………………………………..……………………………………………….

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông/bà: …………………………………………………………………………. Năm sinh: …………………..

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

Hộ khẩu: …………………………………………..………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………..………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………..…………………………………………………………….

Ông/bà: …………………………………………………………………………. Năm sinh: …………………..

CMND số: ………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………………..

Hộ khẩu: …………………………………………..………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………..………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………..…………………………………………………………….

Là chủ sở hữu nhà ở: …………………………………………..……………………………………………….

……………………………….…………………………………………..………………………………………………

Các chứng từ sở hữu và tham khảo về nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên A gồm có:

………………………………………..…………………………………………………………………………….

………………………………………..…………………………………………………………………………….

BÊN THUÊ (BÊN B) (2):

Ông/bà: …………………………………………………………………………. Năm sinh: …………………..

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

Hộ khẩu: ……………………………………………..……………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………..………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………..…… Fax:………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: …………………………………………… Mở tại nhà băng: …………………………………

……………..…………………………………………..…………………………………………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận ký thỏa thuận với những nội dung sau:

…………………………………………..……………………………………………………………………….

…………………………………………..……………………………………………………………………….

ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG (3)

Nhân vật của hợp đồng này là ngôi nhà số: …………………………………………………………………

1.1. Nhà ở:

a) Tổng diện tích sử dụng:..………………………………………………… m2

b) Diện tích xây dựng: ………………………………………………………. m2

c) Diện tích xây dựng của tầng trệt: …………………………………..…… m2

d) Kết cấu nhà: ……………………………………………………………….

e) Số tầng: …………………………………………………………………….

f) Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở (nếu có) : ……………………………………………………….

1.2. Đất ở:

Thửa đất số: ………………………………………………………………………..

Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………

Diện tích: …………………………………………………………………………….m2

Hình thức sử dụng riêng: …………………………………………………………..m2

1.3. Các thực trạng khác: ………………………………………………………….

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

ĐIỀU 2: GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN (4)

2.1. Giá cho thuê nhà ở là ……………… đồng/ tháng (Bằng chữ: …………………………………………..)

Giá cho thuê này đã bao gồm các chi phí về quản lý, bảo trì và vận hành nhà ở.

2.2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do bên B trả tiền cho bên phân phối điện, nước, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.

2.3. Phương thức trả tiền: bằng ……………………., trả vào ngày ………. hàng tháng.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 3: THỜI HẠN THUÊ VÀ THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở (5)

3.1. Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là ……………. Kể từ ngày …… tháng …… năm ………..

3.2. Thời khắc giao nhận nhà ở là ngày …….. tháng …….. năm …………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho bên B theo đúng hợp đồng;

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn cách đổi tên vé máy bay Bamboo Airways cực đơn giản

b) Phổ thông cho bên B quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

c) Đảm bảo cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

d) Bảo dưỡng, tu sửa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên A ko bảo dưỡng, tu sửa nhà nhưng gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường;

e) Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

f) Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có);

g) Hướng dẫn, đôn đốc bên B thực hiện đúng các quy định về đăng ký lưu trú.

4.2. Quyền của bên A:

a) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận;

b) Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng nhưng bên A cải tạo nhà ở và được bên B đồng ý thì bên A được quyền điều chỉnh giá cho thuê nhà ở. Giá cho thuê nhà ở mới do các đối tác thoả thuận; trong trường hợp ko thoả thuận được thì bên A có quyền đơn phương kết thúc hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên B theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu bên B có trách nhiệm trong việc tu sửa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra;

d) Cải tạo, upgrade nhà cho thuê lúc được bên B đồng ý, nhưng ko được gây phiền nhiễu cho bên B sử dụng chỗ ở;

e) Được lấy lại nhà cho thuê lúc hết hạn hợp đồng thuê, nếu hợp đồng ko quy định thời hạn thuê thì bên cho thuê muốn lấy lại nhà phải báo cho bên thuê biết trước sáu tháng;

f) Đơn phương kết thúc thực hiện hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên B biết trước ít nhất 30 ngày nếu ko có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:

– Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê ko đúng thẩm quyền, ko đúng nhân vật, ko đúng điều kiện theo quy định của Luật nhà ở;

– Ko trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng trở lên nhưng ko có lý do chính đáng;

– Sử dụng nhà ko đúng mục tiêu thuê như đã thỏa thuận trong hợp đồng;

– Bên B tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá tháo dỡ nhà ở đang thuê;

– Bên B chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê nhưng ko có sự đồng ý của bên A;

– Bên B làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, tác động nghiêm trọng tới sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên A hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản tới lần thứ ba nhưng vẫn ko khắc phục;

– Thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 129 của Luật nhà ở.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

a) Sử dụng nhà đúng mục tiêu đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc tu sửa những hư hỏng do mình gây ra;

b) Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

c) Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời kì thuê nhà;

d) Trả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận.

e) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

f) Ko được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được bên A đồng ý bằng văn bản;

g) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực trú ngụ;

h) Giao lại nhà cho bên A trong các trường hợp kết thúc hợp đồng quy định tại mục h khoản 5.2 Điều 5;

5.2. Quyền của bên B:

Xem thêm bài viết hay:  Bài 5 trang 62 SGK Đại số 10

a) Nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền (nếu có) theo đúng thoả thuận;

b) Được đổi nhà đang thuê với bên thuê khác, nếu được bên A đồng ý bằng văn bản;

c) Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

d) Được thay đổi cấu trúc ngôi nhà nếu được bên A đồng ý bằng văn bản;

e) Yêu cầu bên A tu sửa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng;

f) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

g) Được ưu tiên ký thỏa thuận thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê nhưng nhà vẫn dùng để cho thuê;

h) Được ưu tiên sắm nhà đang thuê, lúc bên A thông báo về việc bán ngôi nhà;

i) Đơn phương kết thúc thực hiện hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên A biết trước ít nhất 30 ngày nếu ko có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên A có một trong các hành vi sau đây:

– Ko tu sửa nhà ở lúc có hư hỏng nặng;

– Tăng giá thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá thuê nhưng ko thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận;

– Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

ĐIỀU 6: QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ NHÀ Ở

6.1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết nhưng thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được tiếp tục thuê tới hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các đối tác có thỏa thuận khác. Trường hợp chủ sở hữu ko có người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được tiếp tục thuê theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

6.2. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác nhưng thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được tiếp tục thuê tới hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các đối tác có thỏa thuận khác.

6.3. Lúc bên B chết nhưng thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì người đang cùng sinh sống với bên B được tiếp tục thuê tới hết hạn hợp đồng thuê nhà ở, trừ trường hợp thuê nhà ở công vụ hoặc các đối tác có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng phát sinh tranh chấp, các đối tác cùng nhau thương lượng khắc phục; trong trường hợp ko tự khắc phục được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải ko thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

8.1. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có trị giá để thực hiện.

8.2. Trường hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì việc kết thúc hợp đồng thuê nhà được thực hiện lúc có một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 84 của Luật nhà ở.

Trường hợp thuê nhà ở ko thuộc sở hữu nhà nước thì việc kết thúc hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện lúc có một trong các trường hợp sau đây:

a) Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn; trường hợp trong hợp đồng ko xác định thời hạn thì hợp đồng kết thúc sau 90 ngày, kể từ ngày bên A thông báo cho bên B biết việc kết thúc hợp đồng;

Xem thêm bài viết hay:  Tải Hình Nền Về Ngày Lễ Noel Đẹp Nhất

b) Nhà ở cho thuê ko còn;

c) Nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ hoặc thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất, xả stress nhà ở hoặc có quyết định phá tháo dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà ở cho thuê thuộc diện bị Nhà nước trưng sắm, trưng dụng để sử dụng vào các mục tiêu khác.

Bên A phải thông báo bằng văn bản cho bên B biết trước 30 ngày về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà ở quy định tại điểm này, trừ trường hợp các đối tác có thỏa thuận khác;

d) Hai bên thoả thuận kết thúc hợp đồng trước thời hạn.

e) Bên B chết hoặc có tuyên bố mất tích của Tòa án nhưng lúc chết, mất tích ko có người nào đang cùng chung sống;

f) Hoàn thành lúc một trong các đối tác đơn phương kết thúc thực hiện hợp đồng thuê nhà ở.

ĐIỀU 9: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:

9.1. Đã khai đúng sự thực và tự chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

9.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm nhưng gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có trị giá pháp lý như hợp đồng chính.

9.3. Hợp đồng này có trị giá kể từ ngày hai bên ký kết (trường hợp là tư nhân cho thuê nhà ở từ 06 tháng trở lên thì Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực)./.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

10.1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau lúc đã được nghe lời giảng giải của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

10.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có trị giá như nhau.

BÊN CHO THUÊ(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Hợp đồng này được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 122 Luật nhà ở năm 2014;(2) Các đối tác tham gia hợp đồng phải phục vụ điều kiện quy định tại Điều 119 Luật nhà ở năm 2014;(3) Nhà ở tham gia giao dịch phải phục vụ các điều kiện quy định tại Điều 118 Luật nhà ở năm 2014;(4) Giá thuê nhà ở và phương thức trả tiền được quy định tại Điều 129 Luật nhà ở năm 2014;(5) Thời hạn thuê được quy định tại Điều 129 Luật nhà ở năm 2014.

Đăng bởi: TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Phân mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #Hợp #đồng #thuê #nhà

Bạn thấy bài viết Mẫu Hợp đồng thuê nhà có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu Hợp đồng thuê nhà bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Mẫu Hợp đồng thuê nhà

Viết một bình luận