Cụm từ As far as is concerned nghĩa là gì?

Ý nghĩa của cụm từ “As far as being” là gì?

Đầu tiên, hãy cùng Trường THCS – THPT Âu Lạc tìm hiểu về cụm từ “As far as I’m Land” nhé.

1. Cụm từ As Far As I’m Concerned nghĩa là gì?

“As Far As I’m Concerned” là một cụm từ được hiểu theo nghĩa nó được sử dụng khi bạn đưa ra ý kiến ​​của mình về một điều gì đó, đặc biệt khi điều này có thể khác với ý kiến ​​của người khác. Bạn có thể sử dụng cụm từ As Far As I’m Concerned này trong nhiều câu giao tiếp bằng tiếng Anh. Do đó, việc nắm vững cụm từ As Far As I’m Concerned là một điều cần thiết.

– Ý nghĩa tiếng Anh: Theo như tôi quan tâm / quan tâm đến, liên quan đến, có liên quan.

– Tương tự với nghĩa trên, cụm từ “As far as being” có nghĩa là liên quan đến vấn đề.

Ví dụ:

+ Theo tôi, vấn đề này đã kết thúc và được giải quyết.

Theo như tôi được biết, vấn đề này đã kết thúc và đã được giải quyết.

+ Điều đó tốt thôi, theo như họ quan tâm.

Điều đó tốt, theo như họ có liên quan.

2. Cấu trúc của cụm từ As Far As I’m Concerned trong câu tiếng Anh.

Theo như tôi quan tâm + một cái gì đó

Ví dụ:

+ Như bạn có thể thấy, không có lý do gì để chờ đợi, theo như tôi được biết.

Xem thêm bài viết hay:  Chất lỏng phi Newton là gì?

Như bạn có thể thấy, không có lý do gì để chờ đợi, theo như tôi được biết.

+ Lisa nói rằng Đối với những công ty lớn đó, chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ khác mà họ có thể dẫm lên.

Lisa nói rằng Đối với những công ty lớn đó, chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ khác mà họ có thể bước vào.

3. Một số từ liên quan đến cụm từ As Far As I’m Concerned trong câu tiếng Anh.

Cụm từ

Ý nghĩa của từ/cụm từ

AS FAR AS IN ME LIES

trong khả năng của tôi

Theo như một cái gì đó có liên quan

Về những gì bị ảnh hưởng

Xa như nơi mắt có thể nhìn thấy

mãi mãi đến chân trời

Như xa trở lại như

càng xa, càng lùi/lùi

Nhanh như chân của một người có thể mang một người

nhanh nhất tôi có thể

Vững chắc/rắn như đá

rắn như đá

Phẳng như bánh kếp

phẳng như cái bánh kếp/chỉ cái gì đó rất phẳng

4. Xa đến mức nào?

As far as là một cụm từ trong tiếng Anh thường xuất hiện trong các bài thi TOEIC và xuất hiện trong văn viết trang trọng. As far as có nghĩa là “xa như”, “xa như”.

5. Cách dùng cụm từ as far as

Có rất nhiều cách sử dụng khác nhau, dưới đây sẽ là hướng dẫn những cách sử dụng phổ biến và thông dụng nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh.

Xem thêm bài viết hay:  Cao độ là gì?

– As far as sb/sth được quan tâm: Về mặt…

Ví dụ: Về mặt bác sĩ thì hiện tại có quá nhiều bệnh nhân – về mặt bác sĩ thì có rất nhiều bệnh nhân

– Về mức độ: tốt nhất, không thể tốt hơn

+ Đó là một cuốn sách hay.

Đó là cuốn sách tốt nhất bao giờ hết.

– As far as I can see: Theo như tôi có thể thấy

Nhớ để nguồn bài viết: Cụm từ As far as is concerned nghĩa là gì? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận