Mẫu đơn xin hợp thửa, tách thửa đất và hướng dẫn soạn thảo đơn mới nhất

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin hợp thửa, tách thửa và hướng dẫn soạn thảo đơn mới nhất tại aulacschool.vn

Đơn xin hợp thửa, tách thửa là gì? Mẫu đơn xin hợp thửa, tách thửa ? Hướng dẫn soạn thảo đơn xin hợp thửa, tách thửa ? Thủ tục tách thửa, hợp thửa?

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Tuy nhiên, nhà nước không thực hiện quyền về đất đai mà chuyển quyền sử dụng đất cho người dân thông qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, nhu cầu dồn điền đổi thửa của người dân ngày càng cao. Khi người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa, hợp thửa đất thì phải làm đơn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đất đai. Vậy đơn xin hợp thửa, tách thửa là gì? Bài viết hướng dẫn các bạn soạn đơn xin hợp, chia, cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí 24/7:

1. Đơn xin hợp thửa, tách thửa là gì?

Thửa đất là diện tích đất có ranh giới được xác định trên thực địa hoặc được mô tả trong hồ sơ.

Hợp thửa đất là việc nhóm quyền sử dụng của các thửa đất liền kề nhau thành quyền sử dụng đất chung. Kết quả của dồn điền, đổi thửa phải tạo ra quyền sử dụng đất mới tương ứng với thửa đất mới được tạo lập từ các thửa liền kề ban đầu.

Tách thửa là việc phân chia quyền sử dụng đất từ ​​một người đứng tên nhiều người khác nhau.

Việc hợp thửa, tách thửa phải có đủ điều kiện và tuân thủ các quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật đất đai, để tách thửa bạn phải đảm bảo diện tích tối thiểu được phép tách thửa do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định tại thời điểm tách thửa. bưu kiện. Diện tích tối thiểu được tách thửa được xác định theo từng vị trí.

Đơn xin hợp thửa, tách thửa là văn bản của người sử dụng đất đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý đất đai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hợp thửa, tách thửa đất theo quy định. pháp luật nhằm phục vụ nhu cầu của người sử dụng đất.

Đề nghị hợp thửa, tách thửa là việc đề nghị cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền (cụ thể là Ủy ban nhân dân) làm thủ tục hợp thửa, tách thửa đất theo quy định của pháp luật. phục vụ nhu cầu của người sử dụng đất và tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền của mình. Nhu cầu của người sử dụng đất rất nhiều loại, có thể là chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, hợp nhất quyền sử dụng một mảnh đất, v.v.

2. Mẫu đơn đề nghị hợp thửa, tách thửa:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu số 11/ĐK
PHẦN TRÁCH NHIỆM

Ứng dụng đã được xem xét về tính đầy đủ, rõ ràng và nhất quán với các bài báo đã gửi.

Nhật ký ghi số:…….Sổ….

Ngày …… / …… / …….…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN XIN CAN THIỆP ĐẤT ĐAI

Kính thưa:…………………..
I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Vui lòng đọc kỹ phần hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không xóa, sửa nội dung đã viết)

1. Người sử dụng đất:

1.1 Tên chủ sử dụng đất (chữ in hoa):…………

1.2 Địa chỉ………….

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:
2.1. Đề nghị chia thành … đất đối với diện tích đất sau:

a) Số thửa đất:……;

b) Số tờ bản đồ:……;

c) Địa chỉ khu đất:……..

đ) Giấy chứng nhận số:……..

Số ghi trên Giấy chứng thực:………….; Ngày …../…../…….

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất:… m2; Thửa thứ hai:…m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất sau thành 1 thửa đất:
lô đất số tờ bản đồ số địa chỉ đất đai số phát hành

chứng chỉ

ĐÀN BÀ
3. Lý do tách, hợp thửa đất:………….
4. Các tài liệu kèm theo đơn này bao gồm:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất trên;

– Phương án tách thửa đối với trường hợp tách thửa (nếu có):………….

Xem thêm bài viết hay:  Cách đăng ký thi đánh giá năng lực 2023 TPHCM và Hà Nội

Tôi xác nhận rằng thông tin được phân phối trong ứng dụng là xác thực.

……………, tháng ngày năm…………

ứng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo đơn xin hợp thửa, tách thửa:

– Ký tự sử dụng:

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân, tập thể nộp đơn tại UBND cấp huyện nơi có đất;

+ Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì nộp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;

– Điền đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ của người sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

+ Đối với cá nhân thì ghi rõ họ tên, năm sinh, số CMND, ngày cấp, nơi cấp CMND;

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi họ tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch;

+ Đối với hộ gia đình thì ghi từ “Ông/bà” và ghi họ tên, năm sinh, số Giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng minh nhân dân của cả vợ và chồng của người có đất. đại diện người dùng. . ; nếu quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số Giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng minh nhân dân của vợ, chồng;

+ Đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, tháng, năm, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ủy quyền. cấp thẩm quyền;

Xem thêm bài viết hay:  Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 4 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

– Điền đầy đủ các thông tin về đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Người làm đơn phải ký và ghi rõ họ tên vào cuối “Tờ khai của người sử dụng đất. Trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền phải ký, ghi rõ họ tên và ghi (ủy quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ của người nộp đơn và đóng dấu của tổ chức.

4. Thủ tục tách, gộp gói:

Trình tự, thủ tục tách thửa, hợp thửa được quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai như sau:

Bước 1: Soạn thảo và gửi hồ sơ xin chia, sáp nhập

Người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin chia tách, hợp nhất;

– Bản chính Giấy chứng thực đã được cấp;

– Trường hợp có thay đổi về đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất nhưng có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số Thẻ căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận Trường hợp sau khi được cấp Giấy chứng nhận, người sử dụng đất phải xuất trình thêm các giấy tờ sau: Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Thẻ quân nhân mới hoặc Thẻ căn cước công dân mới hoặc Sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ chứng thực khác. chứng minh trao đổi. thay đổi nhân thân trong trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của người đứng tên trên Giấy chứng nhận; Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc xác nhận việc thay đổi thông tin về pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức ghi trên Giấy chứng nhận.

Sau đó, người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp phát hiện hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. .

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

– Đo đạc địa chính để tách thửa đất;

– Lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

Xem thêm bài viết hay:  Sữa ong chúa có thể chữa rụng tóc – thực hư thế nào?

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào Sổ đăng ký địa chính, Cơ sở dữ liệu quốc gia; trao Giấy chứng nhận quyền ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

Đối với trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do tách hộ, nhóm hộ; Do nhu cầu xử lý các hợp đồng thế chấp, góp vốn, vui chơi giải trí, bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển nhượng quyền), Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

– Đo đạc địa chính để tách thửa đất;

– Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc gửi cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ đối với phần diện tích còn lại của thửa đất chưa thực hiện chuyển nhượng; chỉnh lý, cập nhật biến động hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; ủy quyền người sử dụng đất.

Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tách biệt. bưu kiện. . thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, sổ địa chính và cơ sở dữ liệu quốc gia;

– Xác nhận những thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất.

Bạn có tìm thấy bài viết Mẫu đơn xin hợp thửa, tách thửa và hướng dẫn soạn thảo đơn mới nhất để khắc phục sự cố mà bạn đã tìm hiểu không? và hướng dẫn soạn thảo đơn xin việc mới nhất dưới đây để aulacschool.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ bạn đọc! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: aulacschool.vn

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn xin hợp thửa, tách thửa đất và hướng dẫn soạn thảo đơn mới nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn xin hợp thửa, tách thửa đất và hướng dẫn soạn thảo đơn mới nhất bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Mẫu đơn xin hợp thửa, tách thửa đất và hướng dẫn soạn thảo đơn mới nhất

Viết một bình luận