Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Biên bản họp nhận định chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Hình Ảnh về: Biên bản họp nhận định chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Video về: Biên bản họp nhận định chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Wiki về Biên bản họp nhận định chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Biên bản họp nhận định chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng –

Biên bản họp nhận định chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Biên bản họp nhận định chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm 2021 – 2022 gồm 4 mẫu, là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép lại toàn thể nội dung, thông tin cụ thể cuộc họp về nhận định Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Biên bản ko có hiệu lực pháp lý để thi hành nhưng chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tiễn đã xảy ra.

Mẫu biên bản họp nhận định xếp loại Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng cần trình diễn các nội dung cơ bản như: thời kì, vị trí diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia, nội dung đưa ra để xếp loại Hiệu trưởng, Hiệu phó …. Vậy dưới đây là 4 mẫu biên bản đầy đủ, chuẩn nhất, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Mẫu nhận xét nhận định Hiệu trưởng, Hiệu phó – Mẫu 1

BIÊN BẢN HỌP TRƯỜNGThẩm định xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởngNăm học……………

I. THỜI GIAN: Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày….. tháng…… năm…….

II. ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng trường Măng non ……………………………..

III. THÀNH PHẦN

Số người tham gia: 49

Số người vắng mặt: 0 Lí do

Chủ trì cuộc họp: ……………………. – Hiệu trưởng

Thư kí: ………………………………………………………..

Thành viên: Toàn thể cán bộ, thầy cô giáo, viên chức của trường.

IV. NỘI DUNG

1. Bà………. – Chủ trì cuộc họp – Hiệu trưởng nhà trường thông qua các văn bản hướng dẫn nhận định chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

Theo…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Bầu ban kiểm phiếu

Hội nghị đã tín nhiệm bầu ra tổ kiểm phiếu gồm các bà có tên sau:

……………………………………………. – Tổ trưởng

……………………………………………. – Thư ký

……………………………………………. – Thành viên

3. Thẩm định CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

a) Bà ………………………. – Hiệu trưởng đọc bản tự nhận định

– Bà ……………………… – Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét bản tự nhận định của bà ……………………… và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ thầy cô giáo, viên chức qua phiếu cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhận định Hiệu trưởng

– 100% cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tham gia nhận định Hiệu trưởng theo phiếu cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhận định Hiệu trưởng

b) Bà ……………………… – Phó Hiệu trưởng đọc bản tự nhận định

– Bà ………………………– Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét bản tự nhận định của bà ……………………… và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ thầy cô giáo, viên chức qua phiếu cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhận định Phó Hiệu trưởng

– 100% cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tham gia nhận định Phó Hiệu trưởng theo phiếu cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhận định Phó Hiệu trưởng

c) Tổng hợp số phiếu nhận định chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

STT

Họ và tên CBQL

Chức vụ

Xếp loại nhận định chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

1

………………………

Hiệu trưởng

48/48=100%

2

………………………

Phó Hiệu trưởng

47/48=97,92%

1/48=2,08%

Thư ký thông qua biên bản, 100% cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhất trí với nội dung trên. Cuộc họp kết thúc vào hồi: 9 giờ 00 cùng ngày./.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Mẫu nhận xét nhận định Hiệu trưởng, Hiệu phó – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT…………TRƯỜNG…………

Số: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ……..tháng ……năm………..

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNGV/v nhận định, xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng và Chuẩn thầy cô giáo năm học ………..

I. THỜI GIAN:

1 ngày (Từ ……tới ………. ngày ……….).

II. ĐỊA ĐIỂM

Phòng hội đồng nhà trường khu Trung Tâm

III. THÀNH PHẦN

Toàn thể cán bộ, thầy cô giáo, viên chức trong nhà trường.

Tổng số cán bộ, thầy cô giáo, viên chức: …..đ/c

Có mặt: …..đ/c – Vắng mặt: …… có lý do nghỉ thai sản

Chủ tọa: Đ/c ……..- Hiệu trưởng.

Thư ký: Đ/c ………………. Thư ký hội đồng – Thầy cô giáo phụ trách chuyên môn khối Giáo dục.

IV. NỘI DUNG

* Thẩm định, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo:

1. Đ/c …………. – Hiệu trưởng – Chủ tọa – Thông qua các văn bản hướng dẫn về việc Thẩm định, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo.

Xem thêm bài viết hay:  CĐM phát cuồng với loạt biểu cảm của ‘bà hoàng meme’ Anya trong Spy X Family tập 15

a. Thẩm định, xếp loại thầy cô giáo theo Chuẩn: Quyết định số…………………….

b. Thẩm định xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn:Thông tư …….. ngày 1…….của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường Măng non; Công văn số ………ngày 02/06/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn nhận định xếp loại Hiệu trưởng trường Măng non theo thông tư số ………..

c. Thẩm định xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn:Công văn số……….ngày ………..của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn nhận định xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường Măng non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm GDTX.

2. Thẩm định CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng: (Đ/c …………. – Phó Hiệu trưởng chủ trì)

– Đ/c ………… – Hiệu trưởng đọc bản tự nhận định quá trình công việc năm học ……..trước hội nghị.

– Đ/c Nguyễn Thị Mai – Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến của CB-GV-NV toàn trường nhận xét cho bản tự nhận định của đ/c Hiệu trưởng:

* Ý kiến đ/c Kiều Thị Hằng (GV lớp …..):

Đ/c ……là người quản lý có tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát và có ý thức trách nhiệm cao. Trong năm học đồng chí đã có rất nhiều nỗ lực để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, đồng thời đã quản lý rất chặt chẽ công việc CS&GD trẻ của GV-NV trong nhà trường, đã tư vấn tốt với cấp trên để xin kinh phí XD trường, trang bị, sắm sửa được đầy đủ đồ dùng trang thiết bị hiện đại cho các lớp và nhà trường, đã làm tốt công việc XHH để XD môi trường phong cảnh sư phạm đầy đủ cho các cháu ở các khu, được cán bộ và nhân dân và phụ huynh tin tưởng. Chất lượng CS&GD của nhà trường trong năm học ……… đạt được nhiều thành tích cao so với năm học cũ.

Đ/c đề xuất cấp trên xếp loại đ/c ……..Đạt loại: Xuất sắc.

* Ý kiến đ/c ………….(GVPT chuyên môn tổ GD):

Đ/c ……..là một Hiệu trưởng có ý thức trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời trong công việc lãnh đạo lãnh đạo đ/c luôn thân thiện, quan tâm tới chị em, trong năm học đ/c đã có nhiều ý tưởng và sáng kiến mới để đưa phong trào của nhà trường đi lên. Đặc trưng là công việc XD môi trường học tập lấy trẻ là trung Tâm.

Đ/c đề xuất cấp trên xếp loại đ/c ……..đạt loại: Xuất sắc.

* Ý kiến đ/c ……….(Tổ trưởng khu Quảng Minh):

Trong công việc quản lý lãnh đạo, đồng chí ……..luôn là tấm gương cho chị em noi theo, luôn quan tâm tới tâm tư, ước vọng của chị em, thầy cô giáo, viên chức. Đặc trưng những chị em có hoàn cảnh khó khăn đặc thù trong nhà trường đ/c luôn thân thiện, quan tâm, động viên ko những bằng cả ý thức và cả vật chất để chị em yên công việc hơn.

Đồng chí Hằng cũng đề xuất cấp trên XL đồng chí ……đạt loại: Xuất sắc.

* Ý kiến của các thành viên còn lại trong hội nghị:

Đều nhất trí với những ý kiến đã phát biểu trong hội nghị và đều đề xuất cấp trên xếp loại đ/c Thủy đạt loại: Xuất sắc.

3. Lấy ý kiến nhận định xếp loại Phó Hiệu trưởng:(Đ/c ………- Chủ trì).

Đồng chí ………..– đọc bản tự nhận định quá trình công việc trong năm học …….của bản thân.

– Đ/c ……….. – Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét của CB,GV,NV cho bản tự nhận định của Đ/c ………….

* Ý kiến đ/c ……….: Đ/c …….có ý thức trách nhiệm, tận tình trong công việc, luôn tạo điều kiện để giúp sức chị em GV,NV trong trường, có ý thức học hỏi để tăng lên trình độ tay nghề.

Đ/c đề xuất xếp loại ……đạt loại: Xuất sắc.

* Ý kiến của tất cả các thành viên còn lại trong hội nghị: Cũng đều nhất trí với ý kiến của đ/c …… đã phát biểu và đều nhất trí đề xuất xếp loại đồng chí ……..đạt loại: Xuất sắc.

4. Thẩm định GV theo chuẩn nghề nghiệp GV:

* Đồng chí ……..- Hiệu trưởng: Thông qua trước hội nghị về việc lấy ý kiến phát biểu, đóng góp ý kiến và xếp loại của các thành viên trong Hội đồng nhà trường là để Ban giám hiệu tham khảo, còn kết quả nhận định xếp loại cuối cùng về chuẩn GVMN sẽ do Hiệu trưởng quyết định.

Xem thêm bài viết hay:  Thơ Lê Hưng Tiến

Đ/c Hiệu trưởng đã yêu cầu các đồng chí tổ trưởng các khối tuần tự thông qua kết quả tự nhận định và kết quả nhận định xếp loại của tổ về chuẩn GVMN. Sau đó Ban giám hiệu hội ý để thống nhất xếp loại từng Thầy cô giáo theo các tiêu chuẩn đã quy định trong các văn bản hướng dẫn của các ngành.

Căn cứ vào kết quả XLGV của từng tổ, Hiệu trưởng đã thông qua kết quả XL chuẩn nghề nghiệp GVMN cụ thể đối với từng GV cụ thể như sau:

Tổng số GV được nhận định: …….đ/c

– Đối với GV biên chế: Tổng …….đ/c

+ Đạt loại xuất sắc: ………đ/c;

+ Đạt loại khá: ……..đ/c.

+ Đạt loại TB: …….đ/c.

– Đối với GV hợp đồng: Tổng ………đ/c

+ Đạt loại xuất sắc: ……….đ/c;

+ Đạt loại khá: 0 đ/c;

+ Đạt loại TB: 0 đ/c.

5. Đ/c …………. – Hiệu trưởng kết luận và yêu cầu thư ký thông qua biên bản của hội nghị trước toàn thể CB,GV,NV:

Biên bản được thông qua tại hội nghị hồi …….ngày …….. được 100% thành viên có mặt trong hội nghị nhất trí với những nội dung của biên bản và ko người nào có ý kiến nào khác.

Hội nghị kết thúc hồi …….ngày……….

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Mẫu nhận xét nhận định Hiệu trưởng, Hiệu phó – Mẫu 3

SỞ GD& ĐT ……………….TRƯỜNG …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o——–

Số: /BB-…. ………, ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNGNĂM HỌC 20…-20…

Hôm nay vào lúc ….. giờ ….., ngày …./…/20…, tại Trường ……………. tổ chức họp nhận định, xếp loại HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng năm học 20…-20….

I. THÀNH PHẦN:

– Cán bộ, thầy cô giáo, viên chức cơ hữu của trường: ……….. người; vắng: ………………

– Lý do:……………………………………………………………………………………..

II. NỘI DUNG:

Ông (bà): ………………………………………………………..: ; Hiệu trưởng.

a) Triển khai các văn bản lãnh đạo có liên quan về hướng dẫn nhận định HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng gồm:

– Thông tư 29/BGDĐT;

– Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 và công văn số 630/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn nhận định, xếp loại HT, PHT.

b) Bầu Ban kiểm phiếu: …………., TBTTND (Trưởng ban); Ô…………………… (Ủy viên).

c) Trình tự thực hiện nhận định, xếp loại:

– HT, PHT trình diễn nội dung Phiếu hiệu trưởng tự nhận định.

– CB, GV, NV cơ hữu đóng góp ý kiến, tham gia nhận định HT và ghi điểm, nhận xét, nhận định vào Phiếu GV, CB, NV tham gia nhận định HT, PHT.

– Ban kiểm phiếu kiểm số lượng phiếu nhận định, thông báo trước cơ quan số lượng phiếu và bàn ủy quyền công đoàn.

– Thư ký thực hiện ghi biên bản và thông qua biên bản góp ý nhận định tại cuộc họp.

Thực hiện nhận định, xếp loại

Thẩm định, xếp loại ông (bà) …………………………………………………., Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.

– Ông (bà) ……………………………..trình diễn nội dung Phiếu hiệu trưởng tự nhận định: (có Phiếu hiệu trưởng tự nhận định kèm theo).

– Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

+Nhược: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia nhận định HT, PHT : ………; bàn ủy quyền ông (bà): …… đại diện công đoàn.

Thẩm định, xếp loại ông (bà) ………………………………………., P. Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.

– Ông (bà) ……………………………..trình diễn nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự nhận định: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự nhận định kèm theo).

– Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

+Nhược: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia nhận định HT, PHT : ………; bàn ủy quyền ông (bà): ………… đại diện công đoàn.

Thẩm định, xếp loại ông (bà) ……………………………….………………., P. Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.

– Ông (bà) ……………………………..trình diễn nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự nhận định: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự nhận định kèm theo).

– Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………

+ Nhược: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia nhận định HT, PHT : ………; bàn ủy quyền ông (bà): ………… đại diện công đoàn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua thống nhất với nội dung trên.

THƯ KÝ

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN (nhận phiếu)

Biên bản nhận định chuẩn Hiệu trưởng – Mẫu 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – hạnh phúc——————

Xem thêm bài viết hay:  PC Covid – App thống nhất về phòng chống Covid 19 ai cũng nên cài

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁCHUẨN HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỂU TRƯỞNG

Năm học 20…….. – 20……..

Vị trí: Phòng hội đồng trường MN …………………………

Thời kì: ………………………………………………………

Thành phần: ……………………………….. đồng chí

Chủ trì: Đ/c ……………………………… (Hiệu trưởng)

NỘI DUNG

– Đ/c ……………………………… triển khai công văn số 279/PGDĐT ngày 9/6/20…….. V/v hướng dẫn nhận định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo cơ sở giáo dục măng non, phổ thông năm học 20…….. – 20………

I. Thẩm định chuẩn Hiệu trưởng.

– Đ/c ……………………………… (CTCĐ) thông qua hướng dẫn nhận định chuẩn Hiệu trưởng.

I.1 Đ/c ……………………………… đọc báo cáo tự đánh kết quả công việc

– Hội đồng sư phạm đóng góp ý kiến:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công việc, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có lối sống lành mạnh, đạo đức tốt.

+ Về chuyên môn: Thực hiện tốt công việc chuyên môn quản lý, đưa chất lượng nhà trường ngày càng được tăng lên.

+ Về công việc đoàn thể: Tham gia đầy đủ, tận tình trong các hoạt động của nhà trường với cấp trên.

– Hội đồng sư phạm thực hiện nhận định chuẩn hiệu trưởng thông qua phiếu nhận định.

* Hội đồng sư phạm bầu ban kiểm phiếu gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c ……………………………… (Trưởng ban)

2. Đ/c ……………………………… (Uỷ viên)

3. Đ/c ……………………………… (Thư ký)

– Ban kiểm phiếu thu phiếu nhận định trước hội đồng sư phạm và ủy quyền chủ tich công đoàn

II. Thẩm định chuẩn phó hiệu trưởng

1. Đ/c ……………………………… đọc bản báo cáo tự nhận định kết quả công việc.

– Hội đồng sư phạm đóng góp ý kiến:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công việc, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Luôn kiểu mẫu trong nhà trường.

+ Về chuyên môn: Thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Chuyên môn vững vàng. Có đầy đủ hồ sơ sổ sách, thực hiện tốt công việc tư vấn. Có ý thức trách nhiệm trong công việc.

+ Về công việc đoàn thể: Tham gia đầy đủ, tận tình trong các hoạt động của nhà trường. Linh hoạt trong các hoạt động của nhà trường.

– Hội đồng sư phạm bầu ban kiểm phiếu gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c ……………………………… (Trưởng ban)

2. Đ/c ……………………………… (Uỷ viên)

3. Đ/c ……………………………… (Thư ký)

– Hội đồng sư phạm thực hiện nhận định chuẩn Phó hiệu trưởng thông qua phiếu nhận định.

– Ban kiểm phiếu thu phiếu nhận định trước hội đồng sư phạm và ủy quyền đ/c Nga (Hiệu trưởng)

3. Đ/c ……………………………… đọc bản báo cáo tự nhận định kết quả công việc.

– Hội đồng sư phạm đóng góp ý kiến:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công việc, bản thân đ/c và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. có lối sống lành mạnh.

+ Về chuyên môn: Xếp loại tốt.Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Luôn tự giác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Có ý thức ham học hỏi, có đầy đủ hồ sơ theo quy định

+ Về công việc đoàn thể: Tham gia đầy đủ, tận tình trong các hoạt động của nhà trường. Luôn kiểu mẫu trong nhà trường. Linh hoạt trong các hoạt động chung của trường

– Hội đồng sư phạm thực hiện nhận định chuẩn Phó hiệu trưởng thông qua phiếu nhận định.

– Ban kiểm phiếu thu phiếu nhận định trước hội đồng sư phạm và đưa cho đ/c Nga (Hiệu trưởng)

Thư ký thông qua biên bản cuộc họp trước hội đồng sư phạm cùng nghe và nhất trí 100%. Cuộc họp kết thúc hồi 16h00 cùng ngày.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

………………………………

THƯ KÝ

………………………………

Đăng bởi: TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Phân mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Biên #bản #họp #đánh #giá #chuẩn #Hiệu #trưởng #Phó #Hiệu #trưởng

Bạn thấy bài viết Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Viết một bình luận