Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

Hình Ảnh về: Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

Video về: Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

Wiki về Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu) –

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở gồm 4 mẫu, được lập ra để báo cáo thành tích đã đạt được trong năm vừa qua, dùng làm căn cứ để nhận định, yêu cầu xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Nội dung mẫu báo cáo cần nêu rõ thông tin của thầy cô giáo, nêu cụ thể thành tích đã thực hiện được trong năm vừa qua. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO:

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở – Mẫu 1

BÁO CÁO THÀNH TÍCHĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ”UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

– Họ tên………………………………

– Sinh ngày, tháng, năm: ……………………; Giới tính:…………..

– Quê quán: ……………………………………….

– Đơn vị công việc: Trường ………………………………

– Chức vụ: ………………………..

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:……………………..

– Quá trình công việc:.

Ngày …….tháng ……..năm …….., tôi được tuyển dụng vào ngành giáo dục

Từ tháng ……..năm ……….tới tháng ……..năm ……..là thầy cô giáo trường …………………..

Từ tháng ……….năm ………..tới nay là thầy cô giáo trường…………………….

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC.

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhiệm:

– Giảng dạy: …………………………………

– Chuyên trách công việc Phổ cập.

– Thư ký hội đồng sư phạm.

2. Thành tích đạt được của tư nhân:

a) Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Năm học ………….tôi được phân công giảng dạy ……………… và kiêm nghiệm công việc Phổ cập giáo dục, Thư ký Hội đồng Sư phạm nhà trường. Trong quá trình công việc tôi luôn quyết tâm học hỏi và hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng nhà trường giao, được Ban giám hiệu nhà trường nhận định cao.

Kết quả cụ thể:

+ Về giảng dạy:

Giỏi: ………HS = ………..%

Khá: ………HS = ……….%

Trung bình: ………HS = ………%

Yếu: …….HS.

+ Về công việc chuyên trách phổ cập giáo dục:

Được sự chỉ huy của cấp trên và ban giám hiệu nhà trường, tôi luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Tham vấn với Ban chỉ huy XD XHHT&PCGD xây dựng kế hoạch năm ………và kế hoach năm ………..; giúp Ban chỉ huy kiện toàn và hoàn thiện các loại văn bản; tập huấn nghiệp vụ khảo sát cho thầy cô giáo Tiểu học và THCS; phối hợp với các đơn vị trường và các ban ngành đoàn thể trong xã làm tốt công việc khảo sát, thực hiện thiết biểu mẫu theo quy định của Ban chỉ huy huyện đúng quy định và được nhận định cao.

Tới thời khắc tháng ………năm ………xã …………đạt chuẩn PCGD THCS với tỉ lệ ……….% (Tăng …………% so với năm …………).

Phối hợp với trường Tiểu học và trường Măng non nhập hoàn thiện số liệu vào ứng dụng Phổ cập giáo dục chông mù chữ trong tháng ………..năm …………

+ Công việc thư kí Hội đồng Sư phạm:

Được ban giám hiệu ủy quyền kiêm nhiệm công việc Thư lí hội đồng sư phạm nhà trường, phụ trách về Công nghệ thông tin: Quản lí công văn đi, tới và xử lí văn bản qua email nhà trường, quản trị phân mềm quản lí nhà trường Smas; phụ trách phần mêm Quản lí cán bộ viên chức; ứng dụng phổ cập giáo dục, phần nềm xét tốt nghiệp THCS và quản trị website nhà trường… Với khối lượng công việc khá nhiều tương tự, bản thân tôi luôn quyết tâm học hỏi, ko ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt công việc nhưng nhà trương giáo, được Ban giám hiệu nhà trường, các đông nghiệp tin tưởng và nhận định cao.

– Luôn có ý thức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách nghiêm túc, đúng chuẩn mực của một nhà giáo.

– Trong quá trình công việc tôi luôn nêu cao ý thức tập thể, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trường học liện quan tới công việc để thống nhất và bàn các giải pháp thực hiện tốt việc khảo sát, nhập dữ liệu và thiết lập biểu mẫu, các văn bản phổ cập giáo dục đúng thời kì quy định.

– Trong công việc chuyên môn, luôn liên kết với tổ chuyên môn và đồng nghiệp để tìm ra những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất tạo điều kiện cho chất lượng giáo dục của bộ môn cúng như của nhà trường ngày càng đi lên.

b) Các giải pháp, giải pháp trong việc đổi mới công việc quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học:

Xem thêm bài viết hay:  Top 10+ bài hát tiếng Anh lớp 4 giúp bé nhớ nhiều từ vựng

Hàng năm tôi đều nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đạt hiệu quả cao. Tham gia viết Sáng kiến và đều được Hội đồng khoa học nhà trường và phòng Giáo dục và Huấn luyện nhận định cao.

– Năm học …………: Sáng kiến “Một vài giải pháp trong dạy dạy học Từ ngữ ở THCS” được Hội đồng khoa học chấm sáng kiến trường ………………. xếp loại A;

– Năm học …………: Sáng kiến “Tăng lên hiệu quả dạy học bằng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Ngữ văn ở bậc thcs” được nhà trường cũng như tổ chuyên môn nhận định cao

c) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước:

Luôn yên tâm công việc, chấp hành nghiêm túc những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bản thân thực hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Luật cán bộ, công chức, viên chức…; nội quy quy chế cơ quan, đơn vị; ý thức tổ chức kỷ luật lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Hưởng ứng cuộc vận động và học tập tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động do nghành phát động; Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi trú ngụ. Tham gia đầy đủ các phong trào của địa phương nơi trú ngụ. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân trên đại bàn sinh sống.

d) Công việc bồi dưỡng, học tập tăng lên trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức:

Luôn tự học, tự bồi dưỡng, thăm lớp dự giờ học hỏi đồng nghiệp để tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Luôn có ý thức xây dưng tập thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt việc bồi dưỡng thường xuyên năm học ………..do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Bản thân luôn có lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ vững phẩm chất, đạo đức nhà giáo, ko vi phạm những điều thầy cô giáo ko được làm được quy định trong Điều lệ nhà trường.

e) Vai trò của tư nhân trong công việc xây dựng Đảng và các đoàn thể:

* Công việc xây dựng Đảng:

Bản thân tôi luôn nghiêm túc Thực hiện Điều lệ Đảng, tham gia học tập tăng lên trình độ chính trị, tư tưởng, lập trường chính trị, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng. Năm 2014 đạt danh hiệu Đảng viên Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tham vấn với chi bộ nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để củng cố và xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, giúp nhà trường trong công việc quản lí, chỉ huy chuyên môn và các hoạt động khác trong và ngoài nhà trường.

* Công việc Công đoàn:

Thực hiện tốt điều lệ Công đoàn, cùng với Công đoàn nhà trường chăm lo tới đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ thầy cô giáo trong nhà trường, phối hợp tốt với chính quyền, chuyên môn và các đoàn thể xây dựng mối quan hệ hoạt động nhằm tăng lên chất lượng giáo dục phục vụ với yêu cầu của ngành. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các cơ chế chính sách cho cán bộ, thầy cô giáo, người lao động viên trong nhà trường đúng quy định. Thực hiện đúng cơ chế thăm hỏi đã quy định trong quy chế chi phí nội bộ của BCH Công đoàn và theo đúng hướng dẫn thu chi của ngành.

Tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhân các ngày lễ lớn do Công đoàn các đơn vị quản lý phát động. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức nhà giáo, ko vi phạm đạo đức nhà giáo, thực hiện đúng quy chế chuyên môn, thực hiện kế hoạch hóa gia đình theo đúng quy định của nhà nước.

* Công việc thanh, thiếu niên.

Phối hợp với Đội TNTP HCM nhà trường thực hiện tốt chương trình công việc Đội và phong trào thiếu nhi, làm tốt công việc giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống, nền nếp, đội viên thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; tham gia các cuộc thi, các phong trào do Đoàn, Đội các đơn vị quản lý và các ngành tổ chức. Tham gia có hiệu quả các buổi Ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp với các hình thức phong phú, góp phần tăng lên nhận thức, tạo sân chơi lành mạnh và giáo dục kỹ năng sống cho học trò.

g) Hoạt động xã hôị từ thiện:

Bản thân luôn tham gia và đóng góp đầy đủ các hoạt động từ thiện do ngành, địa phương phát động, tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các đơn vị quản lý phát động.

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ

III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN.

1. Danh hiệu thi đua:

Năm, năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định xác nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

…….

Lao động tiên tiến

Quyết định số……………

…….

Lao động tiên tiến

Quyết định số …………………

2. Hình thức khen thưởng:

Năm, năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Với những thành tích đạt được trong những năm qua. Kính yêu cầu Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các đơn vị quản lý xét, tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho tư nhân tôi./.

Trân trọng yêu cầu!

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở – Mẫu 2

TRƯỜNG …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————

BÁO CÁO THÀNH TÍCHYêu cầu xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sởnăm học …………………….

1. Sơ yếu lý lịch:

– Họ và tên:……………………………………………………….

– Tháng ngày năm sinh:……………………………………….

– Đơn vị công việc:………………………………………………

– Chức vụ, chuyên môn được huấn luyện:………………..

2. Các thành tích đã đạt được trong năm qua:

2.1. Thành tích của bộ môn/phòng ban:

– Thành tích trong thực hiện tính năng, nhiệm vụ của đơn vị (giảng dạy, phục vụ giảng dạy):

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

– Nghiên cứu khoa học:………………………………..

– Hoạt động phong trào:………………………………..

– Các thành tích khác:…………………………………..

2.2. Thành tích của tư nhân:

– Nhiệm vụ được giao:………………………………..

– Thực hiện nhiệm vụ được giao (giảng dạy, nghiên cứu khoa học nếu có) nêu cụ thể số giờ giảng, nhân vật sinh viên, phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại…. tên đề tài nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm hay tham gia

– Các thành tích khác:…………………………………

3. Khen thưởng của tư nhân trong năm qua:

– Khen thưởng của bộ môn (huân chương, bằng khen, giấy khen, TTLĐXS)

– Khen thưởng của tư nhân (bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương….)

Với những thành tích đã đạt được, kính yêu cầu Hội đồng Thi đua – khen thưởng nhà trường xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học ……………….

Xác nhận của lãnh đạo đơn vị

…………., ngày….tháng….năm….

Người báo cáo

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở – Mẫu 3

SỞ GD&ĐT…………….

TRƯỜNG…………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

………..,ngày…tháng…năm 201….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ” NĂM 20………

Họ tên, chức vụ và đơn vị công việc của tư nhân yêu cầu(ghi rõ đầy đủ ko viết tắt)

1. Sơ yếu lý lịch:

– Sinh ngày, tháng, năm:………………………………..

– Quê quán: Xã (phường, thị trấn); huyện (thị xã, thành thị), tỉnh.

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:…………………………

II. Thành tích đạt được năm 201.. :

Báo cáo thành tích trong năm yêu cầu khen và bám sát theo tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. Cụ thể:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhiệm:

2. Sơ lược thành tích của đơn vị:

Đối với tư nhân là thủ trưởng đơn vị:

– Nêu tóm tắt những thành tích tiêu biểu của đơn vị đã được ghi nhận trong năm yêu cầu khen;

– Thủ trưởng đơn vị kinh doanh thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động; có xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, bảo hiểm xã hội, vấn đề môi trường trong năm yêu cầu khen.

+ Đối với trường học: lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: tổng số học trò, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học trò giỏi cấp trường, cấp huyện, thị xã, thành thị, cấp tỉnh, cấp quốc gia; số thầy cô giáo giỏi các đơn vị quản lý; số đề tài nghiên cứu, số chiến sỹ thi đua các đơn vị quản lý, …

+ Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, vận dụng khoa học (có trị giá làm lợi về kinh tế, xã hội…).

+ Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công việc trọng tâm và các chương trình công việc của Trung ương hội, đoàn thể giao.

+ Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công việc tư vấn cho lãnh đạo trong tăng trưởng đơn vị, ngành địa phương…

Xem thêm bài viết hay:  Những thói xấu “kinh điển” của 12 cung hoàng đạo

3. Thành tích đạt được của tư nhân:

3.1. Thành tích tư nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: về chất lượng, hiệu quả công việc (ghi số liệu cụ thể).

– Với thủ trưởng đơn vị sản xuất kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: trị giá tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân.

3.2. Các giải pháp đổi mới công việc quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn.

3.3. Các công việc khác:

– Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của bản thân và gia đình.

– Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; bồi dưỡng, học tập tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

– Tham gia công việc xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể; tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động xã hội, từ thiện … do đơn vị, địa phương tổ chức.

Nếu là thủ trưởng đơn vị, bí thư chi bộ, đứng đầu các tổ chức đoàn thể phải nêu rõ vai trò của tư nhân, công việc chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho cán bộ người lao động viên.

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:

(Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định)

Các hình thức khen thưởng trong năm về các mặt công việc; kết quả bình xét trong các đợt thi đua do đơn vị tổ chức trong năm.

Ví dụ:

– Được xếp loại xuất sắc trong các đợt thi đua: chào mừng ngày truyền thống của ngành.

– Được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích công việc đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội thời kỳ 2009-2011 tại Quyết định số:…/QĐ-… ngày….tháng 10 năm 2011.

– Được tặng thưởng giấy khen của Đảng bộ… về thành tích công việc xây dựng Đảng tại Quyết định số:…/QĐ-… ngày….tháng 12 năm………

Thủ trưởng đơn vịxác nhận, yêu cầu(ký, đóng dấu)

Người báo cáo thành tích(ký, ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của cấp trình khen(ký, đóng dấu)

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

SỞ GDĐT ………………TRƯỜNG …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o——–

BÁO CÁO THÀNH TÍCHĐỀ NGHỊ UBND TỈNH TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH”NĂM HỌC ………..

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ tên:……………………………………………………….

– Sinh ngày, tháng, năm:………..Giới tính: …………

– Quê quán:……………………………………………………

– Trú quán:…………………………………………………….

– Đơn vị công việc:…………………………………………..

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):………..

+ Đảng:…………………………………………………………..

+ Chính quyền:…………………………………………………

+ Đoàn thể:……………………………………………………..

– Trình độ chuyên môn………………, nghiệp vụ:………

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:…………..

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC..

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhiệm

Chức vụ Thầy cô giáo, phụ trách lĩnh vực (hoặc nhiệm vụ):

– Lĩnh vực 1 (hoặc nhiệm vụ):…………………………….

– Lĩnh vực 2 (hoặc nhiệm vụ):…………………………….

– Lĩnh vực 3 (hoặc nhiệm vụ):……………………………

2. Thành tích đạt được của tư nhân

2.1. Thành tích tư nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ):

a) Lĩnh vực 1 (hoặc nhiệm vụ): Giảng dạy

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được nhà trường phân công, bản thân luôn phấn đấu: Đảm bảo chương trình, nội dung dạy học theo quy định của cấp trên. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học trò làm trung tâm, mang lại cho các em những tri thức và kỹ năng cơ bản nhưng các em cần chứ ko phải chỉ phân phối những gì nhưng bản thân có. Luôn cập nhật, bổ sung các tri thức và kỹ năng mới để bổ sung vào bài dạy, tạo ra hứng thú học tập cho học trò. Cùng tập thể thầy cô giáo trong Tổ có nhiều giải pháp khả thi để tăng lên hiệu quả dạy học.

……….

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

Đăng bởi: TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Phân mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #báo #cáo #thành #tích #chiến #sĩ #thi #đua #cấp #cơ #sở #mẫu

Bạn thấy bài viết Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu) bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

Viết một bình luận