Chính sách kinh tế là gì?

Câu trả lời chuẩn nhất cho câu hỏi: “Chính sách kinh tế là gì?” và phần mở rộng thú vị của chính sách kinh tế được Top Solutions biên soạn là tài liệu hay cho các em học sinh tham khảo.

Chính sách kinh tế là gì?

– Chính sách kinh tế tiếng Anh là Economic policy.

Chính sách kinh tế là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các hành động của chính phủ nhằm gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia.

Nói một cách đơn giản, chính sách kinh tế là hành động của chính phủ nhằm đạt được một hoặc nhiều mục tiêu kinh tế.

– Một số ví dụ về các hành động của chính phủ bao gồm: Đặt mức thuế, đặt lãi suất và chi tiêu của chính phủ….

Kiến thức sâu rộng về Chính sách kinh tế

1. Các loại chính sách kinh tế

– Chính sách kinh tế bao gồm một số loại chính, đó là: chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách điều tiết hoạt động kinh tế, chính sách kinh tế đối ngoại và chính sách phát triển kinh tế.

+ Chính sách kinh tế vĩ mô

– Chính sách kinh tế vĩ mô là chính sách kinh tế nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và đạt được toàn dụng lao động. Hai chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Có thể có một số chính sách kinh tế khác cũng tác động đến kinh tế vĩ mô như chính sách thương mại (hạn ngạch, thuế quan) nhưng mục đích chính không phải là ổn định kinh tế vĩ mô nên không được xem xét. coi là chính sách kinh tế vĩ mô.

Xem thêm bài viết hay:  1 Ha (Hecta) bằng bao nhiêu m2 – Các đơn vị diện tích thường dùng

– Chính sách kinh tế vĩ mô còn được gọi là chính sách quản lý tổng cầu vì nó tác động đến phía cầu của nền kinh tế.

– Chính sách kinh tế vĩ mô được chủ nghĩa Keynes khuyến nghị nhưng bị chủ nghĩa kinh tế tân tự do bác bỏ.

Chính sách điều tiết kinh tế: Chính sách điều tiết hoạt động kinh tế có mục tiêu điều tiết các hoạt động kinh tế vì những lý do nhất định, chẳng hạn như bảo vệ doanh nghiệp nhà nước hoặc chống độc quyền. , bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, v.v. Chính sách này có thể bao gồm các biện pháp hành chính như luật và quy định, hoặc bao gồm các biện pháp kinh tế dựa trên lãi suất, thuế, biểu phí, v.v..

+ Chính sách kinh tế đối ngoại: Chính sách kinh tế đối ngoại liên quan đến mở cửa nền kinh tế. Nó bao gồm các chính sách thương mại và chính sách tài khoản vốn.

Chính sách phát triển kinh tế: Chính sách phát triển kinh tế là hành động của chính phủ tác động đến các cơ chế văn hóa, xã hội, kinh tế và thể chế để đạt được tiến bộ kinh tế.

2. Chức năng của chính sách kinh tế

Hiện tại, có ba phương pháp Chính phủ sử dụng để thực hiện nhiệm vụ này. Đó là:

– Thứ nhất, chức năng phân bổ: Chức năng phân bổ xoay quanh ngân sách của chính phủ. Điều này có nghĩa là Chính phủ cần quyết định cách chi tiền sao cho có lợi cho nền kinh tế. Ví dụ, dành ngân sách để tài trợ cho chăm sóc sức khỏe và tạo công ăn việc làm.

Xem thêm bài viết hay:  Axit axetic là gì? Axit etanoic là gì?

– Thứ hai, chức năng ổn định: Chức năng ổn định là chức năng giúp kiểm soát lãi suất và lạm phát. Chức năng ổn định giúp tăng tỷ lệ việc làm hoặc giúp nền kinh tế đạt trạng thái toàn dụng lao động.

– Thứ ba, chức năng phân phối: Chức năng phân phối xoay quanh thuế. Khi chính phủ đưa ra các quyết định về thuế cũng sẽ cần xem xét mức thuế nào sẽ phù hợp với từng tầng lớp kinh tế.

3. Mục tiêu của chính sách kinh tế

Có ba nhiệm vụ mà một chính sách kinh tế hy vọng đạt được.

Tăng trưởng kinh tế: Điều này đơn giản có nghĩa là tăng tiền lương và thu nhập theo thời gian.

– Toàn dụng lao động: Để đạt được toàn dụng lao động trong một nền kinh tế, mọi cá nhân muốn làm việc phải có khả năng kiếm được việc làm.

– Ổn định giá: Có nhiệm vụ giữ cho mặt bằng giá chung không tăng hoặc giảm mạnh. Nói cách khác, mục tiêu của Chính phủ là ngăn chặn lạm phát và/hoặc giảm phát xảy ra.

[ĐÚNG NHẤT]    Chính sách kinh tế là gì?  (ảnh 2)

4. Quy trình xây dựng chính sách kinh tế theo quy định

Hiện nay, quy trình hoạch định chính sách kinh tế được thực hiện theo các bước sau:

– Thứ nhất, thiết lập chương trình nghị sự chính sách

+ Lựa chọn các vấn đề xã hội để đưa vào chương trình nghị sự chính sách.

Xem thêm bài viết hay:  Cẩu lương là gì mà khiến dân tình FA “ghim” trên hot search

+ Đây là những vấn đề cần ban hành chính sách giải quyết để không cản trở sự phát triển của nền kinh tế và là vấn đề bức xúc của xã hội.

– Thứ hai, xây dựng và đề xuất các phương án chính sách

+ Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích xung quanh các vấn đề xã hội nêu trên để đề xuất các phương án, biện pháp phù hợp giải quyết các vấn đề đó.

Bao gồm các hoạt động:

* Phân tích vấn đề

* Xác định mục tiêu cần đạt được khi xây dựng chính sách

* Kế hoạch thiết kế

* Đánh giá cho từng lựa chọn

* Chọn phương án phù hợp nhất

– Thứ ba, luật hóa chính sách

+ Đây là giai đoạn các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc trong văn bản quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của từng cơ quan thực hiện hoạt động thẩm định, thẩm định. Xác minh để phê duyệt/phê duyệt tùy chọn chính sách.

Nhớ để nguồn bài viết: Chính sách kinh tế là gì? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận