Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Bạn đang xem: Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất tại aulacschool.vn

Mẫu biên bản sử dụng học sinh vi phạm quy chế thi, mục đích của biên bản là gì? Các quy tắc kỷ luật học sinh là gì? Mẫu trình tự xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi? Hướng dẫn thay đổi nhật ký?

Sinh viên là trung tâm của hoạt động giáo dục và đào tạo trong cơ sở giáo dục đại học, được bảo đảm các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ và quyền của mình trong quá trình học tập và rèn luyện tại cơ sở giáo dục. và Đào tạo. Tuy nhiên, nếu sinh viên vi phạm quy chế đào tạo sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. Việc xử lý này được thực hiện thông qua việc lập biên bản xử lý học sinh vi phạm quy chế thi. Nội dung và định dạng của tài liệu này là gì?

Hotline tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7:

1. Biên bản sinh viên vi phạm quy chế thi dùng để làm gì, mục đích của việc lập biên bản là gì?

Mẫu biên bản sử dụng sinh viên vi phạm quy chế thi là văn bản được lập để ghi nhận việc xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi, với nội dung ghi rõ thông tin về thời gian thi, sinh viên vi phạm quy chế thi. . kiểm tra. làm…

Mục đích sử dụng biên bản sinh viên vi phạm quy chế thi: mẫu này nhằm ghi lại quá trình rà soát, xử lý vi phạm quy chế thi của sinh viên, đối tác thanh tra và đã được kiểm chứng tính xác thực. tính xác thực của hồ sơ trước khi ký giao thức. .

2. Các quy định liên quan đến kỷ luật học sinh:

Theo Điều 6 Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT Những hành vi học sinh không được làm

Xâm phạm nhân phẩm, danh dự, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên và những người khác.

– Gian lận trong học tập, ôn tập, thi cử như chép bài, mang tài liệu vào phòng thi, hỏi điểm; tự học, ôn tập, luyện tập, trông hộ hoặc nhờ người khác học, ôn tập, luyện tập, trông hộ; sao chép, yêu cầu hoặc làm tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia các cuộc thi hoặc các hành vi gian lận khác.

– Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; Say rượu, bia đến lớp.

Tổ chức hoặc tham gia mít tinh, biểu tình đông người, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia các tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự, an toàn trong trường hoặc ngoài xã hội.

Tổ chức hoặc tham gia vào một cuộc đua trái phép hoặc quảng bá một cuộc đua.

– Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

– Sản xuất, mua bán, vận chuyển, phổ biến, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, chất ma tuý, thuốc chữa bệnh, hoá chất cấm; tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu bị cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, tín ngưỡng trong nhà trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác.

Xem thêm bài viết hay:  Tìm hiểu từ vựng tiếng Anh: Tham khảo tiếng Anh là gì?

– Thiết lập hoặc tham gia vào các hoạt động chính trị bất hợp pháp; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể với danh nghĩa cơ sở giáo dục đại học khi chưa được phép của trưởng phòng giáo dục đại học.

– Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, bạo lực, đồi truỵ, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên Internet.

Tổ chức hoặc tham gia vào các hoạt động trái phép khác.

Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm: quy định tại Điều 9 Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT

“thứ nhất. Cá nhân vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả do vi phạm gây ra có thể bị nhắc nhở, phê bình hoặc chịu một trong các hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách: áp dụng đối với học sinh vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với học sinh đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng vi phạm thường xuyên hoặc vi phạm mới ở mức độ tương đối nghiêm trọng;

c) Đình chỉ học tập có thời hạn: áp dụng đối với sinh viên mặc dù đã bị cảnh cáo nhưng vẫn vi phạm kỷ luật hoặc có những hành vi sinh viên không được làm; Học sinh phạm luật bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ quy chế đào tạo quyết định đình chỉ học tập với các mức: Đình chỉ học tập 1 học kỳ, đình chỉ học tập 1 năm hoặc đình chỉ học tập 1 năm. . năm học. học tại đơn vị quản lý: cấp: thời kỳ học viên bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

d) Buộc thôi học: áp dụng đối với sinh viên sau khi bị đình chỉ học tập mà tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng tính chất, mức độ vi phạm gây thiệt hại cho sinh viên. , tác động xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội; Vi phạm luật có thể bị phạt tù.

2. Việc học sinh bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý học sinh và thông báo cho gia đình học sinh. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật đến mức buộc thôi học hoặc buộc thôi học, cơ sở giáo dục đại học phải có thông báo gửi địa phương và gia đình sinh viên để phối hợp quản lý, giáo dục.

3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật phù hợp với quy định tại Phụ lục của Quy chế này.”

Trình tự, thủ tục, hồ sơ xem xét kỷ luật: quy định tại Điều 10 Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT

“1. Thủ tục kỷ luật:

a) Sinh viên vi phạm phải kiểm điểm và bị xử lý kỷ luật. Nếu sinh viên không hoàn thành bản tự kiểm điểm thì Hội đồng xét khen thưởng và kỷ luật sinh viên vẫn họp để xử lý căn cứ vào các chứng cứ đã tích lũy được;

Xem thêm bài viết hay:  Trọn bộ cẩm nang cần biết khi đến khu vui chơi Đầm Sen

b) Lớp trưởng chủ trì cuộc họp sinh viên trong lớp, phân tích và đề xuất hình thức kỷ luật gửi khoa, đơn vị phụ trách công tác sinh viên;

c) Khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên xem xét, kiến ​​nghị với Hội đồng xét kỷ luật sinh viên của cơ sở giáo dục đại học;

d) Hội đồng xét kỷ luật đề nghị học sinh họp xét kỷ luật gồm: thành viên Hội đồng, đại diện tập thể lớp có học sinh vi phạm và học sinh thực hiện hành vi vi phạm. Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được mời nhưng không có mặt (nếu không có lý do chính đáng), không tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn họp để xem xét khuyết điểm, thiếu sót để xử lý kỷ luật.

Hội đồng đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

2. Hồ sơ kỷ luật học sinh:

a) Tự kiểm tra (nếu có);

b) Biên bản họp tập thể học sinh trong lớp kiểm điểm những vi phạm của học sinh;

c) Biên bản của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên;

đ) Các tài liệu có liên quan.”

Kết thúc quyết định kỷ luật:

– Đối với HSSV bị kỷ luật khiển trách: sau 03 tháng, kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu HSSV không tái phạm hoặc không có hành vi vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì đương nhiên kết thúc việc cưỡng chế. quyết định kỷ luật và được thừa hưởng các quyền lợi sau: sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật hết hiệu lực.

– Đối với sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo: sau 06 tháng, kể từ ngày ra quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên hết hiệu lực. thi hành kỷ luật. thức ăn viên. quyết định và kế thừa quyền lợi của học sinh kể từ ngày quyết định kỷ luật hết hiệu lực.

– Trường hợp đình chỉ vĩnh viễn: hết thời hạn đình chỉ học sinh phải xuất trình giấy xác nhận của địa phương (cấp xã, khu phố, thị trấn nhỏ) nơi sinh sống về việc đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. lợi nhuận cộng đồng. Tốt. người dân địa phương. ; văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng được tạm hoãn để cơ sở giáo dục đại học xét tiếp tục học nếu đủ điều kiện.

– Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có điều khoản quy định rõ thời hạn mà sinh viên bị xử lý kỷ luật, kể từ ngày ra quyết định kỷ luật đến khi hết thời hạn quy định.

3. Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi:

UBND tỉnh …………..

NGÔI TRƯỜNG ………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC VIÊN

Vi phạm quy chế kiểm định

Tiết thi (KTr): …………. Ngày đánh giá:…….

Khóa:………….. Phòng số:…………..

Họ và tên học sinh: …………. SVSV:………….

Khoa Khoa học và Công nghệ: …………..

Xem thêm bài viết hay:  10 loại cây có tác dụng thải khí độc trong nhà

Loại vi phạm (ghi vào ô tương ứng bên dưới)

1. Khiển trách: trừ 25% số điểm kiểm điểm môn học khi sinh viên mắc lỗi một lần trong khi xem, trao đổi, thảo luận với bạn bè. 
2. Cảnh cáo: Trừ 50% số điểm bài thi môn học khi sinh viên mắc một trong các lỗi. 
2.1. Đã bị khiển trách một lần nhưng vẫn tiếp tục phạm quy trong giờ thi của môn học đó.
2.2. Mang vũ khí, chất nổ, pháo hoa, rượu bia hoặc các vật dụng nguy hiểm khác vào phòng thi.
2.3. Trao đổi giấy tờ cho bạn.
2.4. Copy bài của người khác.
3. Đình chỉ bài thi: 0 điểm và buộc ra khỏi phòng thi 
3.1. Đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm trong thời gian thi.
3.2. Sau khi bị tước danh hiệu, người ta phát hiện ông vẫn mang tài liệu, thiết bị kỹ thuật truyền thanh, thông tin, liên lạc, ghi âm truyền thanh.
3.3. Mang đề thi và đáp án từ bên ngoài vào phòng thi.
3.4. Viết khẩu hiệu, vẽ bậy vào bài thi.
3.5. Hành hung, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hoặc đe dọa TS khác.
4. Đình chỉ: Gia đình kiểm điểm và tự kiểm điểm – Nếu nghi ngờ gian lận phải báo cho thanh tra hoặc cán bộ đảm bảo chất lượng thi để có quyết định kịp thời. 

Bằng chứng kèm theo: ………….

Nội dung vi phạm:……………

CBCKTr đăng ký hình thức đề nghị kỷ luật: …………

học sinh vi phạm

(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

CBCKTr 1

(điền tên và chữ ký)

CBCKTr 2

(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

4. Hướng dẫn soạn thảo Nghị định thư:

Người lập biên bản phải ghi rõ: Giờ thi, ngày thi, môn thi, số phòng thi, họ và tên học sinh, số báo danh của học sinh, bộ phận tổ chức thi.

Đối với nội dung nghị định: Ghi rõ hình thức vi phạm và hình thức xử lý cụ thể.

Bạn thấy bài viết Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm quy chế thi và hướng dẫn soạn thảo cụ thể nhất để khắc phục vấn đề bạn tìm hiểu?, nếu chưa hãy góp ý thêm cho Bài viết Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm quy chế thi hay nhất hướng dẫn soạn thảo cụ thể bên dưới để aulacschool.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung cho tốt hơn! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: aulacschool.vn

Bạn thấy bài viết Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Viết một bình luận