Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Bảo hiểm y tế và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Bạn đang xem: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất tại aulacschool.vn

Sổ thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế là gì? Mẫu công văn thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế? Cách viết biên bản thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế như thế nào? Quy tắc thanh toán bảo hiểm y tế?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe là hình thức bảo hiểm bắt buộc phải tham gia đối với các đối tượng quy định tại Luật này để chăm sóc sức khỏe, không nhằm mục đích sinh lời. hiệu quả của Nhà nước. Hiện nay, việc hợp đồng khám chữa bệnh BHYT giữa các cơ sở diễn ra rất phổ biến trong thực tế. Khi một số điều kiện nhất định được đáp ứng, các đối tác sẽ thanh lý hợp đồng An sinh xã hội. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu thủ tục thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Sổ thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế là gì?

Văn bản thanh lý hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh là văn bản giữa cơ quan BHXH có thẩm quyền và đơn vị thu, chi BHYT khi các đối tác thanh lý hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT. thuộc kinh tế. Bác sĩ.

Biên bản thanh lý bảo hiểm y tế được dùng để ghi nhận việc thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế. Biên bản thể hiện thông tin của hai bên thanh lý, thời gian, địa điểm thanh lý, nội dung thanh lý hợp đồng…

2. Mẫu biên bản thanh lý bảo hiểm y tế:

BẢO HIỂM XÃ HỘI…..

Bảo hiểm xã hội tỉnh (HUYỆN)…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc–

Không………….TLHD-BHXH

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO

THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ

Hôm nay, ngày……tháng……năm…. Trong …..

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Bảo hiểm xã hội…..

Địa chỉ nhà….

Điện thoại Fax…

Số tài khoản…. Trong……

Đại diện: Ông (Bà)….. Chức danh…..

Viện trưởng số…… tháng ngày năm…..

Bề mặt b: …..

Địa chỉ nhà….

Điện thoại Fax…

Số tài khoản….. Ngày…

Người đại diện: Ông (Bà)….. Chức vụ……

Viện kiểm sát số……ngày……tháng…………..

Phối hợp rà soát, thẩm định việc thực hiện Hợp đồng đóng, cấp thẻ BHYT và thống nhất thanh lý Hợp đồng đóng, cấp thẻ BHYT số……. với các thông số kỹ thuật sau:

A. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ CẤP THẺ Y TẾ:

Căn cứ hợp đồng đóng BHYT và danh sách điều chỉnh tăng, giảm đối tượng đóng BHYT trong năm giữa đơn vị và cơ quan BHXH, hai bên thống nhất số liệu đóng BHYT. Thanh toán phí bảo hiểm. chi trả. đóng bảo hiểm… theo hợp đồng bảo hiểm y tế đã ký kết. , như sau:

1. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ ngày: …../…../….. Đến: …../…../….

2. Số người đóng BHYT theo Hợp đồng: ….. người.

3. Số người đóng BHYT tăng, giảm trong kỳ:

3.1. Tăng lương:…. Người

3.2. Giảm nhẹ:…. Người

4. Tiền đóng BHYT theo hợp đồng: … đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Các hóa chất công nghiệp bán chạy tại VIETCHEM

5. Số lần tăng, giảm trong kỳ:

5.1. Phóng to: ….. đồng.

5.2. Ưu đãi: … đồng.

6. Tổng số tiền phải đóng BHYT [4+5.1-5.2]:….. đồng.

7. Số tiền đóng BHYT trong kỳ:…. đồng

8. Thời gian đóng bảo hiểm y tế như sau:

8.1. Nộp thừa: … đồng.

8.2. Thiếu: …..đồng.

9. Số dư … sẽ được chuyển sang đóng BHYT cho hợp đồng tiếp theo. Số tiền BHYT còn thiếu là:……đ, chậm nhất……tháng…….. Bên B phải chuyển cho Bên A vào tài khoản số … tại ngân hàng; Kho bạc… Nếu chậm nộp ảnh hưởng đến việc cấp thẻ BHYT kỳ sau, Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm.

B. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRẢ BHYT:

C. KIẾN NGHỊ:

I. Kiến nghị của Bên A:

II. Kiến nghị của Bên B:

Để thực hiện đúng chính sách BHYT của Đảng, Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT, hai bên thống nhất xem xét kiến ​​nghị của mỗi bên và trả lời rõ ràng cho nhau bằng văn bản. chậm nhất là 15 ngày. ngày ký và đính kèm với Nghị định thư thanh lý này.

Biên bản đã được hai bên nhất trí thông qua, cùng ký xác nhận và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản để cùng thực hiện.

đại diện bởi A ĐẠI DIỆN PHỤ NỮ

3. Hướng dẫn viết biên bản thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế:

Ghi số biên bản thanh lý hợp đồng BHYT

Ghi tên cơ quan BHXH tham gia hợp đồng BHYT

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội.

Ghi âm các cuộc điện thoại và fax của bảo hiểm xã hội

Nhập số tài khoản và ngân hàng BHXH

Nhập tên và chức danh của đại diện an sinh xã hội.

Ghi tên bên kia vào hợp đồng

Nhập địa chỉ của bên kia, ghi rõ địa chỉ, xã/huyện, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

Ghi số tài khoản, ngân hàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và chức vụ, vị trí của người đại diện.

Đăng ký quản lý cấp thẻ BHYT như số ký tự đóng BHYT theo hợp đồng; việc tăng, giảm, số đóng BHYT theo hợp đồng; số tiền điều chỉnh tăng, giảm trong kỳ; tổng số tiền phải đóng, số BHYT trong kỳ, số BHYT trong kỳ, số tiền vượt…

4. Quy định của pháp luật về đóng bảo hiểm y tế:

Mức đóng BHYT được quy định tại Điều 13 Luật BHYT, cụ thể như sau:

Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% mức tiền lương của tháng trước khi nghỉ sinh con và phải do người sử dụng lao động đóng. Thoát. công việc khép kín. bảo hiểm xã hội;

– Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3; Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 của Luật này không quá 6% mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

Xem thêm bài viết hay:  Số nguyên là gì? Ký hiệu số nguyên? 0 có phải số nguyên không?

– Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 12 của Luật này không quá 6% mức lương cơ sở và do bảo hiểm xã hội đóng; Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Luật này không quá 6% của tỷ lệ thất nghiệp và do bảo hiểm xã hội đóng;

– Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức tiền lương tháng đối với người hưởng lương và tối đa bằng 6% mức lương cơ sở đối với lao động chủ chốt trong lĩnh vực đó. ngành. gia đình. tiền thưởng, tiền công từ ngân sách nhà nước; Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 3 Điều 12 của Luật này không vượt quá 6% mức lương cơ sở và có đã thanh toán. nộp ngân sách quốc gia;

– Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm n khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và phải do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng; Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật này không quá 6% mức lương cơ sở, do người đó tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần; Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này không quá 6% mức lương cơ sở và do đối tượng đóng theo hộ gia đình.

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau theo quy định tại Điều 12 của Luật này thì phải đóng BHYT theo nhân vật được xác định đầu tiên theo thứ tự các nhân vật quy định tại Điều 12 của Luật này. . 12 của Luật này. Pháp luật.

Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này có một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thì phải đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng. hợp tác xã lao động . với mức lương cao nhất. Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời tham gia nhiều chế độ bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự sau đây: . của các tổ chức bảo trợ xã hội, ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp và UBND phần lớn.

Tất cả hộ gia đình quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này đều phải tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng giảm dần từ thành viên thứ hai, cụ thể như sau: Thành viên thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ năm đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Xem thêm bài viết hay:  “Cô gái xấu xí” Hwang Jung Eum và 7 tựa phim hay nhất bạn không nên bỏ lỡ

Cách thanh toán bảo hiểm y tế

Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế vào tiền lương của người lao động để đóng bảo hiểm y tế cùng một lúc. Đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp không trả lương hằng tháng thì định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng, người sử dụng lao động phải đóng BHYT cho người lao động và trích nộp. phí bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động. lương của người lao động phải được trả theo định kỳ. đồng thời vào quỹ BHYT

Hằng tháng, tổ chức bảo hiểm xã hội đóng tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế. Hàng quý, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng phải đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế. Hằng quý, ngân sách nhà nước chuyển số tiền đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quy định tại các điểm e, g và i khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình, tổ chức, cá nhân phải đóng đủ số tiền phải đóng vào quỹ BHYT. (Điều 15 Luật BHYT)

Bạn đã tìm thấy bài viết Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế và hướng dẫn soạn thảo cụ thể nhất để khắc phục vấn đề bạn tìm hiểu chưa?, nếu chưa, mời bạn góp ý thêm về Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng bảo hiểm y tế và hướng dẫn soạn thảo cụ thể nhất dưới đây để thpttranhungdao .edu.vn có thể thay đổi & hoàn thiện nội dung cho tốt hơn! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: aulacschool.vn

Bạn thấy bài viết Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Bảo hiểm y tế và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Bảo hiểm y tế và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Bảo hiểm y tế và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Viết một bình luận