Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất tại aulacschool.vn

Hồ sơ gia hạn giấy phép đại lý du lịch bao gồm những gì? Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập doanh nghiệp du lịch? Hướng dẫn soạn thảo văn bản đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện? Quy định về hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch?

Trong quá trình đầu tư, thương nhân nước ngoài có thể thành lập Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh để quản lý hoạt động đầu tư, nghiên cứu thị trường và đại diện cho hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thời hạn tối đa là 05 năm nhưng không được vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi đó, nếu thương nhân muốn tiếp tục giao dịch thì phải làm đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Sau đây Trường THCS – THPT Âu Lạc sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch cũng như cách soạn thảo đơn.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua Tổng đài 24/7:

1. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch bao gồm những gì?

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch là văn bản hành chính do doanh nhân lập gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch trong các trường hợp sau: vì thấy hợp pháp. Hồ sơ bao gồm các thông tin về thương nhân, văn phòng đại diện, nội dung đề nghị gia hạn và các tài liệu liên quan. Mẫu MĐ-4 của Thông tư 11/2016 TT-BCT.

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập công ty lữ hành được dùng để bày tỏ nguyện vọng của thương nhân được thành lập với cơ quan có thẩm quyền, cung cấp thông tin và nguyện vọng được gia hạn giấy phép. Để thiết lập một đại lý du lịch, hãy tiếp tục. sử dụng giấy phép đó để hỗ trợ các dịch vụ du lịch.

2. Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch:

Mẫu MD-4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

Nơi, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính thưa:…

Tên thương nhân:……(1)…….

Tên thương nhân bằng tiếng Anh: …(2)…

Tên thương mại viết tắt…

Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp: ……………… Ngày cấp: …/…/… Cơ quan cấp:……………

Thời hạn còn lại của giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh:………….

Điện thoại:………….. Fax:…….. Email:……..Website: (nếu có)…………..

Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

Tên Văn phòng đại diện:……(3)

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:…… Ngày cấp: …/…/……………….

Thứ tự Văn phòng đại diện:……(4)

Mã số thuế: …

Số lượng nhân sự làm việc tại Văn phòng đại diện tại thời điểm mở rộng:… người; Bên trong:

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn kinh nghiệm đi công viên nước Hạ Long chi tiết nhất 2022

– Số lượng lao động nước ngoài: … người;

– Số cán bộ Việt Nam: … người.

Thời hạn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập:……

Cam kết của chúng tôi:

1. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung đơn và các tài liệu kèm theo.

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp luật Việt Nam có liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng. đại diện./.

Đại diện theo ủy quyền của đại lý nước ngoài

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

3. Hướng dẫn soạn thảo văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch:

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện là biểu mẫu hành chính nên khi soạn thảo, tư nhân phải trình bày một cách khoa học, rõ ràng và đầy đủ.

Thương nhân điền thông tin về thương nhân, văn phòng đại diện cần điều chỉnh giấy phép thành lập

(1) Điền tên trên Giấy phép thành lập/BRT

(2) Tên doanh nghiệp bằng tiếng Anh phải viết hoa

(3) Điền tên trên Giấy phép thành lập

(4) Chỉ áp dụng đối với thương nhân nước ngoài có nhiều Văn phòng đại diện tại Việt Nam và đã được cấp Giấy phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Thương nhân nước ngoài xác định trình tự thành lập văn phòng đại diện theo thời điểm thành lập.

4. Quy định về hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch:

Thứ nhất, về hồ sơ

Hồ sơ 01 bộ bao gồm:

Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân đặt trụ sở. trụ sở chính. Thương nhân nước ngoài được thành lập hoặc xác nhận hoặc chứng minh sự tồn tại. và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính vừa qua;

Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh đã được cấp.

– Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực hoặc chứng thực. có thật. chấp nhận hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, về trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép

Điều 23 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Lời bài hát Độ ta không độ nàng – Lyric Độ ta không độ nàng

“Trước hết, hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh phải được nộp trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi giấy phép hết hạn.

2. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có) cho Cơ quan cấp Giấy phép.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp phép xem xét và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện nhiều nhất một lần trong quá trình xử lý hồ sơ.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh. trường hợp không gia hạn phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

5. Trường hợp việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, cơ quan cấp phép có văn bản đề nghị Bộ quản lý. . cho ý kiến. 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan cấp Giấy phép, cơ quan quản lý cấp sở sẽ có văn bản nêu rõ ý kiến ​​đồng ý hoặc không đồng ý việc gia hạn Giấy phép. Văn phòng đại diện được thành lập. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến ​​của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn hoặc không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân. . nhân sự nước ngoài. trường hợp không gia hạn phải có văn bản giải trình và nêu rõ lý do.”

Trình tự thực hiện:

Chậm nhất 30 ngày trước khi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hết hạn, doanh nghiệp kinh doanh du lịch nước ngoài phải có văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện gửi Sở Du lịch; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. , Sở Du lịch sẽ xem xét và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ. Yêu cầu bổ sung tài liệu được thực hiện nhiều nhất một lần trong quá trình xử lý hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng mới. đại diện. . trường hợp không gia hạn phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Đang làm:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến (nếu đủ điều kiện) đến Sở Du lịch để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thời hạn khắc phục: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm bài viết hay:  999+Lời chúc giáng sinh tiếng Anh #số1 “100% thích nghe”

Cơ quan thực hiện: Sở Du lịch

Kết quả thực hiện: Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

Lệ phí: 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Yêu cầu: Doanh nghiệp du lịch nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi hết thời hạn ghi trong Giấy phép, trừ các trường hợp sau:

1. Không hoạt động trong 1 năm và không có giao dịch với cơ quan cấp phép.

2. Không báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong 02 năm liên tục.

3. Không báo cáo, hỗ trợ tài liệu, giải trình những vấn đề liên quan đến hoạt động của mình khi có yêu cầu của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền. cho cơ quan cấp giấy phép trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo hoặc văn bản đề nghị.

4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội;

– Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

– Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết của Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

– Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, phương thức thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa ; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nước ngoài.

Bạn đã xem bài viết mới nhất về Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch, bạn đã khắc phục được sự cố chưa?, nếu chưa hãy góp ý thêm về Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép. Thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất dưới đây để aulacschool.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung cho tốt hơn! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: aulacschool.vn

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất

Viết một bình luận