Chế độ chính trị của Nhật Bản hiện nay là gì?

Nhà nước quân chủ lập hiến là hình thức nhà nước tư sản đặc thù, lịch sử và truyền thống của một số nhà nước tư sản. Hệ thống chính trị hiện tại của Nhật Bản là một chế độ quân chủ lập hiến. Tuy nhiên, ngai vàng chỉ mang tính tượng trưng và không có thực quyền. Mọi quyền lực nằm trong tay Quốc hội, đứng đầu là Thủ tướng.

Câu hỏi: Hệ thống chính trị Nhật Bản hiện nay là gì?

A. Chế độ xã hội chủ nghĩa.

B. Cộng hòa tổng thống.

C. Chế độ quân chủ lập hiến.

D. Quân chủ chuyên chế.

Đáp án đúng: C. Quân chủ lập hiến.

Thầy Trường THCS – THPT Âu Lạc giải thích vì sao chọn C

Chế độ quân chủ lập hiến là một hệ thống chính trị trong đó quyền lực của nhà vua (hoàng đế, hoàng hậu, quốc vương…) bị giới hạn bởi quyền lập pháp của quốc hội. Hệ thống chính trị hiện tại của Nhật Bản là một chế độ quân chủ lập hiến. Tuy nhiên, ngai vàng chỉ mang tính tượng trưng và không có thực quyền. Mọi quyền lực nằm trong tay Quốc hội, đứng đầu là Thủ tướng.

– Hệ thống chính trị của Nhật Bản là quân chủ lập hiến

Chính phủ Nhật Bản theo chế độ quân chủ lập hiến, nghĩa là quyền lực của Thiên hoàng bị hạn chế và chủ yếu liên quan đến các nhiệm vụ nghi lễ, như nhiều quốc gia khác được chia thành ba nhánh: lập pháp, hành chính và tư pháp.

Xem thêm bài viết hay:  Cảm xúc tích cực là gì? Sức mạnh khi có cảm xúc tích cực?

Chính phủ hoạt động theo nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp Nhật Bản năm 1947. Nhật Bản là một quốc gia đơn nhất với 47 đơn vị hành chính. Thiên hoàng là nguyên thủ quốc gia, có vai trò nghi lễ và không sở hữu chính phủ; thay vào đó, Nội các gồm các Bộ trưởng và Thủ tướng kiểm soát chính phủ, là nguồn quyền lực của nhánh hành chính, do Thủ tướng thành lập với tư cách là người đứng đầu chính phủ. Người đó được bổ nhiệm bởi Quốc hội và được Hoàng đế bổ nhiệm.

Quốc hội là cơ quan lập pháp lưỡng viện, bao gồm Hạ viện là thượng viện và Hạ nghị viện là hạ viện, các thành viên do nhân dân bầu trực tiếp và là nguồn gốc của chủ quyền. Tòa án tối cao và các tòa án cấp dưới tạo thành nhánh tư pháp, độc lập với nhánh hành chính và lập pháp.

– Khái niệm quân chủ lập hiến

Chế độ quân chủ lập hiến là một hệ thống chính trị trong đó quyền lực của nhà vua (hoàng đế, hoàng hậu, quốc vương…) bị giới hạn bởi quyền lập pháp của quốc hội.

Ở các nước quân chủ lập hiến, quyền lực của nhà vua mang tính hình thức, nghi lễ; Nhà vua với tư cách là nguyên thủ quốc gia, là biểu tượng của quốc gia, trong khi quyền lập pháp được trao cho quốc hội, quyền hành pháp được trao cho chính phủ, và quyền tư pháp được trao cho tòa án.

Xem thêm bài viết hay:  Các đồng bằng lớn ở Châu Á có đặc điểm chung là gì?

Nhà nước quân chủ lập hiến là hình thức nhà nước tư sản đặc thù, lịch sử và truyền thống của một số nhà nước tư sản. Hiện nay, trên thế giới có nhiều nước duy trì chế độ quân chủ lập hiến, trong đó có các nước tư bản phát triển như Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Thái Lan.

Chế độ quân chủ lập hiến là một hình thức chính phủ trong đó quốc vương – thường là vua hoặc nữ hoàng – đóng vai trò là nguyên thủ quốc gia theo tiêu chuẩn của hiến pháp thành văn hoặc bất thành văn. Trong một chế độ quân chủ lập hiến, quyền lực chính trị được chia sẻ giữa chế độ quân chủ và một chính phủ được tổ chức theo hiến pháp như quốc hội. Chế độ quân chủ lập hiến đối lập với chế độ quân chủ chuyên chế, trong đó quốc vương nắm giữ mọi quyền lực đối với chính phủ và nhân dân. Cùng với Vương quốc Anh, một số ví dụ về chế độ quân chủ lập hiến hiện đại bao gồm Canada, Thụy Điển và Nhật Bản.

>>> Tham khảo: Những nguyên nhân khách quan thúc đẩy kinh tế Nhật Bản phát triển sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Nhớ để nguồn bài viết: Chế độ chính trị của Nhật Bản hiện nay là gì? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận