Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời mới nhất

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời mới nhất tại aulacschool.vn

Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời là gì? Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời? Hướng dẫn soạn thảo đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời? Điều kiện tốt nghiệp?

Đối với mỗi tân cử nhân, cơ sở đào tạo phải mất một thời gian để cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho họ. Và bổ sung vào hồ sơ khi đơn vị yêu cầu, tư nhân phải có. Bằng tốt nghiệp tạm thời hay còn gọi là giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Đây là văn bản pháp lý thay thế bằng tốt nghiệp chính thức và dùng để chứng nhận học sinh đã tốt nghiệp cấp 3 hoặc cao đẳng, đại học. Làm thế nào để có được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời? Làm thế nào để tôi nộp đơn xin chứng chỉ tốt nghiệp? Trong bài viết này, trường Trường THCS – THPT Âu Lạc sẽ giúp các bạn tìm hiểu cụ thể về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí 24/7:

1. Hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp tạm thời gồm những gì?

Đơn đề nghị cấp bằng là đơn của cá nhân gửi ban giám hiệu nhà trường, cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp bằng sớm cho cá nhân đó để bổ sung vào hồ sơ. Trong đơn ghi rõ thông tin cá nhân của người đề nghị cấp chứng chỉ, lý do đề nghị cấp chứng chỉ, v.v.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được dùng để bày tỏ nguyện vọng của bản thân với cơ sở giáo dục có thẩm quyền, cơ sở giáo dục tư thục nêu lý do và nguyện vọng được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. thời gian.

2. Đơn đề nghị cấp bằng tốt nghiệp tạm thời:

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TỐT NGHIỆP

Kính gửi: … (1)

Tên của tôi:….

Ngày sinh:….

Nơi sinh (quận, huyện):….

Chuyên ngành và khóa học:….

Mã số sinh viên: ..

Hệ thống giáo dục:….

Cơ sở đào tạo:…

Nay em làm đơn này gửi Phòng Giáo dục của trường… xin giấy chứng nhận tốt nghiệp để hoàn thiện hồ sơ;

Chờ phê duyệt từ:…..

Tôi rất ấn tượng.

…….., tháng ngày năm…

Ứng viên

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc—

……….., tháng ngày năm …

ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN TỐT NGHIỆP

Liên lạc…;

Căn cứ vào tình hình thực tế;

Kính gửi: Phòng Đào tạo, Trường..(1)..

Tôi là:…… Sinh ngày:…

Mã sinh viên:……

Hộ khẩu thường trú:……

Học sinh lớp: … Khoa: … Năm học: 20… – 20…

Tôi muốn chứng minh như sau:…(2)

Do chưa đến thời điểm trao bằng, tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng Đào tạo cấp cho tôi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để tôi làm thủ tục xin việc theo quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Nam streamer Atrioc bị tố xem video 18+ của các nữ streamer khác trên deepfake

Cảm ơn rất nhiều.

Xác nhận của Phòng Đào tạo

Ứng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị cấp bằng tạm thời:

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời là biểu mẫu hành chính nên khi viết, các cá nhân phải trình bày khoa học, rõ ràng, đầy đủ theo quy cách và tiêu chuẩn.

(1) Ghi tên cơ sở đào tạo bạn vừa hoàn thành và tốt nghiệp

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời phải điền đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, chuyên ngành đào tạo, mã số sinh viên, hệ đào tạo. …

(2) Bạn nêu rõ lý do, hoàn cảnh dẫn đến việc đề nghị cấp chứng chỉ, ví dụ: Ngày… học phần chương trình chuyên ngành 4 năm………… tại trường. Sau đó tôi xin vào làm việc tại Doanh nghiệp ………… Theo quy định của Doanh nghiệp, tôi phải nộp các chứng chỉ/chứng nhận trong quá trình học tập tại trường.

4. Điều kiện tốt nghiệp:

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH:

“1. Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Tích lũy đủ số mô-đun hoặc tín chỉ quy định của chương trình;

b) Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên;

c) Phục vụ một số yêu cầu về chuẩn đầu ra đối với nhóm khoa, ngành, nghề đào tạo và các điều kiện khác do hiệu trưởng quy định;

đ) Không trong thời hạn: bị kỷ luật ở mức đình chỉ có thời hạn trở lên đang bị xem xét xử lý kỷ luật;

đ) Làm đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian quy định của khóa học nếu đủ điều kiện tốt nghiệp;

đ) Trường hợp sinh viên vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì hiệu trưởng phải tổ chức kiểm điểm kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đó. .

3. Trường hợp sinh viên bị xử lý kỷ luật ở mức đình chỉ có thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết hoặc sinh viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không bị xử lý kỷ luật. hoạt động. trừng phạt. Hình thức kỷ luật đến đuổi học do hiệu trưởng xem xét và xác nhận.”

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, điểm từng môn trong xét tốt nghiệp phải đạt từ 5,0 điểm trở lên hoặc điểm môn học, môn học để xét tốt nghiệp phải đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Tây Ninh [Ly hôn nhanh tại Tây Ninh]

Thứ hai, trong thời hạn không: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Thứ ba, thực hiện các điều kiện khác theo quy định của nhà trường;

Thứ tư, nếu sinh viên vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì hiệu trưởng phải tổ chức kiểm điểm kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

Trường hợp sinh viên bị kỷ luật ở mức đình chỉ có thời hạn, thời hạn xử lý kỷ luật đã hết, hoặc sinh viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có kết luận của cấp có thẩm quyền thì không bị xử lý kỷ luật. Nếu kỷ luật đến mức buộc thôi học, hiệu trưởng sẽ tổ chức xét tốt nghiệp.

Chậm nhất sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp hoặc kết thúc bảo vệ luận văn, hội đồng xét tốt nghiệp sẽ tổ chức xét tốt nghiệp cho học viên. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, hội đồng xét công nhận tốt nghiệp phải trình Hiệu trưởng danh sách sinh viên đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp.

Căn cứ đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có đề nghị, Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp.

Và những em đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được nhận bằng tốt nghiệp tạm thời

Bằng cấp tạm thời, bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học tập:

Thứ nhất, sinh viên được xác nhận tốt nghiệp được Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước khi phát bằng tốt nghiệp.

Thứ hai, Sinh viên tốt nghiệp được hiệu trưởng xác nhận bảng điểm từng môn học, học phần trong toàn khóa học. Trong đó nêu rõ ngành, nghề đào tạo và hình thức đào tạo; kết quả, lý do các môn học, mô-đun được miễn và bảo lưu điểm; Điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm môn học, khóa luận tốt nghiệp (trong năm học), tổng điểm trung bình chung toàn khóa học, xếp loại tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, lý do hạ bậc bằng tốt nghiệp (nếu có);

Thứ ba, bảng điểm được cấp sau khi sinh viên có quyết định công nhận tốt nghiệp, chậm nhất là ngày trao bằng tốt nghiệp;

Cuối cùng, những sinh viên chưa được xác nhận tốt nghiệp nhận giấy chứng nhận kết quả học tập các môn học, học phần đã học trong chương trình của nhà trường, trong đó ghi rõ hình thức đào tạo và lý do chưa xác nhận tốt nghiệp của sinh viên. nhận bằng tốt nghiệp. xác nhận tốt nghiệp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thiệp mừng 20/11 và cách làm thiệp 20/11 đơn giản, độc đáo

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức trao bằng cho sinh viên đủ điều kiện trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày sinh viên dự thi tốt nghiệp cuối khóa (đối với cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật). . dưới luật). năm học) hoặc khi kết thúc khóa học, học phần cuối cùng trong chương trình (đối với cơ sở đào tạo theo học phần, mô-đun, tín chỉ).

Giá trị của bằng tốt nghiệp tạm thời là gì?

Đối với sinh viên đang học, trong thời gian chờ nhà trường xử lý và cấp bằng tốt nghiệp, các bạn sẽ được Hội đồng tốt nghiệp xác nhận và trao bằng tốt nghiệp tạm thời. có thể được sử dụng như một sự thay thế cho văn bằng chính thức, phục vụ. một số công việc cần thiết.

Bởi trên thực tế, các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên sau khi ra trường cũng sẽ tìm kiếm việc làm hoặc có mục tiêu cần giá trị của tấm bằng trong thời gian chờ nhận bằng. Do đó, bạn phải có bằng tạm thời hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để thay thế. Và bằng tốt nghiệp tạm thời sẽ có giá trị trong vòng 75 ngày kể từ ngày cấp.

Tương tự, có thể khẳng định bằng tốt nghiệp tạm thời vào thời điểm quy định sẽ có giá trị như bằng chính thức. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải lo lắng quá nhiều khi đi xin việc hay làm các thủ tục giấy tờ cần thiết khi chưa có bằng cấp mà có thể sử dụng bằng cấp tạm thời để chứng thực.

Trên đây là toàn bộ thông tin về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời mà trường Trường THCS – THPT Âu Lạc mang đến cho bạn đọc, nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. cụ thể nhất!

Bạn đã tìm thấy bài viết Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời mới nhất để khắc phục vấn đề mà bạn tìm hiểu chưa? bên dưới để aulacschool.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: aulacschool.vn

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời mới nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời mới nhất bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời mới nhất

Viết một bình luận