Chất rắn vô định hình là gì?

Câu hỏi: Chất rắn vô định hình là gì?

Câu trả lời:

Chất rắn vô định hình là chất rắn ở trạng thái vật chất không cấu tạo từ tinh thể, hay nói chung là các phân tử hoặc nguyên tử trong chất không nằm ở những vị trí có trật tự lớn. Cấu trúc vô định hình là cấu trúc có trật tự chặt chẽ.

Với Top giải pháp tìm hiểu về chất rắn.

1. Chất rắn là gì?

Chất rắn là chất hoặc vật không chảy, khi ở áp suất và nhiệt độ không đổi thì vẫn giữ được thể tích và hình dạng riêng. Không giống như chất khí hoặc chất lỏng, chất rắn không thể hoàn toàn phù hợp với hình dạng của bất kỳ vật chứa nào.

Thông thường, chất rắn được phân thành hai loại cơ bản: chất rắn tinh khiết và chất rắn vô định hình.

2. Chất rắn vô định hình là gì?

Chất rắn vô định hình là chất rắn ở trạng thái vật chất không được cấu tạo từ tinh thể, hay nói chung là các phân tử hoặc nguyên tử trong chất này không nằm ở những vị trí có trật tự lớn Cấu trúc vô định hình là cấu trúc có trật tự gần.

Chất rắn vô định hình thông thường được tạo ra khi chất lỏng có đủ độ nhớt được làm lạnh rất nhanh, do đó không có đủ thời gian để các mắt lưới tinh thể thông thường hình thành.

Xem thêm bài viết hay:  7 Phần Mềm Khai Báo Y Tế Điện Tử Cho Điện Thoại Tốt Nhất

3. Chất rắn kết tinh là gì?

Chất rắn kết tinh là chất rắn có sự sắp xếp trật tự cao của các nguyên tử, ion hoặc phân tử trong cấu trúc ba chiều được xác định rõ. Hơn nữa, những chất rắn này được đặc trưng bởi độ cứng của chúng với điểm nóng chảy sắc nét và cao.

Không giống như chất rắn vô định hình, chất rắn kết tinh thể hiện tính dị hướng khi đo các tính chất vật lý của chúng, tính chất này phụ thuộc vào hướng đo. Một chất rắn kết tinh có hình dạng hình học xác định, phụ thuộc vào các điều kiện trong quá trình phát triển tinh thể.

Một số ví dụ về chất rắn kết tinh bao gồm kim cương, natri clorua, oxit kẽm, đường, v.v.

4. Sự khác biệt chính – Chất rắn vô định hình và tinh thể

Tất cả các vật liệu có thể được phân loại thành ba trạng thái chính dựa trên bản chất của tập hợp phân tử; Những loại này được gọi là chất rắn, chất lỏng và chất khí. Chất khí và chất lỏng hoàn toàn khác với chất rắn vì chúng không có hình dạng xác định và có hình dạng của vật chứa chúng. Khác với chất khí và chất lỏng, chất rắn có hình dạng ba chiều xác định với dạng tổng hợp phân tử phức tạp nhất. Hơn nữa, chất rắn tương đối cứng hơn, đặc hơn và giữ được hình dạng tốt. Không giống như chất khí và chất lỏng, chất rắn không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự thay đổi nhiệt độ hoặc áp suất. Ngoài ra, chất rắn có một loạt các tính chất vật lý và cơ học bao gồm tính dẫn điện, dẫn nhiệt, độ bền, độ cứng, độ bền, v.v …

Xem thêm bài viết hay:  "Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế" nghĩa là gì?

Do những tính chất này, chất rắn được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau trong lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng, ô tô, sản xuất, v.v. Chất rắn chủ yếu tồn tại ở hai dạng: vô định hình và tinh thể.

Sự khác biệt chính giữa chất rắn vô định hình và chất rắn kết tinh là chất rắn vô định hình không có cấu trúc có trật tự trong khi chất rắn kết tinh có cấu trúc có trật tự cao. Ngoài sự khác biệt chính này, còn có nhiều sự khác biệt nữa giữa hai loại chất rắn này.

Nhớ để nguồn bài viết: Chất rắn vô định hình là gì? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận