Mẫu biên bản sinh hoạt chủ nhiệm hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Bạn đang xem: Mẫu soạn thảo biên bản sinh hoạt tổ trưởng chi tiết nhất tại aulacschool.vn

Mẫu nhật ký hoạt động của nhà lãnh đạo là gì, mục tiêu của nhật ký là gì? Các hình thức tổ chức hoạt động trên lớp? Nhật ký hoạt động của một trưởng mẫu? Hướng dẫn thay đổi nhật ký?

Lớp thường có buổi họp vào cuối tuần hoặc cuối tháng để tổng kết hoạt động của lớp. Cuộc họp này được ghi lại bởi người lãnh đạo. Nội dung và định dạng của tài liệu này là gì? Bài viết dưới đây của trường Trường THCS – THPT Âu Lạc sẽ giúp các bạn tìm hiểu về tiêu bản này.

Hotline tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7:

1. Mẫu biên bản sinh hoạt lãnh đạo là gì, mục đích của biên bản là gì?

Mẫu báo cáo hoạt động chủ nhiệm là biểu mẫu để giáo viên chủ nhiệm thống kê, nhận xét tình hình của lớp trong tuần, trong tháng.

Mục tiêu của mẫu biên bản sinh hoạt chủ nhiệm: mẫu biên bản là ghi lại quá trình làm việc của giáo viên với lớp trong một tuần hoặc một tháng, biên bản là tài liệu để thống kê và nhận xét những kết quả mà lớp đã đạt được. Khi nào còn thiếu sót, giáo viên chủ nhiệm sẽ nhận diện, khen, chê và đưa ra hướng giải quyết chung cho cả lớp.

2. Hình thức tổ chức các hoạt động trên lớp:

Mỗi lớp có một giáo viên đứng lớp, mọi vấn đề xảy ra không chỉ giáo viên có quyền sửa chữa mà còn phụ thuộc vào các thành viên trong lớp. Sinh hoạt lớp không chỉ là nơi giáo viên chủ nhiệm nhận xét về lớp mà còn là nơi mọi thành viên trong lớp tham gia, đóng góp ý kiến.

Trong các hoạt động trên lớp do giáo viên chủ nhiệm phụ trách, học sinh phải được giáo viên chủ nhiệm trao quyền. Học sinh phải có quyền được nói, được hỏi, được góp ý, được công nhận và được tôn trọng. Sinh hoạt lớp là cơ hội để cả tập thể chia sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn và từ đó, giáo viên chủ nhiệm sẽ là người tạo động lực học tập cho học sinh, giúp học sinh phát hiện ra điểm mạnh của mình. . bản thân trong lớp, khắc phục những yếu kém còn tồn tại.

Các hoạt động trong lớp được giáo viên chủ nhiệm tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể thông minh để hoạt động trong lớp hiệu quả hơn: hoạt động trong lớp có trò chơi, xem phim trong các hoạt động. Đến lớp, mời phụ huynh tham gia các hoạt động của lớp, tổ chức các hoạt động ngoại khóa. các hoạt động của khóa học.

3. Mẫu nhật ký hoạt động của nhóm trưởng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÀI BÁO CÁO

THÁNG CHỦ TỊCH……..

Hôm nay, ngày…………ngày…….tháng……20……

Tại phòng học số:………….Trường………….

Tôi/Những người tham gia:

Hiệu trưởng:…………………………………………………….

Tập thể lớp:………….Sĩ số:…………..Có mặt…………Tóm tắt…………

Họ và tên học sinh vắng mặt:

Xem thêm bài viết hay:  Winrar là gì? Các tính năng thú vị của Winrar
TT Họ và tên Vắng mặt có lý do Vắng mặt không lý do Ghi chú

II/ Nội dung hoạt động:

1/ Đánh giá tình hình học tập, chấp hành nội quy, quy định về rèn luyện, đạo đức, tác phong, xây dựng phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt và xếp loại trong tháng.

2/ Biểu dương những học sinh tích cực trong hoạt động, học tập, rèn luyện, đạo đức, phẩm chất, tham gia các phong trào. Phê bình, nhắc nhở học sinh.

3/ Triển khai các công việc trọng tâm của lớp như kế hoạch học tập, ôn tập, rèn luyện, phong trào văn nghệ, v.v.

4/ Thông báo kết quả xếp loại điểm từng học sinh trong tháng và cộng số theo mẫu sau: (áp dụng cho tuần đầu tiên của tháng).

5/ Kết quả học tập và rèn luyện đầu tháng được ghi vào sổ đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh. (áp dụng cho tuần cuối cùng của tháng).

Tên học sinh, sinh viên có kết quả rèn luyện kém, thường xuyên bỏ học, trốn tiết

III/ Kết luận của giáo viên chủ nhiệm:

Cuộc họp của Chủ tọa kết thúc vào hồi ………….giờ cùng ngày.

Thư ký đọc biên bản trước lớp.

Thư ký

(Tên và chữ ký)

cái ghế

(Tên và chữ ký)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CHỈ

Mỗi lớp………….

Tuần:…….

I. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian:…giờ…phút, ngày…………tháng………năm 20…

– Địa điểm: Tại phòng học…………, Trường THCS………….

II. Những người tham gia:

– Giáo viên chủ nhiệm lớp……: Giáo viên…………. (cái ghế)

– Mỗi lớp…

– vắng mặt:……

III. Nội dung bài học:

1. Các tổ nhận xét hoạt động của tổ mình có trách nhiệm:

– Nhóm 1: ……

– Nhóm 2:……

– Nhóm 3:……

2. Nhận xét của các thành viên trong lớp:

…………

3. Các trường THCS nhận xét tình hình học tập của các tổ, cá nhân trong tuần qua:

…………

4. Lớp trưởng nhận xét hoạt động của lớp trong tuần qua:

…………..

5. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét sinh hoạt tuần:

…………

– Xử lý vi phạm: ………

Kế hoạch tuần tới:

……………………

+ Các hoạt động khác:……………..

Biên bản kết thúc vào ngày…………………… cùng ngày.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

cái ghế

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÀI BÁO CÁO

Sinh hoạt lớp cuối tuần…….năm học…………..

Hôm nay, vào hồi….giờ…phút, ngày……. tháng……năm 20…tại phòng học số: …của lớp……tổ chức SHTT cuối tuần để đánh giá, tổng kết các hoạt động của lớp trong tuần qua và đề ra phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.

Người tham gia SHL:

Người hướng dẫn/Giáo viên CN:…………………….

cùng toàn thể học sinh lớp ………….;

vắng mặt Lý do vắng mặt Lý do
Trước hết………………… …………………… 4………… ……………………..
2…………………… …………………… 5………… ……………………..
3…………………… …………………… 6………… …………..

Chủ tịch:……………..……Chức vụ:…………

Thư ký:……………………..Chức vụ:…………….

Tập thể lớp: ………….. đã sinh hoạt lớp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức học tập tập thể (5-10 phút: hát, đọc thơ, kể chuyện, đố vui, trắc nghiệm tự đánh giá,…):

Xem thêm bài viết hay:  Chùm Ảnh Đẹp Nhất Của Hot Girl Midu

…………

2. Tổ trưởng/Phó tổ báo cáo hoạt động của tổ trong tuần qua (báo cáo học sinh khuyến khích, học sinh cá biệt):

……

III. Nhận xét, bình luận về các hoạt động của lớp trong tuần qua:

1. Lớp phó học tập (ghi nhận tình hình học tập của lớp):

– Tổng số tiết dạy định kỳ/tuần:……, trong đó: Giỏi: ….., Khá: …., TB: …., Yếu:…………

– Tổng số tiết/tuần:…………., trong đó: Giỏi: ….., Khá: ..…, TB: …., Yếu:…………

+ Lý Bình: ………….

+ Lý do đầu ra yếu: …………

– Tổng số tiết vắng thầy/cô):……..

– Tình hình học tập trong tuần qua (cụ thể đến từng học sinh)

+ Về bài làm (có điểm KTM 5,0):………….

+ Không thuộc bài (có điểm KTM)

– Nhận xét chung về tình hình học tập của lớp trong tuần (chú ý việc soạn bài trước khi đến lớp, xây dựng bài, hợp tác trong học tập,…):…….

– Nguồn lực và phương hướng cho tuần tới:…….

– Báo cáo kết quả hoạt động phong trào tuần qua:…

– Triển khai kế hoạch, hoạt động phong trào tuần tới: ………….

– Thảo luận đoàn phí, quỹ đoàn: ………….

3. Đại diện giai cấp công nhân:

– Nhận xét công tác, vệ sinh, trực tuần,… trong tuần qua:………….

– Kế hoạch tuần tới:……………………..

4. Lớp phó VTM, Thủ quỹ:

– Nhận xét hoạt động VTM tuần qua:…………..

– Kế hoạch triển khai VTM trong tuần tới:…………

Công khai tài chính (nếu có):

+ Đã sưu tầm…………. (chữ)…………;

+ Chi phí:…………………….. (miệng miệng):…….;

(lý do:………)

+ Nghỉ ngơi:……

– Tài chính tuần sau (nếu có thu bao nhiêu/1 học sinh, ghi rõ lý do thu):…………

5. Lớp trưởng: Nhận xét kết quả tuần này và tuần trước (ghi rõ họ tên):

– Thói quen, ý thức, thái độ học tập…

– Ý thức rèn luyện đạo đức, sửa chữa khuyết điểm: …………

– Nghỉ học, chào cờ, ngoại khóa… (ghi rõ: Họ tên, phép, phép, lý do)………….

– Nguồn lực và phương hướng tuần tới:…….

– Lời yêu cầu:……….

6. Nhận xét, xếp loại và hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm/ giáo viên

– Lợi thế:……

– Yếu ớt:……..

– Đề xuất học sinh tích cực trong tuần:…………………….

– Phản biện và đưa ra hướng xử lý, giải pháp, hình thức áp dụng (cụ thể cho từng trường hợp):…

– Duy trì số lượng hội viên: Đầu năm tổng số….nữ, nay tổng số…nữ giảm:…….nữ

Lý do giảm: ………….

Học sinh có nguy cơ bỏ học:…….

Giải pháp, nguồn lực vận động, hỗ trợ: ………….

Học sinh khó khăn trong cuộc sống, trong học tập:……..

Giải pháp và nguồn lực vận động, hỗ trợ: …………..

– Phương hướng hoạt động tuần tới (tuần…………):

+ Về học tập:…….

+ Về nề nếp, tác phong, ý thức rèn luyện đạo đức, ý thức tự phê bình và phê bình:…

+ Về phong trào thi đua: ….

+ SH 15 phút đầu giờ:…

Các hoạt động khác:…

– Kiến nghị, đề xuất:…….

7. Thư ký duyệt nội dung SHL (đọc biên bản)

8. Nhận xét, bổ sung, điều chỉnh nội dung Nghị định thư (nếu có):

VII. Chủ toạ cuộc họp: Biểu quyết thống nhất với nhận xét đánh giá hoạt động tuần qua và phương hướng tuần tới (tuần……): Kết quả biểu quyết:……../…………(………… %) . ) không đồng ý.

Xem thêm bài viết hay:  Giò sống là gì? Các món ăn ngon chế biến từ giò sống

Thời gian SHL kết thúc vào hồi…………..giờ…………..phút cùng ngày ./.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

cái ghế

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn soạn thảo Nghị định thư:

Người viết giao thức phải đảm bảo tính chính xác của giao thức cả về hình thức và nội dung, nội dung của giao thức phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết.

Phần quốc hiệu và tiêu ngữ là phần bắt buộc trong thể thức của Nghị định thư, nằm ngay bên dưới phần quốc hiệu và tiêu ngữ, chính giữa sẽ là tên Nghị định thư, tên Nghị định thư trình bày nội dung của Nghị định thư. Nghị định thư. Nghị định thư, cụ thể đây là nội dung của Nghị định thư “Nghị định thư về hoạt động của Chủ tịch nước…”.

Người lập biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập biên bản, nơi lập biên bản.

Về thông tin thành phần hồ sơ: thành phần hồ sơ bao gồm lớp trưởng và các thành viên trong lớp. Thông tin về học sinh được ghi chép đầy đủ, ghi rõ số học sinh nghỉ học, lý do vắng học.

Nội dung buổi lễ nêu rõ tình hình học tập của lớp, việc chấp hành nội quy, nhiệm vụ chính của lớp như kế hoạch học tập, ôn tập, rèn luyện, phong trào văn nghệ, kết quả xếp loại. học sinh, sinh viên của tháng

Sau khi giáo viên chủ nhiệm tổng hợp và xác nhận, Bí thư và lớp trưởng xác nhận vào biên bản và ký vào biên bản. Sau khi đã ký, giao thức không thể được sửa đổi cả về nội dung và hình thức. kiến thức, vì vậy cả hai người nhận phải xác nhận lại giao thức trước khi ký. .

Bạn xem bài viết Mẫu biên bản sinh hoạt của giám đốc có hướng dẫn soạn thảo cụ thể để khắc phục vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu chưa hãy góp ý thêm cho Bài viết mẫu biên bản sinh hoạt của giám đốc có hướng dẫn soạn thảo cụ thể nhé. bên dưới để aulacschool.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: aulacschool.vn

Bạn thấy bài viết Mẫu biên bản sinh hoạt chủ nhiệm hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu biên bản sinh hoạt chủ nhiệm hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Mẫu biên bản sinh hoạt chủ nhiệm hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Viết một bình luận