Axit nucleic là gì? Chức năng của axit nucleic?

Câu hỏi: Axit nuclêic là gì? Chức năng của axit nucleic là gì?

Ý tưởng:

Axit nucleic là các phân tử cho phép các sinh vật truyền thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các đại phân tử này lưu trữ thông tin di truyền xác định các đặc điểm và giúp tổng hợp protein.

Chức năng

Mang, bảo quản và truyền thông tin di truyền.

Hãy cùng Top Solutions tìm hiểu chi tiết cấu tạo và chức năng của axit nucleic

1. Axit deoxyribonucleic (ADN)

một. Cấu trúc

– ADN là đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân gọi là nuclêôtit (viết tắt là Nu).

– Đơn vị của ADN là Nuclêôtit, cấu tạo gồm 3 thành phần:

+ Đềoxyribôzơ: C5H10O4

+ Axit photphoric: H3PO4

+ Bazơ nitơ: có 1 trong 4 loại bazơ nitơ là A, T, G, X.

– Các nu liên kết với nhau theo một hướng xác định tạo thành chuỗi pôlipeptit.

– Mỗi phân tử ADN gồm 2 chuỗi pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô giữa các gốc nuclêôtit của các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô.

* Cấu trúc không gian

– Hai mạch đơn xoắn kép, song song và ngược chiều.

– Xoắn từ trái sang phải gọi là xoắn phải tạo ra những chu kỳ xoắn nhất định, mỗi chu kỳ gồm 10 cặp nuclêôtit và có chiều dài 34A0, đường kính 20 A0.

Xem thêm bài viết hay:  Chân tình là gì?

b. Chức năng

Mang, bảo quản và truyền thông tin di truyền.

2. Axit ribônuclêic (ARN)

một. Cấu trúc

– ARN được cấu tạo từ các pôlôni mà các đơn phân là nuclêôtit. Mỗi nucleotide bao gồm ba thành phần: đường ribosome, nhóm phốt phát và bazơ nitơ. Có 4 loại nuclêôtit: A, U, G, X (được đặt tên theo các bazơ nitơ tương ứng cấu tạo nên chúng).

Dựa vào chức năng, RNA được chia thành 3 loại:

+ ARN thông tin (mARN) được tạo thành từ một chuỗi polynucleotide có dạng mạch thẳng và chứa các trình tự nucleotide đặc biệt để ribôxôm nhận biết được chiều truyền của thông tin di truyền trên mARN và tiến hành dịch mã.

+ ARN vận chuyển (tARN) có cấu trúc 3 thùy giúp liên kết với mARN và với ribôxôm để thực hiện dịch mã.

ARN ribôxôm (rARN) có cấu trúc mạch đơn nhưng ở nhiều điểm, các nuclêôtit bổ sung cho nhau tạo thành vùng xoắn kép cục bộ.

b. Chức năng

-mARN có nhiệm vụ truyền thông tin từ ADN đến ribôxôm và được dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin.

– rARN là thành phần chính của ribôxôm – bào quan chuyên tổng hợp prôtêin cho tế bào.

tRNA chịu trách nhiệm vận chuyển axit amin đến ribosome trong quá trình dịch mã.

Nhớ để nguồn bài viết: Axit nucleic là gì? Chức năng của axit nucleic? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận