[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc

Hướng dẫn Soạn văn 6 bài Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc trao đổi hoặc một sự việc Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 2 nằm trong bộ sách Những chân trời sáng tạo được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục. Hãy cùng đến với phần hướng dẫn cụ thể và lời giải chi tiết sau đây để nắm vững bài học hiệu quả hơn

Yêu cầu đối với kiểu văn bản

1. Về hình thức, bố cục cần có:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Tên văn bản (ghi về cái gì)

– Thời gian, địa điểm ghi biên bản.

– Thành phần tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản.

– Diễn biến sự kiện thực tế (nội dung cơ bản, ghi đầy đủ ý kiến ​​phát biểu của các bên, tranh luận của các bên, ý kiến ​​của chủ toạ…)

– Phần bế mạc (ghi rõ thời gian, chữ ký của thư ký và chủ tọa)

2. Về nội dung, thông tin cần đảm bảo:

– Số liệu, sự kiện chính xác, cụ thể.

– Ghi trung thực, đầy đủ, không suy diễn chủ quan.

– Nội dung thuyết minh phải có trọng tâm, trọng điểm.

Đề bài: Giả sử trong một buổi thảo luận nhóm (hoặc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư ký. Viết biên bản cuộc thảo luận hoặc cuộc họp.

Hướng dẫn viết:

Bước 1: Chuẩn bị

Bước 2: Viết biên bản

Bài viết mẫu để tham khảo

Xem thêm bài viết hay:  [Sách Cánh Diều] Soạn văn 6 bài Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (ngắn nhất)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Thời gian bắt đầu: 8h30, ngày 10 tháng 8 năm 2021

Địa điểm: tại phòng B15 (lớp 6A)

Người tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm: Cô Nguyễn Thu Hoài

– Toàn thể học sinh lớp 6A

Chủ nhiệm (Chairman): Trần Thu Anh – Lớp trưởng

Thư ký (ghi): Nguyễn Mai Anh

Nội dung:

(1) Chủ nhiệm Trần Thu Anh thông báo kết quả học tập và rèn luyện trong tuần qua. đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại.

– Kết quả học tập, rèn luyện:

+ Số tiết dạy trong tuần đạt loại giỏi: 25/30.

+ Điểm 9, 10 ghi trong tuần: 30 điểm.

+ Xếp loại của lớp toàn trường: 9.

– Vấn đề còn lại:

+ Một số bạn đi học muộn.

+ Ở một số tiết, cả lớp bị cô giáo nhắc nhở về nói chuyện riêng.

+ Một số bạn chưa học bài cũ, làm bài tập.

(2) Chủ tọa đề ra mục tiêu tuần tới

+ Đội viên tiếp tục phát huy trong học tập.

+ Chấp hành tốt nội quy của trường, của lớp.

+ Phân công các bạn: Hoàng Thu Lan, Nguyễn Xuân Hòa, Trương Thu Trang phụ trách công việc tuần của lớp.

+ Dự kiến ​​xếp loại thi đua toàn trường mà lớp cần đạt: 5

(3) Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm

+ Lớp có tiến bộ so với tuần trước.

Tuy nhiên, cần nỗ lực hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất.

Xem thêm bài viết hay:  Sơ đồ tư duy bài Vội vàng

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30, ngày 10 tháng 8 năm 2021

Nhớ để nguồn bài viết: [Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Văn học

Viết một bình luận