Hình thức nhà nước là gì? Các kiểu và hình thức của Nhà nước?

Bạn đang xem: Hình thức nhà nước là gì? Các kiểu và hình thức Nhà nước? tại aulacschool.vn

hình thức của chính phủ là gì? Các loại và hình thức của nhà nước? Các kiểu và hình thức của các kiểu nhà nước: Nhà nước chiếm hữu, Nhà nước phong kiến, Nhà nước tư sản, Nhà nước chuyên chính vô sản.

Nhà nước được tạo ra trong suốt lịch sử của xã hội loài người. Sự ra đời của các hình thức nhà nước là một thực tế khách quan, phù hợp với quy luật vận động và lớn mạnh của xã hội, từ những tiền đề xuất hiện trong lòng xã hội tư sản. Hãy cùng tìm hiểu các hình thức, thể loại và hình thức nhà nước qua bài viết dưới đây

1. Hình thức nhà nước là gì?

Kiểu nhà nước là khái niệm dùng để chỉ bộ máy cầm quyền thuộc giai cấp nào, thuộc hệ thống kinh tế nào, thuộc hình thái kinh tế – xã hội nào.

Mỗi loại nhà nước có thể tồn tại dưới những hình thức khác nhau. Hình thức nhà nước là khái niệm dùng để chỉ hình thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước. Nói cách khác, đó là hình thức quyền lực của giai cấp thống trị.

Hình thức nhà nước do bản chất giai cấp của nhà nước, do quan hệ giữa các giai cấp, do cấu trúc giai cấp, do đặc điểm truyền thống chính trị của đất nước quyết định.

2. Các kiểu và hình thức các kiểu Nhà nước:

Tương ứng với ba cơ chế xã hội có đối kháng giai cấp trong lịch sử là hình thái kinh tế – xã hội chiếm hữu nô lệ, hình thái kinh tế – xã hội phong kiến ​​và hình thái kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa. giáo lý. Có ba loại nhà nước: nhà nước chiếm hữu nô lệ và nhà nước phong kiến. . nhà nước và nhà nước dân sự. Tuỳ theo điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể của mỗi nước mà mỗi kiểu nhà nước được tổ chức theo những hình thức nhất định. Nhà nước xã hội chủ nghĩa về bản chất là “chuyên chính vô sản”, nhưng là một kiểu nhà nước đặc thù.

2.1. Nô lệ nhà nước:

Đó là nhà nước chiếm hữu nô lệ cổ điển, tiêu biểu cho các hình thức lịch sử của nhà nước chiếm hữu nô lệ ở Hy Lạp và La Mã cổ điển như chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa, chính thể quý tộc. chủng tộc và dân chủ. Các hình thức này không chỉ khác nhau về hình thức, cơ chế vận hành của tổ chức bộ máy nhà nước mà thực chất là nhà nước của giai cấp chủ nô, nhằm thực hiện cơ chế chuyên chính đối với người nô lệ.

2.2. Nhà nước phong kiến:

Đây là trạng thái của các lãnh chúa phong kiến. Nhà nước phong kiến ​​cũng được tổ chức dưới nhiều hình thức. Nhìn chung, ở phương Tây, chế độ quân chủ phân quyền là hình thức phổ biến của nhà nước. Quyền lực nhà nước được chia thành quyền lực độc lập và quyền lực địa phương. Mỗi lãnh chúa phong kiến ​​​​là vua trên lãnh thổ của mình. Mối quan hệ thực sự giữa các lãnh chúa phong kiến ​​​​của châu Âu được thiết lập chủ yếu dưới hình thức liên minh toàn quốc, trong đó Cơ đốc giáo trở thành mối liên kết thiêng liêng và bất khả xâm phạm giữa các vương quốc. Các tiểu vương quốc. phong kiến.

Ở phương Đông (điển hình là Trung Quốc và Ấn Độ), quân chủ tập quyền là một hình thức nhà nước phổ biến dựa trên quyền sở hữu của nhà nước đối với đất đai. Trong trạng thái này, quyền lực của nhà vua được củng cố rất nhiều, hoàng đế có quyền lực tuyệt đối, ý chí của nhà vua là luật pháp.

Xem thêm bài viết hay:  Dầu mazut (FO) là gì? Ứng dụng trong đời sống?

Dù tồn tại dưới hình thức nào thì nhà nước phong kiến ​​cũng chỉ là chính quyền của giai cấp địa chủ, quý tộc, là cơ quan bảo vệ các đặc quyền phong kiến, là công cụ mà giai cấp địa chủ phong kiến ​​sử dụng. sử dụng. dùng để áp bức, thống trị nông nô.

2.3. Nhà nước dân dụng:

Nhà nước tư sản cũng được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng nhìn chung chỉ có hai hình thức cơ bản nhất là hình thức cộng hòa và hình thức quân chủ lập hiến. Hình thức cộng hòa được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như cộng hòa nghị viện, cộng hòa tổng thống trong đó hình thức cộng hòa đại nghị là hình thức tiêu biểu và phổ biến nhất. Trên thực tế, để thích ứng với điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi nước, các hình thức cụ thể của nhà nước tư sản hiện đại hoàn toàn khác nhau, theo cơ chế bầu cử, hình thức tổ chức một hoặc hai viện. . , trong nhiệm kỳ tổng thống, liên quan đến sự phân chia quyền lực giữa tổng thống và nội các.

Hình thức nhà nước tư sản rất phong phú nhưng không thay đổi bản chất – là công cụ của giai cấp tư sản để đàn áp giai cấp vô sản và quần chúng lao động nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và hệ thống chính trị. điều trị. của giai cấp tư sản. Như V. I. Lênin đã chỉ ra: “Hình thức của nhà nước tư sản rất khác nhau, nhưng bản chất thì giống nhau: nói chung tất cả các nhà nước đó, trong mọi trường hợp, tất nhiên phải là chuyên chính tư sản. “.

Tuy nhiên, có thể thấy rằng trước nền dân chủ vô sản, nền dân chủ đạt được trong chủ nghĩa tư bản là một bước trưởng thành khá quan trọng của nền dân chủ trong lịch sử. Nền dân chủ tư sản ra đời là một bước tiến về chất trong quá trình trưởng thành của nhà nước. Ở đó, kết tinh những giá trị dân chủ được tạo ra từ thời kỳ trước khi có giai cấp công nhân cầm quyền, đồng thời thể hiện tính nhân văn, tính đại chúng chứa đựng trong một số tiêu chuẩn dân chủ đang được thực hiện. . có mặt ở các nước tư bản chủ nghĩa. Sự tăng trưởng không ngừng của những giá trị này là những yếu tố bên trong dẫn đến sự phủ nhận chủ nghĩa tư bản. Nền dân chủ vô sản với tư cách là nền dân chủ có chất lượng cao so với nền dân chủ tư sản chỉ có thể ra đời khi nó biết kế thừa và phát triển mọi giá trị dân chủ mà nhân loại đã phát triển một cách thông minh. trong quá khứ. lịch sử, đặc biệt là những giá trị dân chủ đạt được trong chủ nghĩa tư bản.

2.4. Nhà nước vô sản:

Chuyên chính vô sản là một kiểu nhà nước đặc biệt trong lịch sử. Điểm đặc biệt của nó là nó chỉ tồn tại lần đầu tiên trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản, nó là kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử xã hội loài người. Mác khẳng định: “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa có một thời kỳ chuyển biến cách mạng từ xã hội này sang xã hội khác. Thích ứng với thời kỳ đó là một quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ đó không thể là gì khác ngoài chế độ chuyên chính cách mạng của giai cấp tư sản. giai cấp vô sản.

Xem thêm bài viết hay:  Đề kiểm 15 phút – Đề số 5 – Bài 2 – Chương 3 – Đại số 9

Sự tồn tại của chuyên chính vô sản trong thời kỳ quá độ này là tất yếu, bởi vì trong thời kỳ quá độ xã hội vẫn còn các giai cấp bóc lột và các lực lượng xã hội chống lại vấn đề xây dựng. chủ nghĩa xã hội. buộc giai cấp công nhân và nhân dân lao động phải áp bức bằng bạo lực. Ngoài ra, trong thời kỳ quá độ còn có các tầng lớp khác và tầng lớp trung lưu. Do địa vị kinh tế – xã hội, họ dễ dao động giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, không thể tự mình tiến lên chủ nghĩa xã hội. Giai cấp vô sản phải tìm mọi cách lôi kéo đông đảo lực lượng về phía mình. Ở đây, chuyên chính vô sản là thiết chế cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với nhân dân.

Tính đặc thù của chuyên chính vô sản còn thể hiện ở chỗ, tác dụng cơ bản nhất, chủ yếu nhất của nó không phải là tác dụng bạo lực mà là tác dụng tổ chức xây dựng kinh tế – xã hội. Khi đề cập đến vấn đề này, V. I. Lê-nin cho rằng chuyên chính vô sản không chỉ là bạo lực đối với người bóc lột, cũng không phải là bạo lực chính, mà mặt cơ bản của nó là tổ chức và xây dựng toàn diện. đại diện cho một xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Do những đặc điểm giống với chuyên chính vô sản, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định chuyên chính vô sản là một kiểu nhà nước đặc thù trong lịch sử; đó là “một trạng thái vô nghĩa”, đó là “một nửa trạng thái”. Một khi cơ sở kinh tế – xã hội của sự ra đời và tồn tại của nhà nước mất đi thì nhà nước không còn tồn tại. Sự thất bại của giai cấp vô sản không phải bằng con đường “xóa sổ”, “diệt vong” mà bằng con đường “tự hủy”. Sự sụp đổ của nhà nước vô sản là một quá trình rất lâu dài.

Tính đặc thù của chuyên chính vô sản còn thể hiện ở cơ sở quyền lực của nhà nước – đó là cơ sở liên minh công nông làm nòng cốt để liên minh với tất cả các giai cấp công nhân khác trong xã hội.

Để hoàn thành sứ mệnh của mình, giai cấp công nhân cần có sự hỗ trợ, hợp tác, liên minh, ổn định và ngày càng đoàn kết với những người lao động khác. Do đó, chuyên chính vô sản là một loại liên minh đặc biệt giữa giai cấp công nhân và quần chúng lao động của giai cấp phi vô sản. Nhà nước vô sản vì vậy phải là nhà nước của dân, nhà nước của dân, của dân, vì dân. Dân chủ vô sản cũng là dân chủ theo nghĩa đầy đủ nhất của từ này. Đó là nền dân chủ bao trùm mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nó dựa trên dân chủ trong lĩnh vực kinh tế.

Chủ nghĩa xã hội không thể tồn tại và phát triển nếu không có dân chủ, không được thực hiện đầy đủ và không ngừng mở rộng. “Tăng trưởng dân chủ đến cùng, khám phá những hình thức tăng trưởng đó, thử nghiệm chúng trong thực tế, v.v.” là một trong những nhiệm vụ cấu thành của cách mạng xã hội chủ nghĩa, là vấn đề có tính quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa. sự phát triển và hoàn thiện của chuyên chính vô sản.

Xem thêm bài viết hay:  Có cần rút điện tủ lạnh khi về quê ăn Tết không?

Giai cấp công nhân không chỉ có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn có vai trò lịch sử toàn cầu. Vì vậy, chuyên chính vô sản cũng phải làm tròn nghĩa vụ quốc tế và ủng hộ bằng mọi cách có thể cuộc đấu tranh của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chuyên chính vô sản là tổ chức qua đó đảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo toàn xã hội. Không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì nhà nước đó không giữ được bản chất của giai cấp công nhân. Vì vậy, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước là một nguyên tắc tất yếu của chế độ chuyên chính vô sản. Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước không chỉ là nhân tố bảo đảm chuyên chính vô sản của nhà nước mà còn là điều kiện để giữ gìn tính nhân dân của nhà nước đó. Đây cũng là nét sáng chói của chế độ chuyên chính vô sản

Chuyên chính vô sản có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Paris tập thể năm 1871 đã khai sinh ra nhà nước Cộng sản. Hình thức chuyên chính vô sản thứ hai là Liên Xô. Ở một số nước, chế độ chuyên chính vô sản vẫn tồn tại dưới hình thức nhà nước dân chủ do nhân dân làm chủ, v.v.

Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội đã làm nảy sinh nhiều hình thức chuyên chính vô sản mới. Tính đa dạng của nhà nước đó phụ thuộc vào những điều kiện lịch sử cụ thể của thời điểm ra đời, vào tương quan lực lượng giữa các giai cấp và vào những liên minh giai cấp hình thành nên cơ sở xã hội của nhà nước. nhiệm vụ mà nhà nước phải thực hiện, tùy thuộc vào truyền thống chính trị của dân tộc. Hình thức nhà nước cụ thể trong thời kỳ quá độ có thể rất khác nhau, nhưng bản chất của chúng là giống nhau: chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản.

Bạn xem bài viết Hình thức nhà nước là gì? Các kiểu và hình thức Nhà nước? Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện chưa?, nếu chưa, vui lòng bình luận thêm về Hình thức trạng thái là gì? Các kiểu và hình thức Nhà nước? bên dưới để aulacschool.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: aulacschool.vn

Bạn thấy bài viết Hình thức nhà nước là gì? Các kiểu và hình thức của Nhà nước? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Hình thức nhà nước là gì? Các kiểu và hình thức của Nhà nước? bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Hình thức nhà nước là gì? Các kiểu và hình thức của Nhà nước?

Viết một bình luận