Chất là gì? Vật thể là gì? Phân loại vật thể và lấy ví dụ minh họa?

Câu hỏi: Chất là gì? Đối tượng là gì? Phân loại đối tượng và cho ví dụ?

Câu trả lời:

– Chất cấu tạo nên vật, có vật thì có chất.

– Vật là bộ phận sinh ra và được cấu tạo từ chất. Vì vậy, tất cả những gì có thể được nhìn thấy (bao gồm cả cơ thể con người) là một đối tượng.

Phân loại đối tượng bao gồm:

+ Đối tượng tự nhiên: là đối tượng có sẵn trong tự nhiên.

Ví dụ: Người, cây cối, cỏ cây, con vật. . .

Vật thể do con người tạo ra: là vật thể do con người tạo ra.

Ví dụ: quần áo, xe hơi, bút, sách. . .

chất là gì?  Đối tượng là gì?  Phân loại đối tượng và cho ví dụ?  (ảnh 2)

Hãy cùng Top giải pháp tìm hiểu thêm về chất và vật nhé!

I. Chất là gì?

1. Khái niệm chất

Bản chất là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ giữa các thuộc tính và các yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng, làm cho sự vật là chính nó chứ không phải cái gì khác.

Trong hóa học, một hợp chất bao gồm hai hoặc nhiều nguyên tố khác nhau, với tỷ lệ thành phần cố định và một trật tự nhất định. Thành phần của hợp chất khác với hỗn hợp ở chỗ không thể tách các nguyên tố hóa học ra khỏi hợp chất bằng phương pháp vật lý. Ngược lại với hợp chất là đơn chất.

Xem thêm bài viết hay:  Cụm từ Bridge the gap nghĩa là gì?

Nói chung, tỷ lệ cố định này tuân theo các định luật vật lý, chứ không phải là sự lựa chọn chủ quan của con người.

Một công thức hóa học xác định số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử hợp chất, sử dụng các chữ viết tắt tiêu chuẩn cho các nguyên tố hóa học và số ký hiệu. Trên toàn cầu, hơn 350.000 hợp chất hóa học (bao gồm cả hỗn hợp hóa chất) đã được đăng ký để sản xuất và sử dụng.

Một hợp chất có thể được chuyển đổi thành một thành phần hóa học khác bằng cách tương tác với hợp chất hóa học thứ hai thông qua phản ứng hóa học. Trong quá trình này, liên kết giữa các nguyên tử bị phá vỡ trong cả hai hợp chất tương tác và liên kết mới được hình thành.

Cho đến nay, con người đã biết đến hơn bảy triệu hợp chất khác nhau, trong đó đại đa số là các hợp chất hữu cơ.

2. Phân loại chất

Các chất được phân thành 2 loại chất chính là Nguyên tố và Hợp chất. Quá trình phân loại các chất như trên có được là do ta xét nguồn gốc liên kết của các nguyên tố hóa học tạo nên chất đó nên:

Tỷ lệ của mỗi nguyên tố trong một hợp chất được biểu thị bằng tỷ lệ trong công thức hóa học của nó. Công thức hóa học là một cách thể hiện thông tin về tỷ lệ các nguyên tử tạo nên một hợp chất hóa học cụ thể, sử dụng các chữ viết tắt tiêu chuẩn cho các nguyên tố hóa học và ký hiệu cho các số nguyên. tử vong liên quan. Trong trường hợp các hợp chất cân bằng hóa học, các tỷ lệ có thể lặp lại liên quan đến việc chuẩn bị chúng với và cho trước các tỷ lệ cố định của các nguyên tố cấu thành chúng, nhưng các tỷ lệ không có phải là không thể thiếu.

Xem thêm bài viết hay:  Chế phẩm BT là gì?

a) Nguyên tố là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hoá học

Ví dụ: Nguyên tố kim loại (Na, K, Ba . . . . . . ) Nguyên tố phi kim ( P, Cl2, I2 . . . . )

b. Hợp chất là chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên

Ví dụ các hợp chất như H2O, NaCl, KOH . . .

Trong nước (H2O) là chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học: [O] và [H]. Nước bao gồm 2 nguyên tử Hydro[H] liên kết với một nguyên tử oxy[O] bằng liên kết cộng hóa trị trong phân tử NaCl cũng giống như trong phân tử nước.

Trong Kali Hiđroxit (KOH) là chất được tạo thành từ 3 nguyên tố hóa học: [K], [H] và [O] Ngoài ra, hợp chất khi chúng ta học Hóa học còn được phân thành hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.

Hợp chất vô cơ là hợp chất trong đó phân tử[trong chất] không có nguyên tử cacbon(C). Ta phải loại trừ một số chất có chứa nguyên tử C nhưng vẫn được xếp vào nhóm hợp chất vô cơ như CO, CO2, H2CO3, CaCO3 . . .

Hợp chất hữu cơ là hợp chất hóa học có chứa nguyên tố hóa học cơ bản Carbon.[C] và Hydro[H] như C2H5OH, CH3COOH, CH4 . . .

II. Đối tượng là gì?

1. Định nghĩa đối tượng

Vật thể là bộ phận được sinh ra và cấu tạo bởi vật chất nhằm cụ thể hóa cái gọi là vật thể mà ta có thể quan sát được bằng mắt thường hoặc bằng các phương tiện, dụng cụ hỗ trợ cho việc quan sát.

Xem thêm bài viết hay:  Câu 1. CT GDPT là gì? (Chương trình giáo dục phổ thông là gì)

2. Phân loại vật thể bao gồm vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo

Các đối tượng tự nhiên bao gồm con người, thực vật, hoa và động vật. . . Như vậy, Vật thể tự nhiên bao gồm tất cả những gì mà tự nhiên tạo ra, chúng có sẵn trong tự nhiên mà không chịu tác động của bàn tay con người tạo ra vật thể đó.

Đồ vật nhân tạo bao gồm quần áo, thuyền, máy tính và sách. . . Vật thể nhân tạo bao gồm tất cả các vật thể do bàn tay con người tạo ra nhằm mục đích sử dụng các chức năng của vật thể đó để giúp ích cho đời sống và xã hội.

Nhớ để nguồn bài viết: Chất là gì? Vật thể là gì? Phân loại vật thể và lấy ví dụ minh họa? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận