Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12 Bài 1 : Nguyên hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12:  Trong các cặp hàm số dưới đây, hàm số nào l…

Bạn đang xem Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12 Bài 1: Nguyên hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12: Các cặp hàm số nào sau đây là… tại aulacschool.vn

Bài 1: Nguyên mẫu

Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12:

Cặp hàm số nào sau đây là nguyên hàm của hàm số kia?

Câu trả lời:

Kiến thức ứng dụng

+ F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu:

f'(x) = F(x)

+ Nếu F(x) là nguyên hàm của hàm f(x) trên K thì mọi hàm dạng F(x) + C (C là hằng số bất kỳ) đều là nguyên hàm của hàm f(x).

Bảng hiệu:

a) Ta có: (-ex)’ = -ex.(-x)’ = ex

-ex là nguyên hàm của hàm ex

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b) (sinx2x)’ = 2.sinx.(sinx)’ = 2.sinx.cosx = sin2x

sin2x là nguyên hàm của hàm .

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12 là nguyên hàm của hàm Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12Bài 1 : Nguyên hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12:  Trong các cặp hàm số dưới đây, hàm số nào l…” state=”close”]

Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12 Bài 1: Nguyên hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12: Cặp hàm số nào sau đây là nguyên hàm lớn nhất?

Hình ảnh về: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 Bài 1: Nguyên Hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12: Trong các cặp nguyên hàm sau, cặp hàm số nào đồng biến nhất?

Video về: Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12 Bài 1: Nguyên hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12: Trong các cặp hàm số sau, cặp hàm số nào là nguyên hàm lớn nhất?

Wiki về Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12 Bài 1: Nguyên hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12: Cặp nguyên hàm nào sau đây là nguyên hàm lớn nhất?

Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12 Bài 1: Nguyên hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12: Cặp nguyên hàm nào sau đây là… –

Xem thêm bài viết hay:  Đang xảy ra một vụ tấn công mạng quy mô lớn hơn cả WannaCry

Bài 1: Nguyên mẫu

Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12:

Cặp hàm số nào sau đây là nguyên hàm của hàm số kia?

Câu trả lời:

Kiến thức ứng dụng

+ F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu:

f'(x) = F(x)

+ Nếu F(x) là nguyên hàm của hàm f(x) trên K thì mọi hàm dạng F(x) + C (C là hằng số bất kỳ) đều là nguyên hàm của hàm f(x).

Dấu hiệu: Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

a) Ta có: (-ex)’ = -ex.(-x)’ = ex

-ex là nguyên hàm của hàm ex

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b) (sinx2x)’ = 2.sinx.(sinx)’ = 2.sinx.cosx = sin2x

sin2x là nguyên hàm của hàm .

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12 là nguyên hàm của hàm Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” color: #194fbd;”>Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12:

Cặp hàm số nào sau đây là nguyên hàm của hàm số kia?

Câu trả lời:

Kiến thức ứng dụng

+ F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu:

f'(x) = F(x)

+ Nếu F(x) là nguyên hàm của hàm f(x) trên K thì mọi hàm dạng F(x) + C (C là hằng số bất kỳ) đều là nguyên hàm của hàm f(x).

Bảng hiệu: Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

a) Ta có: (-e-x)’ = -e-x.(-x)’ = e-x

-e-x là nguyên hàm của hàm e-x

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b) (tội lỗi2x)’ = 2.sinx.(sinx)’ = 2.sinx.cosx = sin2x

tội2x là nguyên hàm của hàm .

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12 là nguyên hàm của hàm Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

[/box]

#Trích dẫn #trang #SGK #Giải tích #giải tích #Bài học #Số nguyên #Hàm số #Bài tập #trang #SGK #Giải tích #Trong #cặp #hàm số #số #dưới #dưới #hàm số #số

[rule_3_plain]

#Trích dẫn #trang #SGK #Giải tích #giải tích #Bài học #Số nguyên #Hàm số #Bài tập #trang #SGK #Giải tích #Trong #cặp #hàm số #số #dưới #dưới #hàm số #số

Bài 1: Nguyên hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12: Cặp nguyên hàm của hàm số nào sau đây là nguyên hàm của hàm số kia?

Xem thêm bài viết hay:  【Mơ Thấy Rắn】 Điềm Lành Hay Dữ? Đánh Con Gì? Có Phải Có Căn?

Câu trả lời:

Kiến thức ứng dụng+ F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu: f'(x) = F(x)+ Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K, thì tất cả các hàm có dạng F(x) + C (C là hằng số bất kỳ) đều là nguyên hàm của hàm f(x).

a) Ta có: (-ex)’ = -ex.(-x)’ = ex⇒ -ex là một nguyên hàm của hàm ex

b) (sin2x)’ = 2.sinx.(sinx)’ = 2.sinx.cosx = sin2x⇒ sin2x là một nguyên hàm của hàm số .

là nguyên hàm của hàm

Người đăng: Trường THCS – THPT Âu LạcThể loại: Lớp 12 , Toán 12

#Trích dẫn #trang #SGK #Giải tích #giải tích #Bài học #Số nguyên #Hàm số #Bài tập #trang #SGK #Giải tích #Trong #cặp #hàm số #số #dưới #dưới #hàm số #số

[rule_2_plain]

#Trích dẫn #trang #SGK #Giải tích #giải tích #Bài học #Số nguyên #Hàm số #Bài tập #trang #SGK #Giải tích #Trong #cặp #hàm số #số #dưới #dưới #hàm số #số

[rule_2_plain]

#Trích dẫn #trang #SGK #Giải tích #giải tích #Bài học #Số nguyên #Hàm số #Bài tập #trang #SGK #Giải tích #Trong #cặp #hàm số #số #dưới #dưới #hàm số #số

[rule_3_plain]

#Trích dẫn #trang #SGK #Giải tích #giải tích #Bài học #Số nguyên #Hàm số #Bài tập #trang #SGK #Giải tích #Trong #cặp #hàm số #số #dưới #dưới #hàm số #số

Bài 1: Nguyên hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12: Cặp nguyên hàm của hàm số nào sau đây là nguyên hàm của hàm số kia?

Câu trả lời:

Kiến thức ứng dụng+ F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu: f'(x) = F(x)+ Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K, thì tất cả các hàm có dạng F(x) + C (C là hằng số bất kỳ) đều là nguyên hàm của hàm f(x).

a) Ta có: (-ex)’ = -ex.(-x)’ = ex⇒ -ex là một nguyên hàm của hàm ex

Xem thêm bài viết hay:  Lý Thuyết Đầy Đủ Về Số Phức. Cách Giải Bài Tập Số Phức Bằng Máy Tính Cầm Tay

b) (sin2x)’ = 2.sinx.(sinx)’ = 2.sinx.cosx = sin2x⇒ sin2x là một nguyên hàm của hàm số .

là nguyên hàm của hàm

Người đăng: Trường THCS – THPT Âu LạcThể loại: Lớp 12 , Toán 12

[/toggle]

Các bạn xem bài viết Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12, Bài 1: Nguyên hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12: Cặp hàm số nào sau đây, l… có thể sửa lỗi vừa học được không?, nếu không, mời bạn góp ý thêm về Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12 Bài 1: Nguyên hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12: Cặp nguyên hàm nào sau đây là… dưới đây để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & hoàn thiện nội dung cho tốt hơn các bạn! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm website của trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Danh mục: Giáo dục#Bài báo #trang #sách giáo khoa #Calculus #Calculus #Element #Function #Integer #page #textbook #Calculus #In #pairs #function #number #below #here #function #number # any

Bạn thấy bài viết Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12
Bài 1 : Nguyên hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12:  Trong các cặp hàm số dưới đây, hàm số nào l…
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12
Bài 1 : Nguyên hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12:  Trong các cặp hàm số dưới đây, hàm số nào l… bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12
Bài 1 : Nguyên hàm Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12:  Trong các cặp hàm số dưới đây, hàm số nào l…

Viết một bình luận