Mẫu đơn xin công nhận kết quả học phần và hướng dẫn viết đơn mới nhất

Bạn đang xem: Mẫu đơn công nhận kết quả môn học và hướng dẫn làm đơn mới nhất tại aulacschool.vn

Đơn xin xác nhận kết quả khóa học là gì? Mẫu đơn xin xác nhận kết quả khóa học? Hướng dẫn mẫu đơn xin xác nhận kết quả môn học cụ thể nhất? Vấn đề khóa học cho sinh viên?

Quá trình học tập của sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng bao gồm các học phần, mỗi học phần sẽ có số tín chỉ tương ứng. Quá trình này đòi hỏi sinh viên phải chăm chỉ học tập và nghiêm túc hoàn thành các môn học, đúng quy trình, sinh viên phải viết phiếu yêu cầu kết quả môn học trong một số trường hợp cần sử dụng kết quả đúng mục đích. . riêng.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Chứng nhận kết quả khóa học gồm những giấy tờ gì?

Đơn xin xác nhận kết quả học tập là văn bản do sinh viên gửi đến bộ phận có thẩm quyền của cơ sở giáo dục đại học nơi sinh viên đang theo học để đề nghị xác nhận kết quả học tập sau khi hoàn thành khóa học. . xong bài đó.

Đơn xin xác nhận kết quả học tập là văn bản trình bày nguyện vọng của học viên, là cơ sở để chủ thể có thẩm quyền phản ánh, đánh giá và xác nhận kết quả trên cơ sở tình hình thực tế.

2. Mẫu đơn xác nhận kết quả học tập mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP

Trại huấn luyện thân mến………….

Tên tôi là:…………. MSSV:…………………….

Ngày sinh:………….Nơi sinh:………….. Điện thoại:…………

Hộ khẩu thường trú:……….

Hiện đang là học sinh lớp:…………Lớp:…………Lớp:……………………

Ngành:………. Thiếu tá (nếu có):………….

Căn cứ quy định của Trường………….

Số

TT

hoàn thành khóa học

Các khóa học được xác nhận

Tên

Số TC./

DVHT

Nơi học

Điểm

Tên

Số TC./

DVHT

Trước hết
2
3

Kèm theo đơn là các tài liệu sau:

…………………….

Cảm ơn rất nhiều.

………, tháng ngày năm…

ứng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn mẫu đơn xin xác nhận kết quả môn học cụ thể nhất:

Tại mục Kính gửi, học sinh xác định cơ quan có thẩm quyền xác nhận kết quả xét tuyển của mình thường là Phòng Đào tạo và phải ghi rõ tên trường, ví dụ Phòng Đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội.

Thứ hai, ở phần thông tin riêng, học sinh phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú theo giấy khai sinh; số điện thoại liên lạc thường xuyên; thông tin ID sinh viên; Mỗi lớp; khóa thế hệ; Chuyên ngành được ghi theo học bạ, có thể theo giấy báo nhập học hoặc theo thẻ sinh viên.

Sau đó, HS điền tên môn học và các nội dung khác lên bảng.

Cuối cùng, người nộp đơn điền họ và tên, ngày nộp đơn; Ký và viết họ và tên của bạn.

Tài liệu kèm theo có thể là bản sao kết quả môn học; Mang theo thẻ sinh viên, CMND.

4. Tính cách học sinh:

Thông thường các trường ĐH, CĐ sẽ ban hành quy chế đào tạo riêng phù hợp với tính chất, lĩnh vực giảng dạy, tuy nhiên, theo Quy chế đào tạo ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ (Bộ GD-ĐT). . ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/). Quyết định-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định các môn học sau:

Xem thêm bài viết hay:  Cách làm Kem Bơ đơn giản, Ngọt Mát, Thanh Ngậy.

Khóa học là một lượng kiến ​​thức tương đối đầy đủ thuận lợi cho học viên tích lũy trong quá trình học tập. Hầu hết các môn học có thời lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội dung được sắp xếp đầy đủ và phân bổ đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải được thiết kế tương ứng với các môn học và được cấu trúc thành một phần của môn học hoặc được cấu trúc thành một tổ hợp các môn học. Mỗi khóa học phải được ghi một mã duy nhất do trường quy định.

Có hai loại khóa học: khóa học bắt buộc và khóa học tự chọn.

– Học phần bắt buộc là học phần gồm những nội dung kiến ​​thức chủ yếu của từng chương trình và phải được người học tích lũy;

– Môn học tự chọn là môn học bao gồm những kiến ​​thức cần thiết nhưng học sinh có thể lựa chọn theo hướng dẫn của nhà trường nhằm đa dạng hóa các ngành đào tạo hoặc tự chọn tùy ý để tích lũy đủ số lượng. . cụ thể cho từng chương trình.

Thứ tự đăng ký khóa học:

Vào đầu mỗi năm học, nhà trường phải thông báo dự kiến ​​thời khóa biểu của từng chương trình trong từng học kỳ, danh mục các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến ​​giảng dạy, đề cương cụ thể, đăng ký từng học phần, đăng ký học từng học phần, ôn tập. và thời khóa biểu, hình thức ôn tập, thi từng học phần

Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo khả năng và điều kiện học tập của mình, mỗi sinh viên phải đăng ký các môn dự kiến ​​học trong học kỳ đó tại phòng đào tạo của nhà trường. Có 3 hình thức đăng ký môn học trong mỗi học kỳ: đăng ký sớm, đăng ký thường xuyên và đăng ký muộn.

Việc đăng ký các môn học trong từng học kỳ phải đảm bảo điều kiện tiên quyết của từng học phần và trình tự học tập của từng chương trình cụ thể.

Xóa các khóa học đã đăng ký:

Việc rút từ khối lượng đã đăng ký chỉ được chấp nhận sau 6 tuần kể từ khi bắt đầu học kỳ chính nhưng không quá 8 tuần; 2 tuần sau khi bắt đầu học kỳ bổ sung, nhưng không muộn hơn 4 tuần. Quá thời hạn trên, môn học tiếp tục được lưu trong phiếu đăng ký học và nếu sinh viên không tham gia thì coi như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.

Điều kiện rút môn học đã đăng ký:

– Sinh viên phải tự viết đơn gửi về phòng đào tạo của trường;

– Được sự đồng ý của cố vấn học tập hoặc theo quy định của Hiệu trưởng;

– Không vi phạm Khoản 2 Điều 10 của Quy chế này.

Xem thêm bài viết hay:  Công Thức Hóa Học Của Đường Saccarozo Và Đường Glucozơ

Học viên chỉ được phép ra khỏi lớp đối với môn muốn rút sau khi giáo viên phụ trách nhận được thông báo của trung tâm đào tạo.

Ý kiến ​​khoa học:

– Đối với các môn chỉ thi lý thuyết hoặc có lý thuyết và thực hành: Tùy theo tính chất của môn học, điểm đánh giá toàn môn học (gọi tắt là điểm môn học) được tính theo điểm đánh giá từng phần. . hoặc tất cả. , gồm: điểm xét thường xuyên trong quá trình học; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá thành tích; sự có mặt; điểm thi giữa kỳ; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là điểm bắt buộc đối với mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50%.

– Việc lựa chọn hình thức đánh giá môn học, trọng số của các điểm đánh giá môn học cũng như cách tính tổng điểm đánh giá môn học do giảng viên đề xuất sẽ được Hiệu trưởng phê duyệt và phải được ghi cụ thể trong phần giám sát. xác định chủ thể. Đề cương cụ thể của khóa học.

– Đối với khóa thực hành: Học viên phải tham gia đầy đủ các bài thực hành. Điểm trung bình các bài kiểm tra thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm học phần thực hành.

Giảng viên phụ trách bộ môn trực tiếp ra đề thi, câu hỏi ôn tập và cho điểm đánh giá môn học, trừ bài thi kết thúc học phần.

Tổ chức rà soát đánh giá môn học:

– Cuối mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức xét duyệt chính và nếu có điều kiện thì tổ chức xét duyệt bổ sung vào cuối học kỳ. Kỳ thi phụ dành cho những học sinh không tham gia kỳ thi chính hoặc bị điểm F trong kỳ thi chính và diễn ra hai tuần sau kỳ thi chính.

– Thời gian ôn tập cho mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó, mỗi tín chỉ tối thiểu 2/3 ngày. Hiệu trưởng phải quy định rõ thời gian chuẩn bị cho kỳ thi và thời gian ôn tập các môn thi.

Cách đánh giá điểm môn học:

– Điểm mỗi phần và bài thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

– Điểm môn học là tổng điểm từng phần của môn học nhân với trọng số tương ứng. Điểm môn học được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó quy đổi ra điểm chữ như sau:

Loại thẻ:

A (8.5 – 10) Tốt

B (7.0 – 8.4) Tốt

C (5,5 – 6,9) Trung bình

D (4.0 – 5.4) Yếu Trung bình

+ Loại không đạt: F (dưới 4,0) Kém

+ Đối với những môn học chưa đủ cơ sở để tính điểm trung bình học kỳ thì khi chấm đánh giá sử dụng các ký hiệu sau:

I Không đủ dữ liệu kiểm tra.

X Chưa có kết quả thi.

+ Đối với những phần do trường chuyển đến, khi xác định mức độ đánh giá dùng ký hiệu R kèm theo kết quả.

Xem thêm bài viết hay:  Giải Bất Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

– Việc phân loại A, B, C, D, F được áp dụng cho các trường hợp sau:

+ Học môn nào thì học sinh đủ điểm môn đó, kể cả trường hợp bỏ thi, bỏ thi hoặc bỏ thi không có lý do đều phải nhận điểm 0;

+ Chuyển đổi từ bằng I sang sau khi có kết quả đánh giá môn học mà sinh viên được giảng viên nợ trước đó;

+ Chuyển đổi từ trường hợp X trong quá khứ.

– Bị điểm F, ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, còn áp dụng đối với trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi và bị quyết định cho điểm F.

– Cách tính điểm theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau:

+ Trong thời gian học tập hoặc trong kỳ thi kết thúc học kỳ, sinh viên ốm đau, tai nạn không được dự thi mà phải được phép của trưởng khoa;

+ Sinh viên không được tham gia thi cấp khoa hoặc thi vì lý do khách quan khi chưa được sự đồng ý của trưởng khoa.

Trừ những trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quy định, trước khi bắt đầu học kỳ mới tiếp theo, những học sinh đạt loại I phải hoàn thành các phần còn thiếu của bài kiểm tra mới được duyệt. Nếu sinh viên chưa trả nợ, chưa nộp điểm nhưng không thuộc trường hợp bị buộc thôi học vẫn được tiếp tục học ở các học kỳ tiếp theo.

– Việc chấm điểm theo thang điểm X được áp dụng cho các môn học nhưng phòng đào tạo của trường chưa nhận được báo cáo học tập của sinh viên từ khoa.

– Ký hiệu R được áp dụng cho các trường hợp sau:

+ Điểm các môn học được đánh giá theo mức A, B, C, D trong đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu có) đối với một số môn được phép thi sớm để giúp học sinh thi đậu.

+ Các khóa học được xác nhận khi sinh viên chuyển từ trường khác hoặc chuyển đổi giữa các chương trình.

Bạn đã tìm thấy bài viết Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học phần và hướng dẫn viết đơn mới nhất để khắc phục vấn đề bạn tìm hiểu chưa?, nếu chưa hãy comment thêm về Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học phần và hướng dẫn viết đơn mới nhất nhé bên dưới để aulacschool.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung cho tốt hơn! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: aulacschool.vn

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn xin công nhận kết quả học phần và hướng dẫn viết đơn mới nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn xin công nhận kết quả học phần và hướng dẫn viết đơn mới nhất bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Mẫu đơn xin công nhận kết quả học phần và hướng dẫn viết đơn mới nhất

Viết một bình luận