Địa Tạng hay Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Cách tụng niệm và ý nghĩa của kinh Địa Tạng

Địa Tạng Vương hay Địa Tạng Vương Bồ tát là ai? Cách trì tụng và ý nghĩa Kinh Tế Trung

Hình ảnh về: Địa Tạng Vương hay Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Cách trì tụng và ý nghĩa Kinh Tế Trung

Video về: Địa Tạng Vương hay Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Cách trì tụng và ý nghĩa Kinh Tế Trung

Wiki Địa Tạng Vương hay Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Cách trì tụng và ý nghĩa Kinh Tế Trung

Địa Tạng Vương hay Địa Tạng Vương Bồ tát là ai? Cách tụng và ý nghĩa Kinh Địa Tạng –

Trong Phật giáo, Kinh Địa Tạng là một bài kinh rất phổ biến được các Phật tử trì tụng hàng ngày, đặc biệt là vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về Kinh Địa Tạng, ý nghĩa và cách trì tụng.

Trong Phật giáo, Kinh Địa Tạng là một bài kinh rất phổ biến được các Phật tử trì tụng hàng ngày, đặc biệt là vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về Kinh Địa Tạng, ý nghĩa và cách trì tụng.

1. Địa Tạng Vương hay Địa Tạng Vương Bồ tát là ai?

Địa Tạng Vương hay Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Phật trong đạo Phật. Theo kinh điển Phật giáo, Địa Tạng Vương Bồ tát là một vị tu sĩ đã phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn cho đến khi Bồ tát nhập diệt. Di Lặc ra đời và nguyện không thành Phật mà không làm trống địa ngục. Địa Tạng Vương Bồ tát là vị Phật của tất cả chúng sinh trong địa ngục hay còn gọi là Chủ nhân của cõi tối tăm, phổ cứu chúng sinh trong cõi tối tăm.

2. Truyền thuyết Địa Tạng Vương Bồ tát

Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật có nói về bốn vị tiền thân, với bốn đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ tát:

1. Trong quá khứ vô lượng kiếp, Ngài là Trưởng lão, nhờ phước được chiêm ngưỡng, lễ bái và được Đức Phật Sư Tử giáo hóa. đã phát đại nguyện rằng: “Từ nay cho đến mai sau, vì chúng sanh chịu tội khổ trong sáu đường, con sẽ thuyết nhiều pháp môn khiến tất cả đều được giải thoát.

2. Trong quá khứ, vô số kiếp về trước, khi Đức Phật thành đạo, hóa độ vua Như Lai, tiền thân của Ngài là một nữ nhân thuộc dòng dõi Bà-la-môn có nhiều đức hạnh và uy nghiêm; nhưng mẹ cô không tin nhân quả, tạo rất nhiều nghiệp ác, sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Là người con hiếu thảo, cô rất nhớ mẹ, làm vô số việc thiện, hồi hướng công đức đó cho mẹ và cầu Phật cứu giúp. Nhờ những công đức chân thành này, Đức Phật Giác Ngộ đã báo cho bà biết rằng mẹ bà đã được thoát khỏi địa ngục và tái sinh lên cõi trời. Nghe tin quá đỗi vui mừng, bà phát nguyện trước Đức Phật: “Con nguyện rằng từ nay về sau, con sẽ gánh chịu tội lỗi của chúng sinh trong các kiếp sau, con sẽ nghĩ nhiều phương pháp để cứu độ chúng sinh. của.”

Xem thêm bài viết hay:  Thiếu gia Vương Tư Thông giàu nhất Trung Quốc giờ ra sao sau khi vỡ nợ hàng tỷ nhân dân tệ?

3. Trong vô lượng kiếp quá khứ, khi Đức Phật Nhất Trí Thành Tựu Như Lai, Ngài là vị vua rất từ ​​bi, thương dân như con… nhưng chúng sinh lúc bấy giờ đã tạo rất nhiều ác nghiệp, đại vương ạ. . Vị thiện hạnh này đã phát nguyện: “Cũng như trước đây tôi không cứu độ những người đau khổ để họ được an vui và chứng đạo Bồ-đề, nên tôi không thể thành Phật được”.

4. Vô lượng kiếp về quá khứ, khi Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai thành đạo, Ngài là người con gái hiếu thảo tên là Quảng Mục, có nhiều phúc lành. Nhưng mẹ Quang là người rất độc ác, tạo vô số nghiệp ác. Khi chết, cô bị đọa vào địa ngục. Quảng Mục đã làm rất nhiều công đức để hồi hướng cho mẹ mình, và nhờ cúng dường một vị A-la-hán, vị thánh này nói rằng mẹ mình đã thoát khỏi địa ngục và tái sinh trong cõi người, nhưng vẫn còn bởi tình yêu của mình đối với mẹ. và chúng sinh, Quang Mục đứng trước Đức Phật Liên Hoa Sanh phát nguyện: “Từ hôm nay trở đi, con sẽ trải qua trăm ngàn kiếp, ngàn triệu kiếp, trong các thế giới có hàng ngàn chúng sinh chịu đau khổ trong các cõi trần gian. .ngục địa ngục và ba đường ác, con nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, khiến họ thoát khỏi các đường ác: địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, những quả báo tương ưng đã thành Phật, con mới thành Phật .đã thức tỉnh hoàn toàn.”

Nhiều kiếp về trước, Địa Tạng Vương Bồ tát đã phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh đang đau khổ trong địa ngục. Ngài đã phát nguyện chỉ đạt được Phật quả khi cõi Ummah trống rỗng. Đó là lý do tại sao chúng ta biết đến ngài như một vị bồ tát với trái tim rộng lượng và nhân hậu.

3. Kinh Địa Tạng và ý nghĩa

Tựa đề của Kinh Địa Tạng là “Ôm Bổn Sư Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát”. Có nghĩa là chủ nhân của Địa Ngục là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vị Bồ Tát tên là Địa Tạng Vương tay phải cầm trượng, tay trái cầm viên ngọc. Ngài xuống địa ngục làm thầy, dùng trượng gõ cửa địa ngục để cứu độ chúng sinh, nếu chúng sinh thành tâm niệm danh hiệu của ngài. Tuy nhiên, đó có phải là ý nghĩa thực sự?

“Thần” là tâm gốc. “Tôn” là trân quý, “địa” là tâm địa, “tang tân” là tạng Như Lai. Chỉ có bổn tâm là quý nhất, là kho tâm Như Lai; Chỉ có Tâm mới làm chủ được cõi Bất Hạnh, tức là làm chủ được các địa ngục tham, sân, si.

Địa ngục là địa ngục của tham, sân, si. Chúng sinh đau khổ vì tham, sân, si lấp đầy tâm họ và phát sinh phiền não. Để đi qua cửa địa ngục này, bạn cần phải là bản thể Địa Tạng Vương của chính mình. Điều quan trọng là chúng ta thấy được tánh Như Lai trong tâm mình, để chúng ta có thể đập tan các địa ngục của tham, sân, si và giúp đỡ tất cả chúng sinh.

Xem thêm bài viết hay:  Top 4 bệnh trẻ dễ mắc khi trời nồm ẩm, ba mẹ nên lưu tâm

Nếu chúng ta hiểu Địa Tạng Vương là một vị bồ tát có hình tướng rõ ràng, có cảnh giới địa ngục có thật, thì chúng ta sẽ dựa dẫm vào thế lực khác, rồi vô tình gạt bỏ luật nhân quả. Nếu thật sự có Bồ tát có thể phá cửa địa ngục, thì chúng ta không cần tụng kinh, thiền định, tinh tấn tu học, chỉ cần cầu nguyện Bồ tát, đợi đến khi chết, ngài sẽ đến. giải thoát.

Nhờ đó mà ý thức hàng phục, quy y, cứu độ của Bồ tát tăng trưởng. Luật Nhân Quả cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dẫn đến sự ra đời của Đức Phật cũng là vô nghĩa. Vậy tại sao chúng ta phải nỗ lực tu tập? Nếu chúng ta không tiêu trừ ác nghiệp về thân, khẩu, ý thì có vị Bồ tát nào cứu độ được chúng ta? Chúng ta tu tâm, nếu thanh tịnh cũng là tâm thanh tịnh; khi thức tỉnh là tự ngộ. Ngoài tâm, sẽ không có gì cả.

Địa ngục là tham, sân, si, phiền não của chúng sinh. Địa ngục cũng là cõi của ba nghiệp ác do thân, khẩu, ý phát sinh. Địa ngục là bóng tối bao trùm, là sự mê muội trong tâm mỗi người. Đó là địa ngục tự cho mình là trung tâm.

Đức Phật nói Kinh Địa Tạng là dạy chúng ta đoạn trừ tham sân si trong tâm, tu ba nghiệp lành trong tâm, rồi mới đoạn trừ nghiệp chướng trong tâm, đoạn trừ vô minh vô minh. . bóng tối trong tâm trí của chính chúng ta. Cuối cùng trở về vị thần Jizhong của riêng bạn. Đó là nội dung trọng yếu của toàn bộ Kinh Địa Tạng.

Về phần chính văn của Kinh Địa Tạng, khi đọc kỹ và hiểu ý nghĩa của nó, chúng ta sẽ thấy nhiều điều mới lạ và bí ẩn. Khi chúng ta hiểu ý nghĩa của kinh thì việc trì tụng mới đầy đủ ý nghĩa, và đời sống tâm linh của chúng ta đi đúng hướng; nếu không, chúng ta có thể rơi vào tà giáo, mê tín và lãng phí cuộc đời của một tín đồ của Đức Phật. Chúng ta là đệ tử của Phật, hãy quy y vào hào quang của Phật, đó là trí tuệ Phật sẵn có của chính chúng ta.

4. Cách trì tụng Kinh Địa Tạng

Những lời dạy của chư Phật trong Kinh Địa Tạng thật thâm sâu và vi diệu đến nỗi một hai lần chúng ta không thể hiểu được. Vì vậy, khi tụng kinh, chúng ta phải hết sức cung kính. Bạn phải có một trái tim thiết tha để trân trọng những lời dạy của Đức Phật.

Trước khi tụng Kinh Địa Tạng, chúng ta nên rửa tay, súc miệng, ăn mặc chỉnh tề. Khi ngồi và đứng, giữ cho cơ thể của bạn thẳng. Khi cúi đầu hoặc quỳ xuống, hãy giữ cho cơ thể của bạn trang nghiêm. Miệng đọc audio vừa đủ nghe.

Xem thêm bài viết hay:  Chia sẻ kinh nghiệm chèo sup Hồ Trị An chi tiết từ A -> Z

Đối với kinh Địa Tạng cũng có phần tụng niệm riêng. Việc tụng kinh Địa Tạng không chỉ giúp người còn sống an tâm, gia đình hòa thuận, bình an. Tụng Kinh Địa Tạng trong ngày tang lễ, trong gia đình người quá cố, sẽ giúp họ được dìu dắt trên đường sinh tử. Vì vậy, tùy theo từng gia chủ và hoàn cảnh mà có những cách trì tụng Kinh Địa Tạng khác nhau.

Điều quan trọng khi tụng kinh Địa Tạng là phải hiểu ý nghĩa của kinh và áp dụng, thực hành vào đời sống. Khi trì tụng Kinh Địa Tạng mà không diệt ngã mạn, không tu tập khiêm tốn thì mất rất nhiều công đức.

Quý Phật tử nên trì tụng Kinh Địa Tạng tại chùa thì sẽ ý nghĩa hơn. Vì trong chùa có sự trang nghiêm và tĩnh lặng. Khi đọc Kinh, chúng ta dễ chú ý, không bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Nhờ đó ba nghiệp được thanh tịnh, mắt chỉ đọc Kinh, thân ngồi trang nghiêm, ý nghĩa sâu xa trong từng lời kinh. Theo đó, nó sẽ mang lại phước đức lớn.

Hơn nữa, khi tụng Kinh Địa Tạng ở chùa, nếu có chỗ nào không hiểu, nên nhờ chư Tăng giảng giải. Tụng kinh tại gia sẽ thiếu một trong ba hình thức của Tam Bảo là Tăng Bảo.

Khi đến chùa tụng kinh cùng chư Tăng và nhiều Phật tử tụng kinh, ý nghĩa thâm sâu của Kinh Địa Tạng được vang vọng khắp, đi sâu vào tiềm thức của mỗi người, khiến cho ý lực mạnh mẽ, cảm xúc mạnh mẽ. an lạc và tự mình hiểu rõ ý nghĩa của Kinh Địa Tạng.

Theo cách này, trí tuệ của chúng ta ngày càng trong sáng, tam độc tham, sân, si ngày càng loãng, nghiệp chướng ngày càng tiêu trừ, phiền não vọng tưởng bị cắt giảm. Lúc bấy giờ, Địa Tạng Vương Bồ tát sẽ xuất hiện, phá cửa địa ngục của tham sân si, cứu độ chúng sinh và tất cả chúng sinh ra khỏi địa ngục.

Minh Chính

[rule_{ruleNumber}]

#Trái Đất #Tây Tạng #or #Trái Đất #Tây Tạng #Vua #Bồ tát #là #Làm thế nào để #ca ngợi #hồi ức và #ý nghĩa của #Suttas #Terkin

Bạn thấy bài viết Địa Tạng hay Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Cách tụng niệm và ý nghĩa của kinh Địa Tạng có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Địa Tạng hay Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Cách tụng niệm và ý nghĩa của kinh Địa Tạng bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Địa Tạng hay Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Cách tụng niệm và ý nghĩa của kinh Địa Tạng

Viết một bình luận