Axit lưỡng tính là gì?

Câu trả lời đúng nhất là:

Axit lưỡng tính là tên gọi của một loại hợp chất vừa có tính axit vừa có tính bazơ. Theo khái niệm mới, axit là chất cho proton (H+) và bazơ là chất nhận proton. Phản ứng axit-bazơ là phản ứng hóa học trong đó có sự cho và nhận proton.

Hợp chất thỏa mãn tính chất nào được xếp vào nhóm hợp chất lưỡng tính? Đây là hai thuộc tính sau:

Có phản ứng axit-bazơ với axit (ví dụ: HCl).

Có phản ứng axit-bazơ với bazơ (ví dụ NaOH).

Để hiểu hơn về Axit Amphibian mời các bạn theo dõi nội dung bên dưới

1. Lưỡng tính là gì?

Tính lưỡng tính là khả năng một số chất tuỳ theo điều kiện thể hiện tính axit hoặc tính bazơ, tạo thành muối khi phản ứng với axit cũng như khi phản ứng với bazơ. Ví dụ:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Zn(OH)2 + 2HNO3 → Zn(NO3)2 + H2O

Zn(OH)2 + 2KOH → K2ZnO2 + 2H2O

Như vậy Al2O3, Zn(OH)2,… đều là chất lưỡng tính.

Nói chất lưỡng tính tác dụng được với axit, bazơ; vậy nói ngược lại chất tác dụng với axit, bazơ là chất lưỡng tính đúng không ạ?

Đừng nói ngược lại! Là chất lưỡng tính khi tác dụng với axit hoặc bazơ gây ra phản ứng trung hòa; nhưng nhiều loại hợp chất khi tác dụng với axit hoặc bazơ không xảy ra phản ứng trung hòa. Hầu hết các muối phản ứng với axit để tạo thành muối và axit hoặc với bazơ để tạo thành muối và bazơ.

Xem thêm bài viết hay:  Áp suất là gì?

Ví dụ:

CuCl2 + H2SO4 → CuSO4 + 2HCl

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2

Như vậy, tùy theo bản chất của phản ứng mà xác định chất đó có phải là chất lưỡng tính hay không!

2. Chất lưỡng tính là gì?

Chất lưỡng tính là chất vừa có tính axit, vừa có tính bazơ. Trong đó axit là chất cho proton và bazơ là chất nhận proton. Phản ứng giữa axit và bazơ là phản ứng hóa học trong đó có sự nhường và nhận proton.

Chất lưỡng tính phải thỏa mãn hai tính chất sau mới có phản ứng axit-bazơ với axit. Đồng thời có phản ứng axit-bazơ với bazơ.

a) Thế nào là chất lưỡng tính?

Chất lưỡng tính là chất vừa thể hiện tính axit vừa thể hiện tính bazơ. Các chất có tính chất lưỡng tính tạo ra muối khi phản ứng với axit cũng như khi phản ứng với bazơ.

Là chất lưỡng tính khi tác dụng với axit hoặc bazơ gây ra phản ứng trung hòa. Nhưng nhiều loại hợp chất khi phản ứng với axit hoặc bazơ không gây ra phản ứng trung hòa. Hầu hết các muối phản ứng với axit để tạo ra muối và axit. Hoặc muối phản ứng với bazơ tạo thành muối và bazơ.

b) Thế nào là chất không lưỡng tính?

Chất không phải là chất lưỡng tính là chất không thể phản ứng với dung dịch axit và bazơ. Theo thuyết điện li, chất không lưỡng tính là chất trong nước không phân li được cả trong môi trường axit và bazơ.

Xem thêm bài viết hay:  Lục địa là gì?

Theo thuyết Bronsted, chất phi lưỡng tính là chất không có khả năng cho proton H+ cũng như không nhận proton H+.

3. Muối trong axit, bazơ yếu

Một số muối có tính axit yếu mà chúng ta dễ gặp đó là: (NH4)2CO3, CH3COONH4, CH2COONH3CH3.

Phản ứng xảy ra giữa muối trong axit yếu và bazơ với HCl

(NH4)2CO3 + 2HCl →2NH4Cl + H4O + SO2

(NH4)2S + 2HCl → 2NH4Cl + H2S

Phản ứng của muối trong axit và bazơ với NaOH

NH4+ + OH– → NH3 + H2O

Tuy nhiên với các kim loại Al, Zn, Sn, Pb có hóa trị 2, mặc dù không thuộc nhóm chất lưỡng tính nhưng lại phản ứng với axit cũng như với một số dung dịch bazơ. Ta gọi các chất kim loại trên là C thì thu được phản ứng sau:

C + nHCl → CCl(a) + (n)2H2

C + (4-a)NaOH + (a-2)H2O → Na(4-n)CO2 + a2H2

Trong hai phương trình hóa học trên, a là hóa trị của C

>>> Xem thêm: Chỉ thị màu axit, bazơ là gì?

4. Các loại khác: Axit amin, một số muối của axit amin…

Hợp chất lưỡng tính là tên gọi của một loại hợp chất vừa có tính axit vừa có tính bazơ. Theo khái niệm mới, axit là chất cho proton (H+) và bazơ là chất nhận proton. Phản ứng axit-bazơ là phản ứng hóa học trong đó có sự cho và nhận proton.

Hợp chất thỏa mãn tính chất nào được xếp vào nhóm hợp chất lưỡng tính? Đây là hai thuộc tính sau:

Có phản ứng axit-bazơ với axit (ví dụ: HCl).

Xem thêm bài viết hay:  Chị Google là ai? Làm quen chị ấy như thế nào?

Có phản ứng axit-bazơ với bazơ (ví dụ NaOH)

——————————

Trên đây top lời giải các bạn cũng đã tìm hiểu những kiến ​​thức về Axít lưỡng tính. Chúc các bạn có những kiến ​​thức bổ ích, chúc các bạn học tập tốt

Nhớ để nguồn bài viết: Axit lưỡng tính là gì? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận