Đề thi Học kì 2 Sinh học 6 có đáp án – Đề 7

Đề thi học kì 2 Sinh học 6 có đáp án – Câu 7

ĐỀ TÀI

Câu 1: (2 điểm)

Nêu điều kiện để hạt nảy mầm?

Câu 2: (3 điểm)

So sánh cây hạt kín với cây hạt trần, chúng giống và khác nhau như thế nào?

Câu 3: (3 điểm)

Thực vật có vai trò gì đối với động vật và đối với đời sống con người?

Câu 4: (2 điểm)

Hạt gồm những bộ phận nào?

ĐÁP ÁN VÀ PHẠM VI

Câu

Hướng dẫn chấm

Điểm

Câu hỏi 1

(2 điểm)

Hạt nảy mầm cần:

+ Điều kiện ngoại cảnh: Đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp.

+ Điều kiện hạt: Hạt chắc, có phôi, không bị sâu mọt.

1.0

1.0

câu 2

(3 điểm)

– Như nhau:

Tất cả đều có ba phần: rễ, thân và lá. Trong cơ thể có mạch dẫn phát triển.

Tất cả đều có bao phấn và noãn và sinh sản bằng hạt.

– Sự khác biệt:

hạt kín

cây lá kim

Cơ quan SD

Đa dạng

Ít đa dạng hơn

cơ quan SS

– Hoa

– Hoa quả

– Hạt kín

– Mũ

– Chưa có quả

– Mở hạt

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

câu 3

(3 điểm)

Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người:

Thực vật cung cấp oxi và là thức ăn cho động vật và con người.

– Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

Xem thêm bài viết hay:  Lạm dụng chất kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi và trồng trọt để tăng năng suất có vi phạm đạo đức sinh học không?

– Cung cấp thực phẩm, cây trồng, dược liệu, vật liệu xây dựng, tư liệu sản xuất, cây cảnh… cho nhân dân.

Một số loài thực vật có hại cho người và động vật.

0,75

0,75

0,75

0,75

câu 4

(2 điểm)

Hạt giống bao gồm:

– Vỏ hạt: Bao bọc, bảo vệ phôi.

– Phôi: Lá mầm, lá mầm, lá mầm và lá mầm.

– Chất dinh dưỡng dự trữ: Có trong lá mầm và nội nhũ.

0,5

0,75

0,75

(Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác vẫn được tính điểm)

máy in download

Nhớ để nguồn bài viết: Đề thi Học kì 2 Sinh học 6 có đáp án – Đề 7 của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Sinh học

Viết một bình luận