Bài tập tự luận Sinh thái học – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh hoc·

Bài tập tự luận Sinh thái học – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh hoc·

Hình Ảnh về:Bài tập tự luận Sinh thái học – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh hoc·

Video về:Bài tập tự luận Sinh thái học – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh hoc·

Wiki vềBài tập tự luận Sinh thái học – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh hoc·

Bài tập tự luận Sinh thái học – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh hoc· –

2 tháng trước 2 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước

Bài tập tự luận Sinh thái học là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học trò củng cố kiến ​​thức, luyện tập với các dạng bài không giống nhau nhằm học tốt Sinh vật học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh vật học đạt kết quả cao. quả cao. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

bài tập tự luận sinh thái học

Bài 1:

Nghiên cứu tác động của nhiệt độ tới các thời kỳ tăng trưởng không giống nhau của sâu đục thân lúa thu được bảng số liệu:

Trứng Sâu nhộng Bươm bướm
Thời kì (ngày) số 8 39 mười 2 – 3
Tổng nhiệt hiệu quả (đô la Mỹ.ngày) 81.1 507.2 103,7 33

Thời kỳ ấu trùng 6 tuổi tăng trưởng với thời kì tăng trưởng như nhau. Bướm tập trung đẻ trứng vào ngày thứ 2 (hoặc thứ 3) sau lúc lột xác.

Ngày 30/3, qua dò xét sâu đục thân lúa, thấy sâu non xuất hiện cuối tuổi 2 (nhiệt độ trung bình 25C).

1. Tính toán nhiệt độ giá thể cho từng thời kỳ tăng trưởng của sâu đục thân lúa?

2. Hãy xác định thời kì xuất hiện sâu trưởng thành, trình bày vẽ pháp phòng trừ hiệu quả?

Dung dịch

1. Theo công thức: S = (T – C) C = T – (S : D)

Thay các trị giá vào ta có: C = 25 C – ( 81.1 : 8 )

Trong đó: S = hằng số nhiệt (tổng nhiệt hiệu quả – là nhiệt lượng cần thiết để toàn thể pt tăng trưởng từ trứng.

C = nhiệt độ kệ tăng trưởng (ko sinh vật học) – là nhiệt độ dưới đó tỉ lệ pt của thân thể bằng ko

T = nhiệt độ vp của môi trường

D = thời kì tăng trưởng

– Nhiệt độ kệ tăng trưởng trứng C = 15oC

– Nhiệt độ giá thể sinh trưởng của sâu C = 13oC

– Nhiệt độ giá thể tăng trưởng của nhộng C = 15oC

– Nhiệt độ giá thể sinh trưởng của bướm C = 14oC

2. Thời kì tăng trưởng của thời kỳ sâu: 39 ngày.

Giun có 6 tuổi nên thời kì tăng trưởng trong một năm là: 39/6 = 6,5 (ngày).

Sâu non được phát hiện vào cuối thời kỳ 2 tuổi nên thời kỳ ấu trùng vẫn tăng trưởng đầy đủ ở thời kỳ 4 tuổi.

Thời kì tăng trưởng tới hết thời kỳ sâu là: 6,5 4 = 26 (ngày).

Thời kì tăng trưởng thời kỳ nhộng là 10 ngày. Vậy để vào thời kỳ bướm cần: 26 + 10 = 36 (ngày).

Phát hiện sâu bướm vào cuối tuổi 2 vào ngày 30-3, nên khoảng ngày 5-5 bướm sẽ xuất hiện.

Xác định được thời kì tăng trưởng của bướm sẽ có giải pháp phòng trừ hiệu quả: Diệt bướm trước lúc bướm đẻ trứng cho sâu lứa sau bằng giải pháp cơ giới: tổ chức bẫy đèn hoặc dùng vợt, dùng giải pháp này. Điều này có hiệu quả cao.

Bài 2:

Tổng nhiệt hữu hiệu cho các thời kỳ sống của sâu cuốn lá như sau:

Trứng Sâu nhộng Bươm bướm
Thời kì (ngày) 15 14 11 13
Tổng nhiệt hiệu quả (độ.ngày) 117,7 512.7 262,9 27

Sâu non 6 tuổi tăng trưởng với thời kì tăng trưởng như nhau. Bướm tập trung đẻ trứng vào ngày thứ 2 (hoặc thứ 3) sau lúc lột xác.

1. Tính thời kì tăng trưởng của từng thời kỳ tăng trưởng của sâu (nhiệt độ trung bình là 260oC).

2. Tính thời kì xuất hiện trứng kể từ lúc phát hiện sâu non ở cuối tuổi 3. Qua đó nêu giải pháp diệt trừ hiệu quả.

Dung dịch

1. Theo công thức:

T = (x – k).nn = T : (x – k).

Thay thế các trị giá chúng ta có:

n quả trứng = 117,7 : (26 – 15) = 10 (ngày).

ndeep = 512,7 : (26 – 14) = 42 (ngày).

nhộng = 262,5 : (26 – 11) = 17 (ngày).

nbướm = 27 : (26 – 13) = 2(ngày).

2. Sâu non có 6 tuổi tăng trưởng nên thời kì để tăng trưởng được một tuổi là: 42 : 6 = 7 ngày

Để tăng trưởng hết thời kỳ ấu trùng cần 3 năm, vậy để tăng trưởng hết thời kỳ ấu trùng cần: 7 3 = 21 (ngày)

Thời kì tăng trưởng của thời kỳ nhộng là 17 (ngày). Thời kì đẻ trứng của bướm là 2 (ngày).

Vậy thời kì xuất hiện trứng là: 21 + 17 + 2 = 40 (ngày)

Lúc xác định được thời khắc trứng xuất hiện vận dụng các giải pháp phòng trừ hiệu quả: Trứng tăng trưởng trong 10 ngày, trong 10 ngày đó dùng giải pháp cơ giới trực tiếp để diệt trứng: ngâm cổ gạo vào nước 48 độ C, nhất là trong điều kiện nắng nóng trứng sẽ bị hư. , ko nở thành giun.

Bài 3:

Trứng cá hồi tăng trưởng ở 0oC, nếu nhiệt độ nước là 2oC thì sau 205 ngày trứng nở thành cá con.

1. Tính tổng nhiệt hữu hiệu cho sự tăng trưởng của trứng cá hồi?

2. Tính thời kì trứng nở thành cá bột lúc nhiệt độ nước là 5oC, 8oC, 10oC, 12oC?

3. Vẽ đồ thị về mối quan hệ giữa nhiệt độ và thời kì tăng trưởng của trứng cá. Nhận xét về đồ thị?

Dung dịch

1. Theo công thức: T = (x – k).n

Thay các trị giá vào ta có: S = (2 – 0).205 = 410 (độ.ngày).

Vậy tổng nhiệt hữu hiệu để trứng cá hồi tăng trưởng là 410 (độ.d).

2. Theo công thức: T = (x – k).nn = T : (x – k).

Vì vậy, lúc:

T = 5oC D = 410 : 5 = 82 (ngày).

T = 8oC D = 410 : 8 = 51 (ngày).

T = 10oC D = 410 : 10 = 41(ngày).

T = 12oC D = 410 : 12 = 34 (ngày).

3. Vẽ đồ thị:

Xem thêm bài viết hay:  Chainsaw Man: Nayuta là ai – tất tần tật về kiếp sau của Quỷ Chi Phối Makima!

4. Nhận xét:

Trong giới hạn chịu đựng nhiệt độ, nhiệt độ tác động tới vận tốc sinh trưởng (thời kì tăng trưởng). Nhiệt độ tác động càng cao thì vận tốc sinh trưởng càng nhanh.

………….

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung cụ thể hơn

5/5 – (448 phiếu bầu).u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d { padding:0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: kế thừa; đường viền: 0!quan trọng; border-left:4px solid inherit!important; bóng hộp: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); trang trí văn bản: ko; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d:hoạt động, .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d:hover { độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: ko; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d { quá trình chuyển đổi: màu nền 250ms; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d .ctaText { font-weight:bold; màu: kế thừa; trang trí văn bản: ko; cỡ chữ: 16px; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d .postTitle { color:inherit; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d:hover .postTitle { text-decoration: gạch chân!quan trọng; } Xem Thêm: Các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #tự #luận #Sinh #thái #học #Tài #liệu #ôn #thi #THPT #Quốc #gia #môn #Sinh #hoc

[rule_3_plain]

#Bài #tập #tự #luận #Sinh #thái #học #Tài #liệu #ôn #thi #THPT #Quốc #gia #môn #Sinh #hoc

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tháng ago

Danh mục bài viết

Bài tập tự luận Sinh thái họcBài 1:Bài 2:Bài 3:Related posts:

Bài tập tự luận Sinh thái học là tài liệu rất hữu ích, giúp các bạn học trò củng cố lại tri thức, luyện tập với các dạng bài, nhằm học tốt môn Sinh vật học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh đạt được hiệu quả cao. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.Bài tập tự luận Sinh thái họcBài 1:Nghiên cứu sự tác động của nhiệt độ lên các thời kỳ phát triẻn không giống nhau của sâu đục thân lúa thu được bảng số liệu:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

TrứngSâuNhộngBướmThời kì (ngày)839102 – 3Tổng nhiệt hữu hiệu (đô.ngày)81.1507.2103.733Thời kỳ sâu non có 6 tuổi tăng trưởng với thiời gian tăng trưởng như nhau. Bướm tập trung đẻ trứng vào ngày thứ 2 (hoặc 3) sau lúc vũ hoá.Ngày 30 -3 qua dò xét loại sâu đục thân lúa thấy xuất hiện sâu non ở cuối tuổi 2 (biết nhiệt độ trung bình là 25C).1. Hãy tính nhiệt độ thềm tăng trưởng đối với mỗi thời kỳ tăng trưởng của sâu đục thân lúa ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Hãy xác định thời kì xuất hiện của sâu trưởng thành, trình diễn phương pháp phòng trừ có hiệu quả?Cách giải1. Theo công thức: S = (T – C) C = T – (S : D)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thay các trị giá ta có: C = 25 C – ( 81,1 : 8 )Trong đó: S = hằng số nhiệt (tổng nhiệt hữu hiệu – là nhiệt lượng cần thiết cho cả pt tăng trưởng từ trứng.C = nhiệt độ thềm tăng trưởng (số ko sinh vật học)- là nhiệt độ nhưng mà dưới nó vận tốc pt của thân thể là số ko

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

T = nhiệt độ vp của môi trườngD = thời kì tăng trưởng– Nhiệt độ thềm tăng trưởng của trứng C = 15oC

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Nhiệt độ thềm tăng trưởng của sâu C = 13oC– Nhiệt độ thềm tăng trưởng của nhộng C = 15oC– Nhiệt độ thềm phát triẻn của bướm C = 14oC

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Thời kì tăng trưởng của thời kỳ sâu: 39 ngày.Sâu có 6 tuổi, vậy thời kì tăng trưởng một tuổi là: 39/6 = 6,5 (ngày).Phát hiện thấy sâu non ở cuối tuổi 2, vậy để tăng trưởng hết thời kỳ sâu non còn 4 tuổi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thời kì tăng trưởng hết thời kỳ sâu là: 6,5 4 = 26 (ngày).Thời kì tăng trưởng thời kỳ nhộng là 10 ngày. Vậy để bước vào thời kỳ bướm cần: 26 + 10 = 36 (ngày).Phát hiện sâu ở cuối tuổi 2 vào ngày 30 – 3, vậy vào khoảng ngày 5 – 5 sẽ xuất hiện bướm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Xác định được thời kì tăng trưởng của bướm sẽ có phương pháp phòng trừ có hiệu quả: Diệt bướm trước lúc bướm đẻ trứng cho thế hệ sâu tiếp theo bằng phương pháp cơ học: tổ chức bẫy đèn hoặc dùng vợt, sử dụng phương pháp này đạt hiệu quả cao.Bài 2:Tổng nhiệt hữu hiệu cho các thời kỳ sống của loài sâu cuốn lá như sau:

TrứngSâuNhộngBướmThời kì (ngày)15141113Tổng nhiệt hữu hiệu (độ.ngày)117,7512,7262,927Sâu non có 6 tuổi tăng trưởng với thời kì tăng trưởng như nhau. Bướm tập trung đẻ trứng vào ngày thứ 2 (hoặc 3) sau lúc vũ hoá.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Hãy tính thời kì tăng trưởng của mỗi thời kỳ tăng trưởng của sâu (biết nhiệt độ trung bình là 260oC).2. Hãy tính thời kì xuất hiện trứng kể từ lúc phát xuất hiện sâu non ở cuối tuổi 3. Qua đó nêu phương pháp diệt trừ có hiệu quả.Cách giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Theo công thức:T = (x – k).n n = T : (x – k).Thay các trị giá ta có:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

ntrứng = 117,7 : (26 – 15) = 10 (ngày).nsâu = 512,7 : (26 – 14) = 42 (ngày).nnhộng = 262,5 : (26 – 11) = 17 (ngày).

Xem thêm bài viết hay:  Phát triển nông nghiệp vì hạnh phúc của người dân

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

nbướm = 27 : (26 – 13) = 2(ngày).2. Sâu non có 6 tuổi tăng trưởng, vậy thời kì tăng trưởng một tuổi là: 42 : 6 = 7 ngàyĐể tăng trưởng hết thời kỳ sâu non cần 3 tuổi, vậy để tăng trưởng hết giai đoan sâu non cần: 7 3 = 21(ngày)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thời kì tăng trưởng thời kỳ nhộng là 17(ngày). Thời kì đẻ trứng của bướm là 2(ngày).Vậy thời kì xuất hiện trứng là : 21 + 17 + 2 = 40 (ngày)Lúc xác định được thời kì xuất hiện trứng thì thực hiện các giải pháp diệt trừ có hiệu quả: Trứng sâu tăng trưởng trong 10 ngày, trong 10 ngày đó trực hiện các giải pháp cơ học để diệt trứng: ngâm nước ngập cổ lúa trong 48 ngờ, đặc trưng là trong điều kiện nóng trứng sẽ bị hỏng, ko nở ra thành sâu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 3:Trứng cá hồi tăng trưởng ở 0oC, nếu ở nhiệt độ nước là 2oC thì sau 205 ngày trứng nở thành cá con.1. Tính tổng nhiệt hữu hiệu cho sự tăng trưởng trứng cá hồi?2. Tính thời kì trứng nở thành cá con lúc nhiệt độ nước là 5oC, 8oC, 10oC, 12oC?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Vẽ đồ thị quan hệ giữa nhiệt độ với thời kì tăng trưởng của trứng cá.Hãy nhận xét đồ thị?Cách giải1. Theo công thức: T = (x – k).n

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thay các trị giá ta có: S = (2 – 0).205 = 410 (độ.ngày).Vậy tổng nhiệt hữu hiệu cho sự tăng trưởng của trứng cá hồi là 410 (độ.ngày).2. Theo công thức: T = (x – k).n n = T : (x – k).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Vậy lúc:T = 5oC D = 410 : 5 = 82 (ngày).T = 8oC D = 410 : 8 = 51 (ngày).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

T = 10oC D = 410 : 10 = 41(ngày).T = 12oC D = 410 : 12 = 34 (ngày).3. Vẽ đồ thị:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. Nhận xét:Trong phạm vi giới hạn chịu đựng về nhiệt độ, nhiệt độ tác động rọt tới vận tốc tăng trưởng (thời kì tăng trưởng). Nhiệt độ tác động càng cao thì vận tốc tăng trưởng càng nhanh.………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (448 đánh giá)

Related posts:Bài tập trắc nghiệm hệ sinh thái – Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh vật họcCác dạng bài tập về kim loại kiềm thổ – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa họcLý thuyết và bài tập hình học ko gian – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn ToánTài liệu ôn thi môn Sinh vật học lớp 12 – Bài tập trắc nghiệm lớp 12 môn Sinh vật học

.u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d:active, .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Các cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Anh

#Bài #tập #tự #luận #Sinh #thái #học #Tài #liệu #ôn #thi #THPT #Quốc #gia #môn #Sinh #hoc

[rule_2_plain]

#Bài #tập #tự #luận #Sinh #thái #học #Tài #liệu #ôn #thi #THPT #Quốc #gia #môn #Sinh #hoc

[rule_2_plain]

#Bài #tập #tự #luận #Sinh #thái #học #Tài #liệu #ôn #thi #THPT #Quốc #gia #môn #Sinh #hoc

[rule_3_plain]

#Bài #tập #tự #luận #Sinh #thái #học #Tài #liệu #ôn #thi #THPT #Quốc #gia #môn #Sinh #hoc

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tháng ago

Danh mục bài viết

Bài tập tự luận Sinh thái họcBài 1:Bài 2:Bài 3:Related posts:

Bài tập tự luận Sinh thái học là tài liệu rất hữu ích, giúp các bạn học trò củng cố lại tri thức, luyện tập với các dạng bài, nhằm học tốt môn Sinh vật học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh đạt được hiệu quả cao. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.Bài tập tự luận Sinh thái họcBài 1:Nghiên cứu sự tác động của nhiệt độ lên các thời kỳ phát triẻn không giống nhau của sâu đục thân lúa thu được bảng số liệu:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

TrứngSâuNhộngBướmThời kì (ngày)839102 – 3Tổng nhiệt hữu hiệu (đô.ngày)81.1507.2103.733Thời kỳ sâu non có 6 tuổi tăng trưởng với thiời gian tăng trưởng như nhau. Bướm tập trung đẻ trứng vào ngày thứ 2 (hoặc 3) sau lúc vũ hoá.Ngày 30 -3 qua dò xét loại sâu đục thân lúa thấy xuất hiện sâu non ở cuối tuổi 2 (biết nhiệt độ trung bình là 25C).1. Hãy tính nhiệt độ thềm tăng trưởng đối với mỗi thời kỳ tăng trưởng của sâu đục thân lúa ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Hãy xác định thời kì xuất hiện của sâu trưởng thành, trình diễn phương pháp phòng trừ có hiệu quả?Cách giải1. Theo công thức: S = (T – C) C = T – (S : D)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thay các trị giá ta có: C = 25 C – ( 81,1 : 8 )Trong đó: S = hằng số nhiệt (tổng nhiệt hữu hiệu – là nhiệt lượng cần thiết cho cả pt tăng trưởng từ trứng.C = nhiệt độ thềm tăng trưởng (số ko sinh vật học)- là nhiệt độ nhưng mà dưới nó vận tốc pt của thân thể là số ko

Xem thêm bài viết hay:  Công Thức Hóa Học Của Rượu Là Gì? Tính Chất Hóa Học Của Rượu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

T = nhiệt độ vp của môi trườngD = thời kì tăng trưởng– Nhiệt độ thềm tăng trưởng của trứng C = 15oC

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Nhiệt độ thềm tăng trưởng của sâu C = 13oC– Nhiệt độ thềm tăng trưởng của nhộng C = 15oC– Nhiệt độ thềm phát triẻn của bướm C = 14oC

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Thời kì tăng trưởng của thời kỳ sâu: 39 ngày.Sâu có 6 tuổi, vậy thời kì tăng trưởng một tuổi là: 39/6 = 6,5 (ngày).Phát hiện thấy sâu non ở cuối tuổi 2, vậy để tăng trưởng hết thời kỳ sâu non còn 4 tuổi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thời kì tăng trưởng hết thời kỳ sâu là: 6,5 4 = 26 (ngày).Thời kì tăng trưởng thời kỳ nhộng là 10 ngày. Vậy để bước vào thời kỳ bướm cần: 26 + 10 = 36 (ngày).Phát hiện sâu ở cuối tuổi 2 vào ngày 30 – 3, vậy vào khoảng ngày 5 – 5 sẽ xuất hiện bướm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Xác định được thời kì tăng trưởng của bướm sẽ có phương pháp phòng trừ có hiệu quả: Diệt bướm trước lúc bướm đẻ trứng cho thế hệ sâu tiếp theo bằng phương pháp cơ học: tổ chức bẫy đèn hoặc dùng vợt, sử dụng phương pháp này đạt hiệu quả cao.Bài 2:Tổng nhiệt hữu hiệu cho các thời kỳ sống của loài sâu cuốn lá như sau:

TrứngSâuNhộngBướmThời kì (ngày)15141113Tổng nhiệt hữu hiệu (độ.ngày)117,7512,7262,927Sâu non có 6 tuổi tăng trưởng với thời kì tăng trưởng như nhau. Bướm tập trung đẻ trứng vào ngày thứ 2 (hoặc 3) sau lúc vũ hoá.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Hãy tính thời kì tăng trưởng của mỗi thời kỳ tăng trưởng của sâu (biết nhiệt độ trung bình là 260oC).2. Hãy tính thời kì xuất hiện trứng kể từ lúc phát xuất hiện sâu non ở cuối tuổi 3. Qua đó nêu phương pháp diệt trừ có hiệu quả.Cách giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Theo công thức:T = (x – k).n n = T : (x – k).Thay các trị giá ta có:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

ntrứng = 117,7 : (26 – 15) = 10 (ngày).nsâu = 512,7 : (26 – 14) = 42 (ngày).nnhộng = 262,5 : (26 – 11) = 17 (ngày).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

nbướm = 27 : (26 – 13) = 2(ngày).2. Sâu non có 6 tuổi tăng trưởng, vậy thời kì tăng trưởng một tuổi là: 42 : 6 = 7 ngàyĐể tăng trưởng hết thời kỳ sâu non cần 3 tuổi, vậy để tăng trưởng hết giai đoan sâu non cần: 7 3 = 21(ngày)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thời kì tăng trưởng thời kỳ nhộng là 17(ngày). Thời kì đẻ trứng của bướm là 2(ngày).Vậy thời kì xuất hiện trứng là : 21 + 17 + 2 = 40 (ngày)Lúc xác định được thời kì xuất hiện trứng thì thực hiện các giải pháp diệt trừ có hiệu quả: Trứng sâu tăng trưởng trong 10 ngày, trong 10 ngày đó trực hiện các giải pháp cơ học để diệt trứng: ngâm nước ngập cổ lúa trong 48 ngờ, đặc trưng là trong điều kiện nóng trứng sẽ bị hỏng, ko nở ra thành sâu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 3:Trứng cá hồi tăng trưởng ở 0oC, nếu ở nhiệt độ nước là 2oC thì sau 205 ngày trứng nở thành cá con.1. Tính tổng nhiệt hữu hiệu cho sự tăng trưởng trứng cá hồi?2. Tính thời kì trứng nở thành cá con lúc nhiệt độ nước là 5oC, 8oC, 10oC, 12oC?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Vẽ đồ thị quan hệ giữa nhiệt độ với thời kì tăng trưởng của trứng cá.Hãy nhận xét đồ thị?Cách giải1. Theo công thức: T = (x – k).n

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thay các trị giá ta có: S = (2 – 0).205 = 410 (độ.ngày).Vậy tổng nhiệt hữu hiệu cho sự tăng trưởng của trứng cá hồi là 410 (độ.ngày).2. Theo công thức: T = (x – k).n n = T : (x – k).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Vậy lúc:T = 5oC D = 410 : 5 = 82 (ngày).T = 8oC D = 410 : 8 = 51 (ngày).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

T = 10oC D = 410 : 10 = 41(ngày).T = 12oC D = 410 : 12 = 34 (ngày).3. Vẽ đồ thị:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. Nhận xét:Trong phạm vi giới hạn chịu đựng về nhiệt độ, nhiệt độ tác động rọt tới vận tốc tăng trưởng (thời kì tăng trưởng). Nhiệt độ tác động càng cao thì vận tốc tăng trưởng càng nhanh.………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (448 đánh giá)

Related posts:Bài tập trắc nghiệm hệ sinh thái – Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh vật họcCác dạng bài tập về kim loại kiềm thổ – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa họcLý thuyết và bài tập hình học ko gian – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn ToánTài liệu ôn thi môn Sinh vật học lớp 12 – Bài tập trắc nghiệm lớp 12 môn Sinh vật học

.u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d:active, .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6ebe33648ebbde3ffbbe3ce067ef260d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Các cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Anh

Bạn thấy bài viết Bài tập tự luận Sinh thái học – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh hoc· có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bài tập tự luận Sinh thái học – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh hoc· bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Bài tập tự luận Sinh thái học – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh hoc·

Viết một bình luận