Cụm từ As far as I know nghĩa là gì?

Ý nghĩa của cụm từ “Theo như tôi biết”?

Theo tôi được biết, hai người này…

1. THEO CHIỀU TÔI BIẾT CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

As far as I know là một thành ngữ được sử dụng rất phổ biến cả trong văn viết lẫn giao tiếp hàng ngày với nghĩa là “Theo như tôi biết”. Thành ngữ này thể hiện sự chắc chắn khi bạn biết được thông tin về một sự kiện, sự kiện nào đó.

2. VÍ DỤ SỬ DỤNG THEO TỪNG BIẾT CỦA TÔI

+ Theo như tôi biết, Alan sẽ không đến vào ngày mai.

Theo như tôi biết, Alan sẽ không đến cho đến ngày mai.

+ Theo như các bác sĩ cho biết thì bạn tôi không bị đột quỵ.

Theo như các bác sĩ có thể nói, bạn tôi không bị đột quỵ.

+ Tôi không ưa mấy ông này, và theo tôi biết thì họ chưa làm gì cả.

Tôi không thích những người này, và theo như tôi biết thì họ chẳng làm được gì cả.

+ Nó không phổ biến lắm, và theo như tôi biết, tất cả các từ chứa nó đều là từ vay mượn của tiếng Trung Quốc.

Nó không phổ biến lắm, và theo như tôi biết, tất cả các từ có chứa nó đều là từ vay mượn của Trung Quốc.

3. BIẾT LÀ GÌ? CÁCH SỬ DỤNG BIẾT

3.1 Biết là gì?

– Biết có nghĩa là biết, biết, biết về ai đó/cái gì, biết, phân biệt, biết,

Xem thêm bài viết hay:  Ăn lông ở lỗ là gì?

– Thì quá khứ còn có nghĩa là biết điều gì đó, đã trải qua điều gì đó

3.2 Cách sử dụng Biết

– biết làm thế nào + nguyên mẫu

+ Know không được theo sau bởi một nguyên mẫu trực tiếp. Ta dùng cấu trúc know how to. Ví dụ: Tôi biết cách làm món trứng tráng kiểu Tây Ban Nha. (Tôi biết cách làm món trứng tráng kiểu Tây Ban Nha.)

– tân ngữ + nguyên thể

+ Trong văn phong trang trọng, know đôi khi có tân ngữ + động từ nguyên thể. Ví dụ: Họ biết anh ta là một tên tội phạm nguy hiểm. (Họ biết anh ta là một tên tội phạm nguy hiểm.)

– Cấu trúc bị động tương đương khá phổ biến trong văn viết trang trọng. Ví dụ: Anh ta được biết đến là một tên tội phạm nguy hiểm.(Anh ta được biết đến là một tên tội phạm nguy hiểm.)

– Trong văn phong ít trang trọng hơn, mệnh đề that (that-clause) thường được dùng. Ví dụ: Họ biết rằng anh ta là một tên tội phạm nguy hiểm. (Họ biết rằng anh ta là một tên tội phạm nguy hiểm.)

– Know còn có nghĩa là ‘kinh nghiệm’ trong cấu trúc chung I’ve never known + tân ngữ; Có thể có dạng không có từ nguyên thể trong tiếng Anh Anh. Ví dụ: I’ve never known it (to) rain like this. (Tôi chưa từng biết trời sẽ mưa như thế này.)

Nhớ để nguồn bài viết: Cụm từ As far as I know nghĩa là gì? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận