Bài tập có lời giải trang 61 SBT Sinh học 9

Giải bài tập trang 61 SBT Sinh học 9

Bài 1 trang 61 SBT Sinh học 9

Với 2 alen A và a, ban đầu toàn cá thể có kiểu gen Aa. Tự thụ phấn diễn ra liên tục qua 3 thế hệ. Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ thứ 3 tự thụ phấn.

Câu trả lời

– Tỉ lệ các kiểu gen ở hộ tự thụ phấn lần đầu là:

1/4 AA: 1/2 AA: 1/4 AA

Kiểu gen ở thế hệ thứ hai tự thụ phấn là:

3/8 AA : 1/4 AA : 3/8 aa

Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ thứ 3 tự thụ phấn là:

7/16 AA: 1/8 Aa:7/16aa

Bài 2 trang 61 SBT Sinh học 9

Với 2 alen A và a, ban đầu toàn cá thể có kiểu gen Aa. Tự thụ phấn diễn ra liên tục qua 3 thế hệ. Xác định tỉ lệ các loại kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ n.

Câu trả lời

Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ thứ nhất tự thụ phấn là:

1/4 AA: 1/2 AA: 1/4 AA

Kiểu gen ở thế hệ thứ hai tự thụ phấn là:

3/8 AA : 1/4 AA : 3/8 aa

Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ thứ 3 tự thụ phấn là:

7/16 AA: 1/8 Aa:7/16aa

Qua 3 thế hệ tự thụ phấn chứng tỏ cứ một thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ dị hợp giảm đi 1/2. Vậy qua n lần tự thụ phấn thu được tỉ lệ dị hợp Aa = (1/2)n. Tỉ lệ đồng hợp tử là AA = aa = (1 – (1/2)n)/2.

Xem thêm bài viết hay:  Bằng chứng sinh học phân tử là những điểm giống và khác nhau giữa các loài về?
máy in download

Nhớ để nguồn bài viết: Bài tập có lời giải trang 61 SBT Sinh học 9 của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Sinh học

Viết một bình luận