An ninh phi truyền thống là gì? Theo anh (chị), an ninh phi truyền thống dẫn đến những thách thức và các mối đe dọa như thế nào?

Câu trả lời cho câu hỏi An ninh phi truyền thống là gì? Theo ông, an ninh phi truyền thống dẫn đến những thách thức và nguy cơ cụ thể như thế nào?

Câu hỏi: An ninh phi truyền thống là gì? Theo ông, an ninh phi truyền thống dẫn đến những thách thức và nguy cơ như thế nào?

Câu trả lời:

* Ý tưởng:

An ninh phi truyền thống có thể hiểu là một loại hình an ninh xuyên quốc gia do các yếu tố phi chính trị, phi quân sự gây ra, tác động trực tiếp đến sự ổn định, phát triển và an ninh của mỗi quốc gia. cả khu vực và toàn cầu. Nội dung an ninh phi truyền thống là những vấn đề cấp bách đang nổi lên hiện nay như: cạn kiệt tài nguyên, bùng nổ dân số, suy thoái môi trường sinh thái, xung đột sắc tộc – tôn giáo, nghèo đói, bệnh tật. tội phạm rửa tiền…

* Những thách thức, nguy cơ đối với ANPTT ở nước ta thể hiện ở 3 nguy cơ cơ bản:

– Thứ nhất, giảm sức mạnh phòng thủ của đất nước.

– Thứ hai, gây mất ổn định đất nước.

– Thứ ba, hình thành nguy cơ xung đột và chiến tranh.

Nhớ để nguồn bài viết: An ninh phi truyền thống là gì? Theo anh (chị), an ninh phi truyền thống dẫn đến những thách thức và các mối đe dọa như thế nào? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Xem thêm bài viết hay:  Bất ổn là gì?

Viết một bình luận