Chuẩn bị đón mừng ngày Đức Phật thành đạo (8-12 âm lịch)

Bạn đang xem: Chuẩn bị mừng ngày Phật thành đạo (8-12 âm lịch) tại aulacschool.vn

Theo nghĩa thông thường, Đạo là con đường, cũng như thuyết độc thần là con đường duy nhất. Đạo còn có nghĩa là lộ trình, nguyên tắc mà con người có bổn phận tuân theo trong đời sống xã hội.

Theo nghĩa thông thường, Đạo là con đường, cũng như thuyết độc thần là con đường duy nhất. Đạo còn có nghĩa là lộ trình, nguyên tắc mà con người có bổn phận tuân theo trong đời sống xã hội.

Sau khi xuống tóc, ẩn sĩ Cù Đàm đã nhiều năm tầm sư học đạo và tu khổ hạnh trong rừng sâu, để tìm đường thoát ly sanh tử. Anh ấy đã nhận được những lời dạy từ những nhà hiền triết nổi tiếng như Kalama, Ramaputta và đạt đến trình độ tâm linh giống như họ. Tuy nhiên, Ngài biết rằng trên cõi trời cao nhất, tưởng và không tưởng không phải là cứu cánh của sự giải thoát vì nó vẫn còn trong Tam giới.

Cuối cùng, anh thấy rằng mình chỉ nên tìm cách học hỏi bên trong mình chứ không phải bên ngoài. Tinh tấn thiền định dưới cội bồ đề, Ngài đắc quả vô thượng vào đêm thứ 49, khi sao mai vừa mọc. Từ đó, Gotama ẩn dật trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và đêm lịch sử đó được gọi là Đêm giác ngộ.

Vậy Thanh Đảo là gì? Theo nghĩa thông thường, Đạo là con đường, cũng như thuyết độc thần là con đường duy nhất. Đạo còn có nghĩa là lộ trình, nguyên tắc mà con người có bổn phận nêu cao và tuân theo trong đời sống xã hội (1) . Trong một tôn giáo, một tôn giáo vừa là tổ chức, vừa là nội dung giáo lý của tôn giáo đó, như Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo v.v… đều có tổ chức giáo hội và hệ thống giáo lý để hướng dẫn môn đồ tu tập. luyện tập. Bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy năm anh em Kiều Trần Như là Tứ diệu đế, trong đó phần cuối là Đạo đế. Đạo cũng là một pháp môn chân chính hữu hiệu đưa hành giả đến cảnh giới an lạc giải thoát luân hồi.

Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có tánh giác, đó là chân tâm vượt lên trên mọi đối lập. Đồng tri giác ở muôn loài, thể hiện qua sáu căn.

Với những ý nghĩa trên, Đạo là tùy thuộc vào ý thức, nên nó vẫn nằm trong vòng phản kháng. Chẳng hạn, tôn giáo của con người thay đổi theo phong tục của từng vùng, từng thời kỳ, từng xu thế xã hội. Như ở các nước phương Tây, khi con cái đến tuổi trưởng thành thường ở riêng, cha mẹ già được gửi vào viện dưỡng lão; Nhưng người phương Đông cho rằng “Tam tứ đại đồng đường” (Ba bốn thế hệ cùng ở một nhà) là phúc khí của gia đình. Trước đây, người phụ nữ theo lễ giáo tam tòng, tứ đức, chỉ biết ở nhà chăm sóc chồng con; nhưng ngày nay, phụ nữ tham gia chính trị, kinh tế, khoa học cũng thành công như nam giới. Trong thời giáo pháp đầu tiên, Đức Phật dạy về Ngũ Thừa (2), mục đích tối thượng là làm lành lánh dữ, lìa phiền não cầu an, giải thoát sanh tử, chứng Niết Bàn. Cũng vậy, phân biệt ác ác nên tránh, thiện nên làm, luân hồi là nhàm chán và Niết bàn là cảnh giới thanh tịnh đáng hướng tới…

Xem thêm bài viết hay:  Kể chuyện bài Mồ côi xử kiện trang 141 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Riêng với Thiền gia, Đạo mang một ý nghĩa khác, một chân trời khác. Trong hội Linh Sơn, khi Đức Phật cầm cành sen và dùng đôi mắt màu hoa sen xanh nhìn quanh, tất cả đều ngạc nhiên, chỉ có Tôn giả Kassapa mỉm cười. Đức Phật xác nhận Hòa Thượng trở thành Đệ Nhất Tổ Thiền Tông kể từ lúc đó. Thiền sinh Nghĩa Huyền một hôm trong pháp hội của Tổ Hoàng Bá hỏi Ngài: Thế nào là tư tưởng chủ đạo của đạo Phật? Yến không trả lời mà đưa cây gậy. Ba lần bị hỏi, ba lần bị đánh. Cho đến khi tỉnh ngộ qua Hòa thượng Đại Ngu, thầy Nghĩa Huyền mới diễn giải bằng… con thoi ở phần chú thích! Và thiền phái Lâm Tế do ông sáng lập đã tồn tại cho đến ngày nay. Phải chăng Đạo trong nhà Thiền được tượng trưng bằng bông hoa, bằng ngọn roi, bằng những lời thoạt nghe chẳng có ý nghĩa gì? Và phải chăng, “Thành Đạo” là có Đạo để thành tựu; Trước khi tu tôi không có, khi tôi trưởng thành thì Đạo có xuất hiện không? Khi chưa đắc Đạo, tôi là phàm phu; Khi tôi trở thành một Đạo sĩ, tôi trở thành một người hoàn toàn khác với vẻ ngoài thanh tao và hào quang rực rỡ? Tất nhiên không thể hiểu theo trí tưởng tượng bay bổng như cũ được.

Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có tánh giác, đó là chân tâm vượt lên trên mọi đối lập. Đồng tri giác ở muôn loài, thể hiện qua sáu căn. Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh… nhưng không nghĩ phân biệt thiện ác, tánh giác hiện tiền, không cần tìm đâu xa. Nhãn thông tức là bồ đề cũng vậy. Phàm phu chúng ta luôn chạy theo ngoại cảnh, tạo nghiệp thiện ác rồi trôi lăn trong lục đạo sanh tử, mà nhà Phật gọi đó là ma nhân duyên. Ngược lại, Nhị thừa sợ ngoại cảnh nên cố tránh duyên, tích tập sáu căn, diệt vọng tưởng. Bồ tát không rơi vào hai cực đoan này. Các ngài biết nhân quả không thật nên tùy duyên mà xuất hiện trong các cõi vì chúng sinh. Các Ngài không tạo duyên, không trốn tránh mà thấu triệt, đồng thời nhận ra chân lý vĩnh hằng, bình đẳng tuyệt đối, không hơn không kém ở nơi thánh địa. Chân lý đó không có hình tướng nên không thể nắm bắt được, không phải là sản phẩm của ý thức nên không thể tưởng tượng hay mô tả, không thể tìm trong kinh sách hay biện luận để vượt qua. Nó là ta nên ta không thể tìm nó bên ngoài, mà chỉ thấy nó bằng trực giác, khi tâm thanh tịnh và thường hằng. Tùy theo tính chất, công dụng và nhận thức của nhà thực chứng mà gán cho nó một cái tên (Phật tánh, Chân tâm, Ông chủ, Diện mạo, v.v.), thực ra nó không có tên. Và ở đây chúng tôi gọi nó là Tao.

Xem thêm bài viết hay:  Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi vẫn phải ăn nhờ lương hưu của vợ

Xưa thiền sư Vân Hỷ tìm Bồ Tát Văn Thù trên Ngũ Hành Sơn, nhưng Ngài không biết Bồ Tát. Khi đắc đạo, thấy bồ tát xuất hiện trên nồi cháo đang sôi, ông liền đánh đập không nể nang. Vì thấy tâm Phật của chính mình rồi thì không cầu Phật ở ngoài nữa. Người tu chúng ta cũng vậy, trước hết phải chuyển tâm xấu thành thiện, nhưng mục đích cuối cùng là có tâm Phật vĩnh hằng đó. Đạo của Thiền chỉ ở trong tâm, nhận ra và sống trọn vẹn với bản tâm, đó là Giác ngộ. Cho nên, tu Đạo là tu tâm, đắc Đạo là có tâm trong sáng, ngộ Đạo là có tâm trong sáng, đắc Đạo là thành tựu nơi tâm, không nơi nào khác. Từ trước đến sau vẫn là một người, tướng mạo không thay đổi, không ngồi trên hoa sen, nhưng tâm lại có sự thay đổi vi diệu. Đó là “Rắn hóa rồng không đổi vảy”.

Đức Phật nói: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Lời dạy đó là đứng trên Phật quả. Nhưng theo duy thức của kinh Lăng Già thì “Tất cả chúng sinh đều đã là Phật”, tức là nhằm vào chư Phật. Đã là Phật, vì chúng sinh nào cũng có trí tuệ của Như Lai. Như người hành khất trong kinh Pháp Hoa không biết mình có hạt châu trong áo nên phải sống đời phiêu bạt. Khi bạn có thể, hãy lấy nó ra và sử dụng, bạn sẽ trở nên giàu có và giàu có. Hạt giống Đạo có sẵn trong tâm, chỉ vì quên mê, nhớ là ngộ.

Xem thêm bài viết hay:  ‘Cáo chết ba năm quay đầu về núi’ – câu thành ngữ mang triết lý sống của những người con xa nhà

Đức Phật thành đạo tại cội nguồn Tất Đạt Đa cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng câu chuyện tìm đường của Ngài vẫn là bài học lớn cho những người học Phật chúng ta. Khi mới bắt đầu tu tập, chúng ta cần có một người thầy hướng dẫn đi đúng đường để không bị lạc lối. Đang trong thời kỳ dụng công, chúng ta cũng cần có những vị thầy hướng dẫn, sửa sai để không sa vào những cám dỗ của ma ngoại. Nhưng vấn đề tỉnh thức thì khác, hành giả tự mình nỗ lực, phải tự mình chứng ngộ tâm Phật, không ai làm thay cho ai được.

Hiểu và tin rằng mình có khả năng thành Phật, chúng ta có sự vững vàng trên đường tu. Chúng ta không tìm Phật bên ngoài, không tin có thế lực phù hộ, mà chỉ tin trong tâm mình có người thích hợp thành Phật. Nếu chúng ta nhất tâm nhất tâm tiến hành Phật pháp mà không khởi niệm thì khi gặp thiên thời địa lợi, quả báo sẽ tự nhiên xuất hiện. Bấy giờ tôi mới hiểu và cảm kích công ơn sâu xa của lời Phật dạy khi cầm cành sen, hay trượng của Tổ Hoàng Bá khi đánh đệ tử ba tấc đất Nghĩa Huyền.

Vì vậy, cuối cùng, Tỉnh thức là nhìn thấy và sống con người thật của bạn.

Bạn thấy bài viết Chuẩn bị mừng ngày Phật thành đạo (8-12 âm lịch) đã khắc phục được vấn đề bạn tìm hiểu chưa?, nếu chưa, mời bạn bình luận thêm về bài Chuẩn bị mừng ngày Phật thành đạo (8-12 âm lịch) bên dưới để aulacschool.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Kiến thức phổ thông#Chuẩn bị #đón lễ #lễ kỷ niệm #ngày #Phật #đến #đạo #âm lịch #

Bạn thấy bài viết Chuẩn bị đón mừng ngày Đức Phật thành đạo (8-12 âm lịch) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Chuẩn bị đón mừng ngày Đức Phật thành đạo (8-12 âm lịch) bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Chuẩn bị đón mừng ngày Đức Phật thành đạo (8-12 âm lịch)

Viết một bình luận