Hợp đồng dịch vụ ăn uống

Hợp đồng dịch vụ ăn uống

Hình ảnh về: Hợp đồng dịch vụ ăn uống

Video về: Hợp đồng dịch vụ ăn uống

Wiki hợp đồng dịch vụ ăn uống

Hợp đồng dịch vụ ăn uống –

Hợp đồng dịch vụ ăn uống

Mẫu hợp đồng dịch vụ ăn uống là mẫu hợp đồng được lập ra để ghi lại những thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ ăn uống và bên thuê dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của hai bên trong quá trình thực hiện. hợp tác.

Nội dung trong mẫu hợp đồng bao gồm các thông tin về suất ăn, nhà ăn, phạm vi, đối tượng cung cấp dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ, thời hạn hợp đồng. Tiếp đến là các điều khoản về phí dịch vụ, đơn giá, thời hạn và hình thức thanh toán. Quyền và nghĩa vụ của các đối tác cũng là thông tin không thể thiếu nhưng các đối tác cần thỏa thuận cụ thể để đi đến thống nhất. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn tham khảo

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(Rev: Phát suất ăn và căn tin)

Bạn đang xem: Hợp đồng dịch vụ ăn uống

Số:…../HĐDV

– Căn cứ quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Hôm nay, ngày ………… tháng …. ….năm ……………….

Trong :……………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên bao gồm:

Bên A: (Bên thuê dịch vụ):……………………………………………………….

Trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại Fax:………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………

Đại diện:……………………, chức danh:……………………………………………………….

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ): .…………………….

Địa chỉ nhà:……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại Fax:……………………………………………………….

Số tài khoản: ………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………….

Người đại diện:………….., chức vụ:……………………………………………………….

Sau khi thảo luận và thống nhất, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng này với các điều khoản sau:

Điều 1: NỘI DUNG VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Theo đề nghị của Bên A, Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ ăn uống, căn tin cho Bên A, theo các tiêu chí sau:

1.1. Các bữa ăn và căng tin

– Bữa ăn: Theo quy định tại Phụ lục A (gồm bữa ăn thông thường và bữa ăn bổ sung, bữa ăn tiêu biểu).

– Căn tin: Bán nước giải khát, tạp hóa, thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn.

1.2 Phạm vi và tính chất của nhà cung cấp dịch vụ:

– Phạm vi phục vụ: Tại Canteen Phòng Bên A.

– Nhân vật: Cán bộ, công nhân viên và khách của Bên A.

1.3 Thời gian phục vụ:

Trưa: Từ…….đến…….

Chiều: Từ…… đến …………

Đêm: Từ ………… đến …………

1.4 Thời hạn hợp đồng:…………, kể từ ngày ký kết hợp đồng. Sau khi kết thúc hợp đồng nếu bên A vẫn có nhu cầu thì hai bên sẽ gia hạn hàng năm.

Điều 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong hợp đồng này, hai bên thỏa thuận như sau:

– “Nhà ăn”: Là khu vực nằm trong khuôn viên của Doanh nghiệp, dành riêng để phục vụ ăn uống cho người lao động;

– “Người lao động”: Bao gồm cán bộ, công nhân viên của Bên A và khách của Doanh nghiệp;

– “Trang thiết bị”: Bao gồm tất cả các trang thiết bị, dụng cụ nhà bếp nêu tại Phụ lục B, là tài sản của Bên A, được Bên B cho phép Bên A sử dụng để thực hiện hợp đồng này;

– “Phí dịch vụ”: Được định nghĩa tại Điều 6.

– “Bữa ăn”: Được định nghĩa tại Phụ lục A;

– “Giờ ăn” được quy định tại Phụ lục A;

– “Dịch vụ” được định nghĩa tại Phụ lục A;

– “Bữa ăn đặc trưng” được định nghĩa tại Phụ lục A;

Xem thêm bài viết hay:  Xu Hướng Chụp Hình Cưới Đẹp Nhất 2020

Điều 3: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ căn cứ vào đơn giá suất ăn và số lượng suất ăn thực tế mà Bên B cung cấp. Để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ chính xác và kịp thời, hai bên thống nhất như sau:

– Chậm nhất vào……giờ sáng hàng ngày Bên A đăng ký với Bên B số lượng ăn định kỳ cần trong ngày.

– Muộn nhất….bây giờ……. Hàng ngày Bên A đăng ký với Bên B số lượng và loại suất ăn tiêu biểu trong ngày để Bên B chuẩn bị sẵn sàng.

– Cuối mỗi tuần Bên B phải đối chiếu số suất ăn thực tế trong tuần với Phòng Nhân sự Công ty.

3.2 Đơn giá:

– Ăn thường xuyên: …………đồng/bữa.

– Suất ăn phụ: Nếu Quý khách ăn chưa vượt quá số lượng đã đăng ký, Bên B vẫn phục vụ thêm suất ăn nhưng không tính thêm phí.

– Suất ăn nổi bật: Tính theo đơn giá Bên A yêu cầu trong từng trường hợp.

Đơn giá các suất ăn nêu trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

3.3 Thời gian và hình thức thanh toán:

– Bên A thanh toán phí dịch vụ cho Bên B theo định kỳ hàng tháng.

– Thời hạn thanh toán: trong vòng 5 ngày đầu tiên của mỗi tháng, sau khi Bên B cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ cho Bên A

– Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TOÀN THẾ GIỚI

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

– Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng và thời gian mà hai bên đã thỏa thuận.

– Trong trường hợp Bên B thực hiện dịch vụ không đúng chất lượng hoặc không đúng thời gian yêu cầu, Bên A có quyền giảm phí dịch vụ.

– Có quyền từ chối cán bộ của Bên B nếu trong quá trình thực hiện công việc, những người này không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc vi phạm kỷ luật, Nội quy lao động của Bên A. Trong trường hợp này, Bên B phải cử ngay người thay thế để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.

– Tạo điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện tốt hợp đồng.

– Thanh toán phí dịch vụ cho bên B đầy đủ và đúng hạn.

– Bàn giao Thiết bị cho Bên B quản lý và sử dụng. Trong mọi trường hợp, Bên A luôn xác định quyền sở hữu của mình đối với các Thiết bị này.

– Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành mọi Thiết bị hư hỏng theo yêu cầu của Bên B, trừ trường hợp Thiết bị hư hỏng, hư hỏng do lỗi của Bên B.

– Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại do Bên B gây ra cho Bên A và người lao động của mình.

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên thuê dịch vụ theo quy định của pháp luật.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B:

– Thực hiện Dịch vụ theo đúng chất lượng, số lượng và thời gian đã ghi trong Hợp đồng và các phụ lục của Hợp đồng.

– Cam kết các suất ăn đều đảm bảo theo tiêu chuẩn ATVSTP, được chế biến từ nguồn nguyên liệu tươi sạch. Chất lượng và số lượng các bữa ăn như nhau, hợp lý tương xứng với đơn giá đã thỏa thuận.

– Cam kết đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ mà mình cung cấp. Không được chuyển giao Dịch vụ cho bất kỳ bên nào khác để thực hiện Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A.

Xem thêm bài viết hay:  Dưa lưới khắc chữ Tài – Lộc hút khách dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

– Luôn vệ sinh, giữ gìn khu vực Căn tin và các khu vực xung quanh (bao gồm cửa sổ, cửa ra vào, tường, hành lang, sàn nhà, chạn, bàn ghế, trang thiết bị, dụng cụ) luôn sạch sẽ và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. dọn dẹp. dụng cụ của Bên B) gọn gàng, sạch sẽ.

– Bên B phải lưu mẫu thức ăn theo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm do cơ quan chức năng quy định. Thời gian lưu mẫu là 24 giờ. Việc lấy mẫu diễn ra ngay trước khi bữa ăn được phục vụ.

– Đại diện doanh nghiệp, cơ quan chức năng có quyền xem xét mẫu lưu định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết.

– Cán bộ bên B làm việc tại căng tin phải luôn mặc trang phục sạch sẽ, gọn gàng và phải đăng ký danh sách trước với bảo vệ kinh doanh. Bên B không được phép sử dụng lao động trẻ em và phải đảm bảo tất cả những người mà Bên B cử sang làm việc đều có tư cách đạo đức tốt, tác phong lịch sự, đúng mực, tuân thủ các quy định, quy chế. chế độ nội bộ. quy chế doanh nghiệp.

– Bên B phải bồi thường mọi thiệt hại mà Bên B gây ra cho Bên A và người lao động của Bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng.

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 5: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp sau:

– Một trong các đối tác yêu cầu hoàn thành sớm bằng văn bản trước 30 ngày.

– Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không cần báo trước và không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bồi thường cho Bên B nếu Bên B vi phạm các Thỏa thuận dịch vụ giữa hai bên trong Hợp đồng này. .

– Một trong các bị đơn giải thể, vỡ nợ hoặc thay đổi chủ sở hữu làm ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng này;

– Xảy ra sự kiện bất khả kháng khiến Hợp đồng không thể tiếp tục được thực hiện.

– Khi giao kết Hợp đồng, nếu Bên B chưa hoàn thành hết phần việc mà Bên A yêu cầu thì Phí dịch vụ sẽ được tính trên cơ sở khối lượng công việc thực tế Bên B đã hoàn thành theo yêu cầu. của Bên A.

– Việc hoàn thành Hợp đồng quy định tại điều này không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh trước thời điểm hoàn thành Hợp đồng.

Điều 6: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

– Bên B phải gửi danh sách cán bộ mình cử đi thực hiện dịch vụ tại Phòng Nhân sự của doanh nghiệp. Kèm theo đó là bản sao giấy khám sức khỏe của người lao động do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày bắt đầu làm việc.

– Bên B có trách nhiệm ký kết hợp đồng lao động với người lao động của mình. Mọi vướng mắc, tranh chấp (nếu có) giữa người lao động của Bên B và Bên B liên quan đến pháp luật lao động – Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bên B cũng phải đảm bảo rằng Bên A sẽ không bị khiếu nại hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào nếu việc này liên quan đến vấn đề nội bộ giữa Bên B và cán bộ của Bên B.

– Nhân viên của Bên B làm việc tại căng tin phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm và có giấy chứng nhận đã được tập huấn về vệ sinh. an toàn thực phẩm và đảm bảo thực hành tốt vệ sinh vùng kín. Bên A hỗ trợ chi phí khám trong trường hợp phải thay cán bộ phục vụ Bên B nhưng mỗi năm chỉ 2 lần, thanh toán theo hóa đơn thực tế.

Xem thêm bài viết hay:  Top website luyện thi trực tuyến tốt nhất cho học sinh

– Bên B không được mang các thiết bị, tài sản của Bên A ra khỏi căng tin và phải chịu chi phí sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng khi cán bộ của Bên A làm hư hỏng, đổ vỡ.

– Dụng cụ Bên B mang theo là tài sản của Bên B và Bên B phải đảm bảo dụng cụ của mình luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

– Khi hết hạn hoặc kết thúc hợp đồng, bên B có trách nhiệm bàn giao nhà ăn và toàn bộ trang thiết bị cho doanh nghiệp, đồng thời vận chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi nhà ăn trong vòng 24 giờ.

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Việc gia hạn hoặc ký kết hợp đồng mới sẽ được hai bên thống nhất và bàn bạc khi hợp đồng hết hiệu lực. Mọi thay đổi, bổ sung hợp đồng này phải được sự chấp thuận của hai bên bằng văn bản thì mới có giá trị.

– Mọi thông báo, trao đổi giữa các đối tác liên quan đến Hợp đồng này được gửi bằng fax, thư điện tử hoặc đường bưu điện hoặc thư viết tay có chữ ký của người nhận và được coi là đã được người nhận nhận. nhận được vào ngày gửi. fax hoặc email thành công, hoặc ngày nhận hoặc hai ngày kể từ ngày có dấu bưu điện nơi nhận.

– Mọi tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau. Nếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên không thống nhất được phương án giải quyết thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại TP.HCM. Hồ Chí Minh để khắc phục. Bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật thì đương sự phải chấp hành.

– Kèm theo hợp đồng này là 2 phụ lục (Phụ lục A và Phụ lục B), các phụ lục này được coi là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết, được lập thành 04 bản (02 bản tiếng Anh, 02 bản tiếng Việt) và có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 bản (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt). Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

ĐẠI DIỆN BỞI A ĐẠI DIỆN PHỤ NỮ

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Hợp đồng #dịch vụ #dịch vụ #ăn uống

Bạn thấy bài viết Hợp đồng dịch vụ ăn uống có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Hợp đồng dịch vụ ăn uống bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Hợp đồng dịch vụ ăn uống

Viết một bình luận