Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên

Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên

Hình Ảnh về: Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên

Video về: Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên

Wiki về Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên

Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên –

Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên

Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên là mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đây là mẫu báo cáo được chi bộ thực hiện và gửi lên cấp ủy, đảng bộ. Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình diễn rõ ràng các thông tin như tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị quản lý. Vậy sau đây là nội dung cụ thể, mời độc giả cùng tham khảo và tải tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 101-QĐ/TW

BÁO CÁOSơ kết …. năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày …./…/20……… của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Thực hiện Công văn số 1220-CV/HU ngày ……./…/20….. của Ban Thường vụ về việc báo cáo sơ kết …….. năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Chi bộ trường …………. báo cáo cụ thể như sau:

Phần thứ nhấtTình hình triển khai và kết quả thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư

I. Tình hình chung

1. Đặc điểm tình hình

Vị trí trụ sở: ………………………

Quá trình thành lập và tăng trưởng:

………………………………………………

………………………………………………

– Hàng ngũ Cán bộ quản lý, thầy cô giáo đều đạt trình độ chuẩn về tập huấn.

– Năm …… – …….. tổng số Cán bộ, Thầy cô giáo, Người lao động viên của nhà trường là 60, trong đó BGH:…. thầy cô giáo; đứng lớp là…, người lao động viên là … (có … hợp đồng: … quản lý thư viện, … bảo vệ, …phục vụ).

– Tổ chức bộ máy lãnh đạo của trường:

+ BGH: … hiệu trưởng,… phó hiệu trưởng.

+ … chi bộ Đảng sinh hoạt độc lập dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ.

+ Trường có … tổ chuyên, một tổ văn phòng.

+ Trong nhà trường có … tổ chức Đoàn thể: Hội chữ thập đỏ, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hợp thanh niên Việt Nam.

– Tổng số học trò: … với …lớp.

2. Thuận tiện, khó khăn

– Thuận tiện: Được sự quan tâm lãnh đạo, lãnh đạo của Huyện ủy, Sở GD&T Quảng Ngãi cùng với sự nhất trí của tập thể Chi bộ, sự kết đoàn thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và thầy cô giáo, từ đó việc triển khai thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

– Khó khăn: Tuy nhiên có được những thuận tiện trên, song trong quá trình lãnh đạo, lãnh đạo, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt vẫn còn những trở ngại nhất mực như: một số ít cán bộ, đảng viên chưa phát huy hết vai trò tiền phong, kiểu mẫu, còn thụ động ít tham gia góp ý vào những chủ trương, kế hoạch của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ giáo dục, một phần do nặng về công việc chuyên môn.

II. Kết quả thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị quản lý trong …..năm.

1. Tình hình thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị quản lý.

1.1. Đối với các Cấp ủy, tổ chức đảng

Chi ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, phổ thông Quy định 101-QĐ/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên; trong hội nghị, Chi bộ lãnh đạo tổ chức thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt gắn với thực hiện các Chỉ thị 03 và 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo ý thức các Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII đối với tập thể, tư nhân các đồng chí cấp ủy, cán bộ, đảng viên; giám định những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế và xây dựng kế hoạch khắc phục, tu sửa thiếu sót, hạn chế; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm, giám định, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Xem thêm bài viết hay:  Bitum Là Gì – ứng Dụng Ra Sao

– Chi ủy đã lãnh đạo đưa nội dung của Quy định vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ và yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện trách nhiệm nêu gương. Các đồng Tổ trưởng các đầu mối phải nêu gương trong rèn luyện tác phong, đạo đức, trong việc khắc phục các vấn đề giận dữ, nổi cộm trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; tổ chức hội thoại trực tiếp với Bí thư Chi đoàn, lớp trưởng với Hiệu trưởng, bí thư đoàn trường để nắm thông tin, ước muốn của học trò, từ đó điều chỉnh cách dạy và phục vụ tốt hơn; nêu gương trong phát huy dân chủ tập thể, chấp hành nội quy của cơ quan và pháp luật Nhà nước.

Sau lúc triển khai thực hiện Quy định 101, các tổ chức, các nhân thực hiện việc “nêu gương” thông qua các phong trào sâu rộng trong toàn ngành, như: Đoàn Thanh niên với mẫu hình “Công trường an toàn giao thông”; Phong trào trường học thân thiết, học trò tích cực” “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương, đạo đức, tự học và thông minh”; Trường học ko khói thuốc lá; phong trào làm cho toàn cầu sạch hơn.

– Công việc giám định, sơ kết của Chi ủy về việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc. Trong 05 năm qua đã khen thưởng tư nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

– Hàng năm Chi ủy và Ủy ban rà soát Chi bộ xây dựng kế hoạch rà soát, giám sát việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, đặc thù là người đứng đầu đơn vị thuộc diện Chi ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư được Báo cáo định kỳ hàng năm với cấp ủy cấp trên được thực hiện đầy đủ, kịp thời và xác thực.

1.2. Đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị quản lý, nhất là người đứng đầu.

– Hàng năm, Chi ủy quán triệt Quy định số 101-QĐ/TW gắn với việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” để giám định sự nêu gương của cán bộ, đảng viên; của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; ký cam kết thực hiện Quyết định 342 của Ban Thường vụ Huyện ủy về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

– Kiểm điểm cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp được thực hiện hàng năm, trách nhiệm công việc và nhiệm vụ đảng viên gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị quản lý và Chỉ thị số 05-CT/TW về triển khai thực hiện tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình, trung thực, thẳng thắn, góp ý chân tình cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ mình.

2. Giám định chung tình hình thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW qua ….. năm.

2.1. Ưu điểm

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường bước đầu đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch, nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; có lập trường tư tưởng vững vàng, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng; nêu cao ý thức trong việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu lộ tiêu cực khác.

Xem thêm bài viết hay:  Dude Là Gì – Sự Hay Ho Của ngôn từ

Hồ hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với ý thức thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, qua đó đã phần nào khắc phục được cách làm mang tính hình thức, nể nang, tránh né, ngại va chạm.

Công việc rà soát, giám sát của chi ủy sau phê bình được quan tâm, do đó, cán bộ, đảng viên được phê bình đã có chuyển biến tích cực.

Trong mối quan hệ với quần chúng, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; lắng tai ý kiến góp ý của quần chúng; xúc tiếp, làm việc với học trò, phụ huynh với thái độ khách quan, công tâm; kiên quyết đấu tranh với biểu lộ vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền nhiễu cho phụ huynh, học trò; tích cực tham gia các hoạt động của khu dân cư, kiểu mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi trú ngụ. Hàng năm, 100% đảng viên đều được cấp ủy nơi trú ngụ nhận xét, giám định tốt.

Thực hiện trách nhiệm trong công việc, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thường xuyên nêu gương về ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính; chủ động, thông minh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, có trên 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.2. Hạn chế, yếu kém

Kế bên những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ở Chi bộ trường vẫn còn những hạn chế, đó là: Công việc lãnh đạo, lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu chưa phát huy hết ý thức trách nhiệm, chưa thường xuyên rà soát, đôn đốc để xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn hạn chế; ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình, nhất là trong sinh hoạt Đảng có chỗ chưa được phát huy; việc đăng ký các nội dung nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW còn mang tính chung chung, chưa được cụ thể hóa, gây khó khăn trong công việc giám định kết quả rèn luyện của cán bộ, đảng viên; việc nhân rộng gương tiêu biểu tiên tiến trong thực hiện Quy định 101- QĐ/TW gắn với học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được thực hiện thường xuyên; công việc khen thưởng, biểu dương cán bộ, đảng viên kiểu mẫu có lúc chưa kịp thời.

2.3 Tác động của ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW

Chi bộ thị nhà trường đã nghiêm túc trong công việc lãnh đạo, lãnh đạo việc triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW và học tập chuyên đề theo từng năm đúng với sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Sở GD&ĐT gắn với thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các vấn đề có liên quan tới nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc thù là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị. Các hội, đoàn thể xuất hiện ngày càng nhiều những tiêu biểu tiên tiến trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; ý thức kết đoàn tương trợ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện đã được phát huy tốt hơn. Qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã xây dựng và thực hiện tốt các quy chế, quy ước trong thực hiện các tiêu chuẩn dựa trên 7 nội dung nêu gương. Trong đơn vị, sự tin tưởng đối với Chi bộ và Ban giám hiệu được củng cố, tạo động lực quan

trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong những năm qua.

Xem thêm bài viết hay:  ហេតុអ្វីគេនិយាយអំពីយើង? San Sochea VJ

2.4. Bài học kinh nghiệm

Qua 05 năm thực hiện Quy định số 101, Chi ủy …………………….. rút ra những kinh nghiệm như sau:

– Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị phải liên kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính trị ở đơn vị; gắn với khắc phục các vấn đề giận dữ của đời sống ý thức cho hội ngũ thầy cô giáo, những vấn đề phụ huynh, học trò đang cần Cấp uỷ, ban giám hiệu tạo điều kiện môi trường học tập tốt nhất.

– Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục tăng lên nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Đồng thời, nêu cao vai trò tiền phong kiểu mẫu của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đơn vị, của cán bộ, đảng viên trước quần chúng trong việc tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư, tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, từ đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hành vi lệch lạc, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình có như vậy việc học tập mới đem lại hiệu quả thiết thực.

Phần thứ hainhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị quản lý.

Tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các đơn vị quản lý, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Chi bộ ……………………..; lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể tiếp tục tăng nhanh công việc tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng nhanh việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Tăng cường lãnh đạo, lãnh đạo công việc giáo dục chính trị tư tưởng, công việc quản lý cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mệnh, xây dựng khối kết đoàn thống nhất trong Đảng. Tiếp tục đưa nội dung nêu gương thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu Chi ủy, đơn vị vào kiểm điểm, giám định, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Nhân rộng, biểu dương những tiêu biểu tiên tiến trong thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tăng cường rà soát, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, công việc xây dựng Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Chi bộ.

Trên đây là báo cáo thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Rất mong thu được sự quan tâm, lãnh đạo của Huyện ủy để công việc này hiệu quả hơn trong thời kì tới.

Nơi nhận:

– Túc trực Huyện ủy;

– Ban Tổ chức Huyện ủy;

– Lưu CB.

T/M CẤP ỦY

BÍ THƯ

Đăng bởi: TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Phân mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Báo #cáo #kết #quả #thực #hiện #trách #nhiệm #nêu #gương #của #cán #bộ #Đảng #viên

Bạn thấy bài viết Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên

Viết một bình luận