An ninh mạng là gì?

An ninh mạng là việc đảm bảo cho hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội,… các hành vi vi phạm an ninh mạng.

Câu hỏi: An ninh mạng là gì?

A. An ninh mạng là việc bảo đảm cho hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội…

B. An ninh mạng là việc bảo vệ thông tin trên mạng khỏi mọi sự cố xảy ra trên mạng thông tin.

C. An ninh mạng là an ninh của cơ sở hạ tầng thông tin mạng.

D. Cả A–B–C đều đúng.

Đáp án đúng là: A. An ninh mạng là việc đảm bảo cho hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội…

Lời giải chọn A của thầy Trường THCS – THPT Âu Lạc

An ninh mạng là việc đảm bảo cho hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội,… các hành vi vi phạm an ninh mạng.

– Bảo mật máy tính

Là một tập hợp con của an ninh mạng. Loại bảo mật này sử dụng phần cứng và phần mềm để bảo vệ mọi dữ liệu được gửi từ máy tính cá nhân hoặc các thiết bị khác đến mạng thông tin. An ninh máy tính thực hiện chức năng bảo vệ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và chống lại việc bị tội phạm mạng chặn, thay đổi hoặc đánh cắp dữ liệu.

Xem thêm bài viết hay:  Chất liệu văn học dân gian là gì?

– Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng

Theo quy định của Luật An ninh mạng 2018, việc bảo vệ an ninh mạng phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

+ Nguyên tắc thứ nhất là tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

+ Thứ hai, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng;

+ Ba là, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên không gian mạng;

Tính năng bảo mật mạng:

An ninh mạng là hành động bảo vệ các hệ thống quan trọng và thông tin nhạy cảm khỏi các cuộc tấn công kỹ thuật số. Còn được gọi là bảo mật công nghệ thông tin (CNTT), các biện pháp an ninh mạng được thiết kế để chống lại các mối đe dọa đối với các hệ thống và ứng dụng được nối mạng, cho dù các mối đe dọa đó bắt nguồn từ bên trong hay bên ngoài một tổ chức.

Xem thêm bài viết hay:  Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?

An ninh mạng – các biện pháp bảo mật để bảo vệ mạng máy tính khỏi những kẻ xâm nhập, bao gồm cả kết nối có dây và không dây (Wi-Fi).

An ninh mạng được các cá nhân và doanh nghiệp sử dụng để bảo vệ chống truy cập trái phép vào trung tâm dữ liệu và các hệ thống máy tính khác. Một chiến lược an ninh mạng mạnh mẽ có thể cung cấp một tư thế bảo mật mạnh mẽ chống lại các cuộc tấn công nguy hiểm được thiết kế để truy cập, thay đổi, xóa, phá hủy hoặc tống tiền các hệ thống và dữ liệu nhạy cảm. tổ chức hoặc người dùng. An ninh mạng còn là công cụ ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vô hiệu hóa hoặc làm gián đoạn hoạt động của một hệ thống hoặc thiết bị.

– An ninh mạng là gì?

An ninh mạng là hành động bảo vệ các hệ thống và thông tin quan trọng khỏi các cuộc tấn công kỹ thuật số. Còn được gọi là bảo mật công nghệ thông tin (CNTT), các biện pháp an ninh mạng được thiết kế để chống lại các mối đe dọa đối với các hệ thống và ứng dụng được nối mạng, cho dù các mối đe dọa đó xuất hiện từ bên trong hay bên ngoài một tổ chức.

>>>Tham khảo: Khi sử dụng lại thông tin trên mạng cần lưu ý vấn đề

Nhớ để nguồn bài viết: An ninh mạng là gì? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận