Chiến lược “Diễn biến hòa bình” là gì?

Chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động. Chiến lược ra đời trong thời kỳ chiến tranh lạnh trong bối cảnh quốc tế phức tạp. Từ đó đến nay, chiến lược này đã được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động liên tục điều chỉnh, bổ sung để trở thành chiến lược tổng hợp, sử dụng biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu để chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu hỏi: Chiến lược “Diễn biến hòa bình” là gì?

A. Chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động

B. Phương thức chủ yếu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động

C. Thủ đoạn chủ yếu của đế quốc và các thế lực phản động

D. Thủ đoạn cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động

Câu trả lời:

Đáp án đúng: A. Chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động

Chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động.

Lý do chọn đáp án A của thầy Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chiến lược “Diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm mục đích trước hết là lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước tiên tiến. lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa và các nước không theo sự lãnh đạo của chúng từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự. Nội dung chủ yếu của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh… để phá hoại, phá hoại từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. Kích động mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, sắc tộc, khuyến khích tư nhân hóa kinh tế, đa nguyên về chính trị, tạo mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Câu cảm thán là gì? Ví dụ?

Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có xu hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa (capitalist). Thực chất của chiến lược DBHB là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc. Phương thức, thủ đoạn để thực hiện mục tiêu trên rất đa dạng, vừa trắng trợn, tinh vi, vừa công khai, lén lút. ĐCSVN và các thế lực thù địch thường dùng các thủ đoạn như xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Đảng Cộng sản, bôi nhọ chủ nghĩa xã hội, tuyên truyền tư tưởng tư sản, tô đẹp, ca ngợi xã hội tư sản hiện đại; bao vây, cô lập về kinh tế; đồng thời, sử dụng viện trợ để gây sức ép, thao túng, chuyển hóa nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo con đường tư bản chủ nghĩa; lợi dụng chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để kích động, gây mâu thuẫn nội bộ, lôi kéo, mua chuộc những phần tử thoái hóa, tham nhũng, bất mãn, bất đồng chính kiến. quan điểm chống chủ nghĩa xã hội, xây dựng, gieo rắc lực lượng chống chủ nghĩa xã hội từ trong nước xã hội chủ nghĩa.

>>> Tham khảo: Chiến lược “diễn biến hòa bình” bắt nguồn từ đâu?

Nhớ để nguồn bài viết: Chiến lược “Diễn biến hòa bình” là gì? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận