Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 1 – Đại số 10

Ôn tập 15 phút – Chương 1 – Câu 1 – Đại số 10

Image about: Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Câu 1 – Đại số 10

Video về: Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Câu 1 – Đại số 10

Wiki ôn tập 15 phút – Chương 1 – Câu hỏi 1 – Đại số 10

Ôn tập 15 phút – Chương 1 – Câu 1 – Đại số 10 –

Đáp án và lời giải cụ thể bài kiểm tra 15 phút – Câu 1 – Đại số 10

Đề tài

Câu hỏi 1. Mệnh đề (“forall x in mathbb{R},{x^2} – 5x + 6 geqslant 0″) đúng hay sai? Tại sao? Viết mệnh đề phủ định mệnh đề này.

Câu 2. Cho hai nồng độ.

a, Viết các nồng độ A, B dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng hoặc hợp của khoảng, đoạn, nửa khoảng. Biểu diễn các nồng độ này trên trục số.

b, Tìm nồng độ (A cap B,{rm{A}} cup B,)(Dấu gạch chéo ngược B,{rm{Dấu gạch chéo ngược A}}). Viết kết quả dưới dạng một khoảng, một đoạn, nửa khoảng hoặc kết hợp các khoảng, đoạn và nửa khoảng.

giải thích cụ thể

Câu hỏi 1. Mệnh đề (“forall x in mathbb{R},{x^2} – 5x + 6 geqslant 0″) là sai.

Với (x = dfrac {5 }{ 2}) ta có

({trái( {dfrac{5}{2}} phải)^2} – 5 lần frac{5}{2} + 6 )

(= dfrac{{25}}{4} – dfrac{{25}}{2} + 6 = – frac{1}{4}

Phủ định của mệnh đề trên là mệnh đề . Đây là một tuyên bố của thực tế.

Câu 2.

Tôi có

(trái| {x – 2} phải| le 3 Leftrightarrow – 3 le x – 2 le 3 )(,Leftrightarrow – 1 le x le 5.)

Xem thêm bài viết hay:  Ăn dưa lê có tốt không? Điểm danh tác dụng của dưa lê đối với sức khỏe

Vì vậy (A = trái[ { – 1;5} right]) . Biểu diễn trên trục số

Giống nhau, tương tự

(trái| {x – 1} phải| > 3 Tráiphảimũi tên trái[ matrix{  x – 1 3 hfill cr}  right. )(;Leftrightarrow left[ matrix{  x 4 hfill cr}  right.) .

Vậy (B = left( { – infty ; – 2} right) cup left( {4; + infty } right)) . Biểu diễn trên trục số

b.(A cap B = left( {4;5} right])

(A cup B = left( { – infty ; – 2} right) cup left[ { – 1; + infty } right))

(Abackslash B = left[ { – 1;4} right])

(Bbackslash A = left( { – infty ; – 2} right) cup left( {5; + infty } right))

[rule_{ruleNumber}]

#Bài kiểm tra #bài kiểm tra #phút #Chương #Bài học #Số học #Đại số #

Bạn thấy bài viết Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 1 – Đại số 10 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 1 – Đại số 10 bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 1 – Đại số 10

Viết một bình luận