Chất điện li mạnh là gì

Câu hỏi: Chất điện li mạnh là gì?

Câu trả lời:

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion.

Hãy cùng Top giải pháp tìm hiểu kỹ hơn về quá trình điện phân và các loại chất điện phân nhé.

I. Điện phân là gì?

1. Khái niệm chất điện giải

Dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện vì trong dung dịch của chúng có nhiều hạt mang điện. Các hạt này chuyển động tự do trong dung dịch và được gọi là các ion.

Quá trình phân ly các chất trong nước tạo ra ion là quá trình điện phân.

Những chất khi tan trong nước thì phân li ra ion gọi là chất điện li. Axit, bazơ và muối là chất điện li.

2. Chất điện phân là gì?

– Để biểu thị mức độ phân li thành ion của các chất điện li, ta dùng khái niệm độ điện li.

+ Độ phân li α”>α (alpha) của một chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li thành ion (n) và tổng số phần tử hoà tan (n0″>n0).

+ Tỉ lệ phân tử cũng tỉ lệ thuận với số mol nên α”>αα bằng tỉ lệ giữa phần mol chất tan phân li ra Cp”>Cp và tổng nồng độ mol chất tan trong dung dịch Ct” >CT:

[CHUẨN NHẤT]    Chất điện li mạnh là gì (ảnh 2)

• Độ điện ly α”>α phụ thuộc vào:

– Bản chất của chất tan.

– Bản chất của dung môi.

– Nhiệt độ

Xem thêm bài viết hay:  Bèo dạt mây trôi nghĩa là gì?

– Nồng độ chất điện giải.

3. Ví dụ điện phân

Sự điện phân được biểu diễn bằng phương trình điện phân. Ví dụ:

NaCl → Na+ + Cl–

HNO3 → H+ + NO3–

NaOH → Na+ + OH–

II. Phân loại chất điện phân

1. Chất điện phân mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion.

Chất điện li mạnh có α=1

– Chất điện ly mạnh là axit mạnh như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hoặc bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối.

Na2SO4 → 2Na+ + SO42–

2. Chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử chất tan phân li thành ion, phần còn lại tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

– Chất điện ly yếu là axit yếu như: H2SO3, CH3COOH, H2S, HClO… hoặc bazơ yếu như: Mg(OH)2, Bi(OH)3…

CH3COOH H+ + CH3COO–

Nhớ để nguồn bài viết: Chất điện li mạnh là gì của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận