Chất điểm là gì?

Chuyển động cơ học của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với vật khác theo thời gian. Vậy Điểm chất lượng là gì? Hãy cùng Trường THCS – THPT Âu Lạc tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Chuyển động cơ – Chất điểm

a) Chuyển động của động cơ

Chuyển động cơ học của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với vật khác theo thời gian.

b) Điểm chất lượng

Một đối tượng được coi là một hạt điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài của đường đi (hoặc so với các khoảng cách mà chúng ta nói đến).

c) Quỹ đạo

Quỹ đạo của chuyển động là đường vẽ của vật chuyển động trong không gian.

Làm thế nào để xác định vị trí của một vật trong không gian?

a) Bút dạ, thước kẻ

Để xác định chính xác vị trí của một vật ta chọn một vật làm mốc và chiều dương trên quỹ đạo rồi dùng thước đo độ dài đường đi từ vật làm mốc đến vật.

b) Hệ tọa độ

+ Hệ tọa độ 1 trục (dùng khi vật chuyển động trên đường thẳng).

Tọa độ của vật tại vị trí M: x = OM−

+ Hệ tọa độ 2 trục (dùng khi vật chuyển động trên một đường cong trong mặt phẳng).

Tọa độ của vật tại vị trí M:

Xem thêm bài viết hay:  Âm đệm là gì?

x = OMx−

y = OMy-

[CHUẨN NHẤT]    Điểm chất lượng là gì (ảnh 2)

Cách xác định thời gian chuyển động

a) Dòng thời gian và đồng hồ

Dòng thời gian là thời gian được chọn trước để bắt đầu tính thời gian.

Để xác định từng thời điểm ứng với từng vị trí của vật chuyển động ta phải chọn thời điểm và đo thời gian kể từ mốc thời gian bằng đồng hồ.

b) Thời gian và thời gian

– Giờ là giá trị mà đồng hồ đang chỉ hiện thời theo một mốc cho trước mà ta xét.

– Thời gian là khoảng thời gian thực tế trôi qua giữa hai lần ta xét.

Hệ thống tài liệu tham khảo

Một khung tham chiếu bao gồm:

+ Một mốc, hệ toạ độ gắn với mốc.

+ Một mốc thời gian và đồng hồ.

Nhớ để nguồn bài viết: Chất điểm là gì? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận