Áp suất chất rắn là gì?

Câu hỏi: Thế nào là áp suất chất rắn?

Câu trả lời:

Áp suất rắn là áp suất do vật rắn tác dụng là áp suất tác dụng lên một đơn vị diện tích xác định. Áp suất này chỉ tác dụng lực lên vật ở mặt tiếp xúc.t do chất rắn gây ra là áp suất tác dụng lên một đơn vị diện tích xác định. Áp suất này chỉ tác dụng lực lên vật ở bề mặt tiếp xúc.

Áp suất của vật rắn được tính theo công thức:

P = F/S

Phía trong :

 • F: là áp suất (N)
 • S : Là diện tích ép ( m² )
 • P : là áp suất ( n/m² = 1Pa)

Hãy cùng Top giải pháp tìm hiểu thêm về áp suất nhé.

1. Áp lực là gì? Ý nghĩa của áp suất

Áp suất là một đại lượng vật lý, có tên tiếng Anh là Pressure, ký hiệu là chữ P. Áp suất là đại lượng được tính bằng tỷ số giữ áp suất tác dụng lên một diện tích bề mặt. Để dễ hiểu hơn, chúng ta có thể hiểu áp suất được tạo ra trong quá trình một lực tác dụng vuông góc lên một diện tích bề mặt nhất định.

2. Ký hiệu áp suất

Áp suất được ký hiệu là P (P là tên của nhà toán học và vật lý học người Pháp Pascal).

3. Đơn vị đo áp suất

Đơn vị đo áp suất theo hệ đo lường quốc tế (SI) là N/m2 còn được gọi là Pascal (Pa). 1Pa = 1N/m2.

Xem thêm bài viết hay:  Cá lội ngược dòng là gì?

4. Công thức tính áp suất

P = F/S

Phía trong:

 • P: là áp suất hay áp suất (N/m2).
 • F: là lực tác dụng (N).
 • S: là diện tích tác dụng lực (m2).

5. Thế nào là áp suất của chất rắn?

Áp suất của vật rắn phát sinh do trọng lượng của vật rắn. Chúng ta có thể giải thích áp suất này bằng lý luận dựa trên áp suất chất lỏng. Các nguyên tử bên trong chất rắn là tĩnh. Do đó, không có áp suất được tạo ra bởi sự thay đổi động lượng của vật rắn. Nhưng trọng lượng của cột rắn trên một điểm nhất định có ảnh hưởng đến điểm đã nói. Điều này tạo ra áp suất bên trong chất rắn.

Tuy nhiên, chất rắn không giãn nở hoặc co lại một lượng lớn do áp suất này. Áp suất ở mặt bên của vật rắn, vuông góc với vectơ khối lượng, luôn bằng không. Do đó, chất rắn có hình dạng riêng, không giống như chất lỏng, có hình dạng của một vật chứa.

Công thức tính áp suất chất rắn:

Áp suất rắn là áp suất tác dụng lên một đơn vị diện tích. Công thức tính áp suất chất rắn là:

P = F/S

Phía trong :

 • F: là áp suất (N)
 • S : Là diện tích ép ( m² )
 • P : là áp suất ( n/m² = 1Pa)

6. Thế nào là áp suất của chất lỏng?

Để hiểu khái niệm áp suất của chất lỏng, trước hết chúng ta phải hiểu khái niệm áp suất nói chung. Áp suất của chất lỏng đứng yên bằng trọng lượng của cột chất lỏng phía trên điểm áp suất mà chúng ta đang đo. Do đó, áp suất của chất lỏng đứng yên (không chảy) chỉ phụ thuộc vào mật độ của chất lỏng, gia tốc do trọng trường, áp suất khí quyển và chiều cao của chất lỏng trên điểm đo áp suất. Ngoài ra, chúng ta có thể định nghĩa áp suất là lực gây ra bởi sự va chạm của các hạt. Theo nghĩa này, chúng ta có thể tính toán áp suất bằng thuyết động học phân tử chất khí và phương trình chất khí. Thuật ngữ “thủy điện” có nghĩa là nước và thuật ngữ “tĩnh” có nghĩa là không thay đổi. Điều này có nghĩa là áp suất thủy tĩnh là áp suất của nước không chảy. Tuy nhiên, điều này cũng có thể áp dụng cho bất kỳ chất lỏng nào, kể cả khí.

Xem thêm bài viết hay:  Chất lỏng phi Newton là gì?

Vì áp suất thủy tĩnh là trọng lượng của cột chất lỏng phía trên điểm đo nên ta có thể cho nó bằng phương trình P = hdg, trong đó P là áp suất thủy tĩnh, h là chiều cao của bề mặt chất lỏng tại điểm đo, d là khối lượng riêng của chất lỏng và g là gia tốc trọng trường.

Công thức tính áp suất chất lỏng:

Áp suất của chất lỏng được tính bằng tích của trọng lượng riêng của chất lỏng và độ sâu từ điểm có áp suất đến bề mặt chất lỏng.

[CHUẨN NHẤT]  Áp suất rắn là gì? (ảnh 2)

⇒ Công thức tính áp suất chất lỏng: P = d. h

Phía trong

 • d : (N/m³) khối lượng riêng của chất lỏng
 • h : (m) độ sâu từ điểm có áp suất đến bề mặt chất lỏng
 • p : (Pa) áp suất của chất lỏng

7. Áp suất ga.

Công thức giống như của chất lỏng, người ta thường dùng đơn vị mmHg để ghi áp suất khí quyển.

Công thức tính áp suất khí là:

Áp suất không khí là áp suất do trọng lượng của không khí phía trên chúng ta gây ra. Công thức giống như của chất lỏng, người ta thường dùng đơn vị mmHg để ghi áp suất khí quyển.

P = F/S

Phía trong:

 • P: là ký hiệu cho áp suất khí quyển (N/m2), (Pa), (Psi), (Bar),(mmHg)
 • F: là ký hiệu lực tác dụng lên mặt ép (N)
 • S: là ký hiệu cho diện tích bề mặt ép (m²)

Nhớ để nguồn bài viết: Áp suất chất rắn là gì? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận