Dạy bé học toán lớp 4 tại nhà, bố mẹ đã biết cách giúp bé học vui học tốt?

Dạy nhỏ học toán lớp 4 tại nhà, bố mẹ đã biết cách giúp nhỏ học vui học tốt?

Hình Ảnh về: Dạy nhỏ học toán lớp 4 tại nhà, bố mẹ đã biết cách giúp nhỏ học vui học tốt?

Video về: Dạy nhỏ học toán lớp 4 tại nhà, bố mẹ đã biết cách giúp nhỏ học vui học tốt?

Wiki về Dạy nhỏ học toán lớp 4 tại nhà, bố mẹ đã biết cách giúp nhỏ học vui học tốt?

Dạy nhỏ học toán lớp 4 tại nhà, bố mẹ đã biết cách giúp nhỏ học vui học tốt? –

Lớp 4 là thời khắc nhưng mà con sắp kết thúc lớp 1, nên tri thức toán trong thời khắc này khá khó và quan trọng trong hành trình lên cấp. Vậy nên, để giúp nhỏ học toán lớp 4 giỏi, nắm vững được tri thức tốt thì bố mẹ nên tham khảo một số phương pháp nhưng mà Trường THCS – THPT Âu Lạc giới thiệu trong bài viết sau đây.

Tổng hợp các dạng tri thức em học toán lớp 4

Trong chương trình tri thức lớp 4, môn Toán học sẽ được giảng dạy với những tri thức sau:

Ôn tập các số tới 100.0000

Với chương trình tri thức lớp 4 về số đếm, các con sẽ học về số đếm có 1 chữ số, 2 chữ số, 3 chữ số, 4 chữ số,… Trong đó, số tự nhiên nhỏ nhất là 0 và 2 số tự nhiên liên tục hơn kém nhau 1 đơn vị. Và số tự nhiên có tận cùng là 0, 2, 4, 6 và 8 là số chẵn. Còn các số có tận cùng là 1, 3, 5, 7 và 9 là các số lẻ.

Bốn phép tính với các số tự nhiên

Tri thức học toán lớp 4 tiếp theo các con sẽ học là 4 phép tính cộng, trừ, nhân và chia với các số tự nhiên. Cụ thể:

Phép cộng có các tính chất như:

 • Tính chất giao hoán. Ví dụ: 4 + 5 = 5 + 4
 • Tính chất liên kết. Ví dụ: (4 + 5) + 6 = 4 + (5 +6)
 • Tính chất cùng với số 0. Ví dụ 0 + 4 = 4 + 0 = 4

Phép trừ được tổng quát với công thức a – (b + c) = (a – c) – b = (a – b) – c. Trong phép trừ, lúc số bị trừ và số trừ cùng tăng hoặc cùng giảm 1 đơn vị thì hiệu của chúng ko đổi. Ví dụ: 10 – 7 = 7 – 4. Còn lúc số bị trừ được gấp lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu tăng một số bằng (n – 1) lần số bị trừ (n > 1).

Phép nhân có các tính chất:

 • Tính chất giao hoán. Ví dụ: 3 x 2 = 2 x3
 • Tính chất liên kết. Ví dụ: 2 × (3 × 4) = (2 × 3) × 4
 • Nhân với 0 thì luôn bằng 0. Ví dụ 2 x 0 = 0
 • Nhân với 1 bằng chính nó. Ví dụ: 3 x 1 = 3
 • Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng và phép trừ. Ví dụ: 3 × (2 + 3) = 3 × 2 + 3 × 3

Phép chia có các tính chất như:

 • a : (b × c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0). Ví dụ 20 : (5 x 2) = 20 : 5 : 2 = 2
 • a : c – b : c = ( a – b) : c (c > 0). Ví dụ: 20: 2 – 10 : 2 = (20 – 10) : 2 = 5
 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0). Ví dụ: 20 : 2 + 10 : 2 = (20 + 10) : 2 = 15.

Tín hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9

Lúc học toán lớp 4 về vấn đề chia hết cho 2, 3, 5 và 9 các con cần nhớ:

 • Các số chẵn chia hết cho 2. Ví dụ: 10 chia hết cho 2
 • Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 sẽ chia hết cho 3. Ví dụ: 12 có tổng là 3 nên chia hết cho 3
 • Các số có tận cùng là 0 hoặc 5 sẽ chia hết cho 5. Ví dụ: 25 chia hết cho 5
 • Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 sẽ chia hết cho 9. Ví dụ: 72 có tổng là 9 nên chia hết cho 9.

Phân số và các phép tính phân số

Phân số có tử số – phần viết trên dấu gạch ngang và mẫu số – phần viết dưới dấu gạch ngang. Trong đó, mẫu số luôn khác 0. Các phép tính với phân số là:

Phân số trong chương trình toán lớp 4 (Nguồn ảnh: Sưu tầm internet)

 • Phép cộng: cần đưa các phần số về cùng mẫu rồi thực hiện phép cộng trên tử số. Nếu cùng với số tự nhiên cần viết số tự nhiên dưới dạng phân số rồi thực hiện phép tính. Trong phép cộng các phân số có tính chất giao hoán và tính chất liên kết như số tự nhiên. 

Ví dụ: 

37+27=3+27=57

 

 • Phép trừ phân số cũng cần được quy đồng về cùng mẫu số rồi lấy tử số trừ tử số.

Ví dụ: 

79-29=7-29=59

 • Phép nhân phân số: lấy tử số nhân với tử số và mẫu số nhân với mẫu số. Trong đó, phép nhân phân số có tính chất giao hoán, liên kết, tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng, hiệu 2 phân số nhân với 1 phân số, nhân phân số với 0 như phép tính với số tự nhiên. 
Xem thêm bài viết hay:  TOP 7 địa điểm cắm trại Đà Lạt đẹp hút hồn được nhiều người săn đón hiện nay

Ví dụ: 

46×23=4 x 26 x 3=818

 • Phép chia phân số: lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. 

Ví dụ: 

ab:cd=abxdc=a x db x c

Tỉ số và các bài toán liên quan tới tỉ số

Trong chương trình dạy học môn toán lớp 4 sẽ có chương trình tri thức về tỷ số với các bài toán liên quan như:

 • Tìm 2 số lúc biết tổng và tỉ số 2 số.
 • Tìm 2 số lúc biết hiệu và tỉ số 2 số.

Ví dụ: Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là

35

. Tìm hai số đó.

→ Đáp án: 

Lập sơ đồ cho bài toán:

Tổng hợp kiến thức cơ bản Toán lớp 4 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Trị giá của một phần là:24 : 2 = 12

Số nhỏ là: 12 × 3 = 36

Số lớn là: 12 × 5 = 60

Ôn tập các đại lượng

Trong tri thức học toán lớp 4 về phần đại lượng sẽ có những tri thức cơ bản sau:

 • Đơn vị đo độ dài: km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Trong đó, 2 đơn vị đo liền nhau gấp nhau 10 lần. Ví dụ: 1200m = 1.2 km
 • Đơn vị đo khối lượng: tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g. Trong đó, 2 đơn vị đo liền nhau gấp nhau 10 lần. Ví dụ: 1 tấn = 1000 kg
 • Đơn vị đo diện tích: km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2. Trong đó, 2 đơn vị đo liền nhau gấp nhau 100 lần. Ví dụ: 1m2 = 100 dm2
 • Đơn vị đo thể tích: 1m3, dm3, cm3. Trong đó, 2 đơn vị đo liền nhau gấp nhau 1000 lần. Ví dụ: 1m3 = 1000 dm3

Ôn tập về số trung bình cộng

Để tìm trung bình cộng của dãy số lúc học toán lớp 4, các con cần tính tổng của các số rồi chia tổng cho số các số hạng.

Ví dụ: Tính trung bình cộng của 10 + 20 + 30. 

→ Đáp án: Trung bình cộng của 10 + 20 + 30 là (10 + 20 + 30)/3 =20.

Còn lúc muốn tìm tổng của các số, ta lấy trung bình cộng các số nhân với số các số hạng.

Ví dụ: Tìm tổng của các số biết trung bình cộng của các số là 15 và có 3 số hạng.

→ Đáp án: Tổng các số là 15 x 3 = 45.

Bài toán rộng rãi nhất liên quan tới trung bình cộng là tìm 2 số lúc biết tổng và hiệu 2 số. Theo đó, số lớn = (tổng + hiệu) : 2. Số nhỏ = (tổng – hiệu) : 2.

Ôn tập về số trung bình cộng trong toán lớp 4 (Nguồn ảnh: Sưu tầm internet)

Hình bình hành và diện tích hình bình hành

Hình bình hành là hình có 2 cạnh đối diện song song và bằng nhau. Trong đó, chu vi hình bình hành = tổng của độ dài 4 cạnh. Diện tích hình bình hành = độ dài đáy x chiều cao.

Ví dụ hình bình hành có chiều cao 4cm, cạnh đáy 5cm, tính diện tích hình bình hành

→ Đáp án: Diện tích hình bình hành là: 5 x 4 = 20 (cm2)

Hình thoi và diện tích hình thoi

Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau, trong đó 2 cạnh đối diện nhau sẽ song song với nhau. Đây là hình bình hành đặc trưng. Chu vi hình thoi bằng độ dài 1 cạnh x 4. và Diện tích hình thoi = tích độ dài 2 đường chéo : 2.

Tỉ lệ bản đồ

Lúc dạy toán lớp 4 cho con, bố mẹ cần chú ý tới tri thức tỉ lệ bản đồ. Trong đó, tỉ lệ của bản đồ là tỉ số giữa 1 khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực tiễn.

Ví dụ: trên bản đồ nước Việt Nam ghi tỉ lệ 1: 10.000.000. Tức là bản đồ đã thu nhỏ hình ảnh quốc gia lại 10.000.000 lần hay 1cm trên bản đồ ứng với 10.000.000 cm (100km) trên thực tiễn.

Tỷ lệ bản đồ khi học toán lớp 4 (Nguồn ảnh: Sưu tầm internet)

Hướng dẫn cách dạy toán lớp 4 cho nhỏ tại nhà hiệu quả

Lúc dạy học toán lớp 4 cho nhỏ, các bậc phụ huynh cần chú ý tới những vấn đề sau để giúp con học hiệu quả nhất.

Giúp con ghi nhớ và nắm chắc tri thức cơ bản

Muốn con có thể học tốt toán lớp 4, làm được các bài tập thì bố mẹ nên giúp con ghi nhớ và nắm chắc tri thức cơ bản. Lúc các con đã nắm được chắc các tri thức cơ bản thì nhỏ có thể dễ dàng vận dụng các công thức vào giải bài tập, giải được bài tập một cách nhanh chóng nhất.

Xem thêm bài viết hay:  Cách kích hoạt nền tối cho Google Docs

Trong đó, bố mẹ có thể nhắc các con nắm vững lý thuyết bằng cách:

 • Hệ thống hóa tất cả các tri thức ra giấy vì 1 lần viết là 1 lần nhớ
 • Chú ý nghe giảng trên lớp
 • Siêng năng làm các bài tập vận dụng
 • So sánh các tri thức tương quan.

Yêu cầu nhỏ đọc kỹ đề bài và yêu cầu bài trước lúc giải bài toán

Để các con học giỏi toán lớp 4, bố mẹ cần yêu cầu các con đọc kỹ đề bài và yêu cầu của đề bài trước lúc con giải toán. Bởi có nhiều bạn nhỏ hiện nay khá cẩu thả trong việc đọc đề bài, bỏ qua những thông tin, dữ liệu quan trọng. Vì thế nhưng mà lúc làm bài tập các con thường khá bối rối, ko biết làm hoặc làm sai.

Bố mẹ nên yêu cầu con đọc kỹ đề bài (Nguồn ảnh: Sưu tầm internet)

Luyện tập, thực hành giải bài tập toán lớp 4 thường xuyên

Cách dạy toán cho học trò lớp 4 hiệu quả nhất hiện nay chính là luyện tập và thực hành giải bài tập toán thường xuyên. Lúc bố mẹ cho các con làm nhiều bài tập thuộc các dạng bài không giống nhau sẽ tạo điều kiện cho các con có thể nắm bắt cách giải các dạng bài dễ dàng và thuần thục kỹ năng tính toán. 

Từ đó các nhỏ sẽ nắm chắc và trau dồi thêm nhiều tri thức. Đây chính là nền tảng giúp các con lúc đi thi sẽ ko thấy bỡ ngỡ.

Giúp con ghi nhớ các bước giải với các dạng bài tập không giống nhau

Trong tri thức lớp 4 môn toán, các con sẽ học rất nhiều dạng toán. Với mỗi dạng bài tập sẽ có những phương pháp giải không giống nhau.

Bố mẹ cần giúp các con nắm được các thông tin đặc trưng của từng dạng toán, hiểu những công thức này thì mới có thể giải từng dạng bài dễ dàng.

Lúc hướng dẫn con học toán lớp 4, bố mẹ nhắc nhở con làm bài theo đúng trình tự, tuyệt đối ko nhảy cóc, bỏ bớt các quá trình. Điều này sẽ giúp các con tạo nên được thói quen để lúc đi thi làm bài đúng đáp án.

Hướng dẫn con một số mẹo giải toán lớp 4 nhanh, chuẩn xác

Cách dạy toán lớp 4 hiệu quả hiện nay chính là bố mẹ nên hướng dẫn con một số mẹo giải toán nhanh. Những mẹo này sẽ giúp các con học toán ko cảm thấy nhàm chán và cũng kích thích sự thông minh của các con hơn.

Mẹo học toán dễ dàng (Nguồn ảnh: Sưu tầm internet)

Lên sơ đồ tư duy toán lớp 4 giúp con học dễ hiểu hơn

Dạy học môn toán lớp 4 cho nhỏ, các bậc phụ huynh nên hướng dẫn các nhỏ cách lập sơ đồ tư duy. Học toán với sơ đồ tư duy rất hiệu quả, giúp các con luôn cảm thấy dễ hiểu. Trong đó, những ưu điểm của sơ đồ tư duy là:

 • Giúp con ghi nhớ tri thức một cách logic nhất
 • Sơ đồ tư duy giúp các con tăng trưởng tư duy
 • Tăng khả năng thông minh của các nhỏ
 • Sơ đồ tư duy giúp các con luôn có hứng thú với môn toán

Cho nhỏ học toán lớp 4 liên hệ với thực tiễn nhiều hơn

Lúc dạy nhỏ học, bố mẹ cũng nên vận dụng cách dạy học trải nghiệm môn toán lớp 4 cho con. Tức là các bậc phụ huynh sẽ dạy con học cách học liên hệ với thực tiễn. 

Cách học này sẽ giúp các con có thể tiếp thu tri thức mọi lúc, mọi nơi. Bố mẹ có thể vận dụng các câu hỏi như yêu cầu nhỏ tính độ dài quãng đường, tính trọng lượng,…

Cách học toán lớp 4 hiệu quả nhờ tham gia nhiều cuộc thi

Cách dạy con toán lớp 4 khá hiệu quả nữa là các bậc huynh nên cho con tham gia các cuộc thi. Những cuộc thi này sẽ tạo điều kiện cho các con cọ xát với các tri thức nhiều hơn, nắm chắc tri thức hơn. 

Thậm chí, thỉnh thoảng trong các cuộc thi cuối kỳ, bài rà soát các con có thể bắt gặp các dạng bài tập đã làm trong các cuộc thi. Bố mẹ nên đăng ký cho con thi Violympic, Vioedu, Toán Titan,…

Cho bé tham gia các cuộc thi toán học (Nguồn ảnh: Sưu tầm internet)

Dạy học tăng trưởng năng lực môn toán lớp 4 cho nhỏ

Lúc dạy các con học toán lớp 4, các bậc phụ huynh nên chú ý tới việc cho con thực hành các bài tập để tăng trưởng năng lực môn toán. Bố mẹ có thể cho con làm các bài tập bổ trợ, bài tập tăng lên để rèn luyện cho nhỏ tư duy logic toán học,…

Xem thêm bài viết hay:  TOP 10 khách sạn sông Hàn Đà Nẵng view cực đẹp, cực chill

Cách học giỏi môn toán lớp 4 nhờ học nhóm cùng bè bạn

Một phương pháp luyện học toán lớp 4 khá hiệu quả hiện nay nữa nhưng mà các bậc phụ huynh nên chú ý đó chính là cho con học cùng nhóm bè bạn. Việc để nhỏ học cùng nhóm bạn sẽ giúp các con hứng thú hơn.

Đặc trưng, phương pháp học này sẽ giúp nhỏ có thể tăng trưởng tư duy thông minh. Các bạn nhỏ lúc học cùng nhau có thể trao đổi và thảo luận để đưa ra những lời giải riêng. Và đặc trưng là các bạn học tốt hơn trong nhóm có thể hỗ trợ kèm cặp các bạn học kém hơn.

Luôn thay đổi phương pháp học toán lớp 4 mới để tạo sự hứng thú cho nhỏ

Việc thay đổi phương pháp học toán mới là điều cần thiết để khơi dậy sự hứng thú trong nhỏ. Bố mẹ có thể thử vận dụng hình thức vừa học vừa chơi kế bên cách dạy học truyền thống trên trường, lớp. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các con ko hề thấy bị sức ép lúc nhắc tới môn Toán.

Thay đổi phương pháp học toán lớp 4 (Nguồn ảnh: Sưu tầm internet)

Dạy con học toán lớp 4 với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị cùng Trường THCS – THPT Âu Lạc Math

Để cùng con học toán lớp 4 hiệu quả, bố mẹ nên lựa chọn Trường THCS – THPT Âu Lạc Math làm người bạn đường cùng các nhỏ. Trường THCS – THPT Âu Lạc Math được biết tới là một trong những ứng dụng học Toán hiệu quả số 1 hiện nay.

Trường THCS – THPT Âu Lạc Math có thể giúp các con học toán lớp 4 hiệu quả hơn nhờ nội dung biên soạn bám sát chương trình giáo dục phổ thông cùng các phương pháp dạy học tích cực, kích thích sự thông minh cho các con.

Học toán cùng <b>Trường THCS – THPT Âu Lạc</b> Math (Nguồn ảnh: Sưu tầm internet)

Lúc học với Trường THCS – THPT Âu Lạc Math, nhỏ sẽ ko bao giờ cảm thấy chán vì hệ thống đưa ra rất nhiều hoạt động thông qua việc cho nhỏ đặt câu hỏi để hiểu rõ vấn đề hay học thông qua các trò chơi cũng như làm bài tập trong sách bổ trợ tăng lên,…

Đồng thòi, tại Trường THCS – THPT Âu Lạc Math đưa hơn 60 chủ đề Toán học thuộc 7 chuyên đề lớn giúp các con có thể tiếp cận được với nguồn tri thức nhiều chủng loại nhất và thấy sự liên kết giữa tri thức các lớp, các khối.

Một số xem xét lúc bố mẹ dạy nhỏ học toán lớp 4 tại nhà

Lúc dạy nhỏ học toán lớp 4 tại nhà, bố mẹ nên xem xét tới một số vấn đề như:

 • Ko ép nhỏ học quá nhiều nhưng mà nên liên kết với thời kì ngơi nghỉ khoa học để con ko bị sức ép.
 • Bố mẹ nên tạo ko gian học tập thoải mái cho nhỏ, có thể cho nhỏ học mọi lúc mọi nơi chứ ko nên rèn con vào phạm vi, học lúc nào cũng phải ngồi vào bàn.
 • Lúc dạy con học, bố mẹ nên liên kết sử dụng dụng cụ trực quan để giúp con dễ hiểu hơn.

Xem thêm: Tổng hợp các dạng toán phép nhân lớp 3 muốn nhỏ học tốt đừng nên bỏ qua

Trên đây là những san sớt về cách học toán lớp 4 sao cho hiệu quả nhất. Kỳ vọng với những san sớt này, các bậc phụ huynh sẽ giúp các bạn nhỏ thích thú môn Toán hơn và học toán đạt kết quả cao.

[rule_{ruleNumber}]

#Dạy #nhỏ #học #toán #lớp #tại #nhà #bố #mẹ #đã #biết #cách #giúp #nhỏ #học #vui #học #tốt

Bạn thấy bài viết Dạy bé học toán lớp 4 tại nhà, bố mẹ đã biết cách giúp bé học vui học tốt? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Dạy bé học toán lớp 4 tại nhà, bố mẹ đã biết cách giúp bé học vui học tốt? bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Dạy bé học toán lớp 4 tại nhà, bố mẹ đã biết cách giúp bé học vui học tốt?

Viết một bình luận