Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì?

Câu trả lời chi tiết và dễ hiểu nhất cho câu hỏi: “Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì?” cùng các kiến ​​thức tham khảo được Top Solutions biên soạn là tài liệu rất hay và hữu ích giúp các em học sinh ôn tập và tích lũy thêm kiến ​​thức Lịch sử 10.

Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì?

Bản chất của nền dân chủ cổ đại là nền dân chủ nô lệ.

Đó là một nền dân chủ đem lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc chủ nô, một bộ phận nhỏ trong xã hội, trong khi nhiều người dân không có quyền an cư lạc nghiệp và nhất là hàng trăm nghìn nô lệ không có quyền làm người. , bị áp bức, bóc lột và bị coi là những “công cụ biết nói”.

Tóm lại: Dù dân chủ hay cộng hòa thì vẫn là một bước phát triển so với xã hội cổ đại phương Đông. Nhưng đó là một nền dân chủ nô lệ, bóc lột và đàn áp nô lệ.

Kiến thức tham khảo về Dân chủ cổ đại.

1. Thời cổ đại

Thời kỳ cổ đại là một bộ phận của lịch sử nhân loại từ cuối thời nguyên thủy đến sơ kỳ trung đại ở phương Tây và phương Đông.

Lúc này, con người đã xây dựng hai hình thức xã hội đầu tiên, đó là xã hội chuyên chế cổ đại và xã hội chiếm hữu nô lệ. Lúc này, con người đã tiếp thu những kiến ​​thức đầu tiên về thiên văn học, toán học, hình học,… Ở Ai Cập, con người đã vận dụng kiến ​​thức về hình học để xây dựng kim tự tháp, ánh sáng sinh ra số pi. Ở Ấn Độ và Lưỡng Hà, người ta đã phát minh ra bảng số từ 0 đến 10 vẫn được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Xem thêm bài viết hay:  Cụm từ Hold my beer nghĩa là gì?

2. Biểu hiện của nền dân chủ cổ đại

Nền dân chủ cổ đại được thể hiện ở những điểm sau:

– Hơn 30.000 công dân đã triệu tập để thành lập Đại hội đại biểu công dân, bầu và bầu ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc của nhà nước.

– Mọi người không chấp nhận một vị vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người thành lập Hội đồng 500 người, đóng vai trò là “quốc hội”, thay mặt nhân dân quyết định nhiệm kỳ 1 năm.

– Bầu 10 quan chức để điều hành doanh nghiệp (giống như một chính phủ) và cũng có nhiệm kỳ 1 năm. Cán bộ có thể được bầu lại nếu được bầu.

– Mỗi năm, tất cả công dân họp một lần tại quảng trường, nơi mọi người có thể phát biểu và biểu quyết những việc lớn của đất nước.

=> Thể chế dân chủ cổ đại mang tính chất dân chủ rộng rãi. Tuy nhiên, đây là một thể chế chính trị dựa trên sự bóc lột nô lệ. Những người lao động chính trong xã hội Địa Trung Hải là nô lệ không có quyền công dân. Đối với quần chúng nô lệ và loại người còn là chế độ chuyên chính của giai cấp chủ nô.

Nhớ để nguồn bài viết: Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận